<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Agenda

Annonsørinnhold

Annonsørinnhold

9 knep for å lykkes med shorthandel

Også private investorer kan høste gevinst av fallende markeder. Her er ni tips for å komme i gang med shorthandel.

Shorthandel er ikke bare for hedgefond. Med bruk av CFDer kan også du få økt avkastning når markedene skjelver. En CFD (contract for difference) er et derivat som speiler prisutviklingen på et underliggende finansielt instrument. Det er heller ikke bare aksjer som kan shortes; nå kan du høste gevinster av fallende priser i så godt som alle markeder.

Her er ni tips for deg som er nysgjerrig på hvordan du kan bruke din strategiske innsikt til å høste gevinster når prisene faller på alt fra aksjer, til valuta, rentepapirer, råvarer og indekser.

1. Analyser fundamentale størrelser på samme måte som om du skulle gått «long»

Når du kjøper en aktiva som du forventer skal stige i verdi, for eksempel en aksje, er dette som regel basert på grundige og troverdige analyser som viser at markedet i øyeblikket priser aksjen for lavt. Når du gjør slike investeringer, har du gjerne en relativt lang tidshorisont, for det kan ta tid før de fundamentale størrelsene vil påvirke aksjekursen.

Men like ofte som en aksje, en råvare, en valuta, et rentepapir eller en indeks er for lavt priset, kan den være for høyt priset – i dine øyne eller ifølge analysene til dem du stoler mest på. Med CFDer kan du enkelt posisjonere deg for fallende priser, og på plattformen til CMC Markets får du analyser fra Morningstar som viser hva for eksempel en aksje er verdt basert på kvantitative data.

2. Bruk teknisk analyse

Du behøver ikke mene at det er noe fundamentalt feil ved prisingen av et finansinstrument for å «shorte» det. Den aktive traderen høster gevinster på langt mer kortsiktige svingninger, for eksempel kortsiktige tilbakeslag etter kraftige prishopp – når noe er overkjøpt.

Dette er en langt mer krevende øvelse, som forutsetter mer tilstedeværelse av den som handler. Hos CMC Markets kan du enkelt sette opp regler for prisnivåer der du vil kjøpe og selge kontraktene.

Lyst til å prøve trading i aksjer, indekser, råvarer eller valuta? Åpne en demokonto hos CMC Markets eller ønsker du å søke om en livekonto med en gang?

3. Se forskjell på en trend og en korreksjon

Mens det første punktet på lista vår knytter seg til trender og fundamental analyse, handler det andre punktet mer om korreksjoner og teknisk analyse. Begge deler kan du handle på, men råder deg til å være bevisst hvilken av de to metodene du bruker på hver eneste handel.

4. Ha sikkerhet til å tåle avvik fra den prisutviklingen du satser på

Marginkrav er en selvsagt del av shorthandel. Enkelt sagt må du ha en buffer mot tap, altså at prisene vil stige i stedet for å falle. Jo høyere risiko du tar, desto større marginkrav – det finnes ingen gratis lunsj i finansverden heller. Automatisk tvangssalg når marginkravet ikke lenger er oppfylt, er en høyst reell del av shorthandel.

Mener du for eksempel at den brede amerikanske aksjeindeksen Standard & Poor’s 500 (S&P 500) er overpriset, og så viser dagens nyhet om månedens tall for arbeidsmarkedet at sysselsettingen stiger, kan du være ganske sikker på at indeksen vil stige.

I handelsløsningen til CMC Markets kan du følge med på hvor stor margin du til enhver tid har, du får varslinger, og du kan enkelt justere din egen tapsbuffer. Du kan også følge med på relevante nyheter som påvirker prisutviklingen på de handlene du har gjort.

5. Bestem deg for et prisområde hvor du er villig til å gå inn for å vente på at prisene faller

Når du har gjort analysene og fått på plass marginkravet, bestemmer du deg for hvilket prisområde du skal gå inn på og vente på at prisene faller. I handelsplattformen til CMC Markets kan du sette prisen for når du ønsker å åpne posisjonen, slik at handelen gjøres automatisk når ønsket prisområde oppstår.

Hos CMC Markets er aktiviteten høy, her er Petter Geruldsen, Client Service Executive i CMC Markets. Foto: CMC Markets

6. Gir om du kan, gir mer om du tør

Å gire er å låne penger for å investere mer enn egeninnsatsen. Sagt på en annen måte, det er en turbo til investeringen. Nedsiden og den negative risikoen øker tilsvarende.

Ikke-profesjonelle CFD-investorer kan gire sine investeringer mellom fem og 30 ganger, lavest for aksjer, høyest for de mest likvide papirer og markeder. I handelsplattformen til CMC Markets ser du hvor mye en shorthandel kan gires og hvilke marginkrav du møter.

7. Ha en plan for når du skal ta gevinst – og en plan for stop loss

Dette er et råd som gjelder for langt mer enn shorthandel. I det lange løp er det viktig å sette grenser for deg selv for når du har tapt nok så vel som når du mener det er hensiktsmessig å høste gevinsten.

I CMC Markets kan du riktignok ikke tape mer enn innskuddet ditt, men vi anbefaler at du gjør deg opp en mening om du ønsker å trekke deg ut før det eventuelt skjer.

8. Velg en handelsplass med maksimal åpningstid

Shorthandel er risikofylt og prisene kan svinge mye på kort tid. Derfor vil vi anbefale at du velger deg en handelsplass der du alltid kan kjøpe og selge så lenge markedsplassen eller børsen er åpen der hvor de underliggende papirene er notert.

9. Tørrtren før du handler første gang

Høres shorthandel spennende men farlig ut? Vi vil ikke anbefale noen å «gå short» før du har fått trening. Hos CMC Markets kan du tørrtrene uten risiko når du åpner en demokonto.

Åpne en demokonto!

CFDer er komplekse finansielle instrumenter, og det er høy risiko knyttet til investeringer i disse. Grunnet giring kan du tape penger raskt. 80 prosent av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i disse produktene. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFD-er fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.

Annonsørinnhold