<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Agenda

Annonsørinnhold

Annonsørinnhold

Hvordan utnytte mulighetene i verdens viktigste råvare?

Oljemarkedet er unikt, med en tilbudsside du ikke finner i andre råvarer. Siden etterspørselen etter olje er relativt stabil, er det tilbudssiden som skaper de voldsomme svingningene vi ser i markedet. Så hva skjedde egentlig da en drone satte verdens største oljeprodusent ut av spill høsten 2019?

Natt til lørdag 14. september 2019 ble to av anleggene for oljeprosessering i Saudi-Arabia angrepet av droner. Halvparten av landets oljeproduksjon ble satt ut av spill, tilsvarende 5 prosent av global oljeproduksjon.

Da markedene åpnet natt til mandag, spratt oljeprisen opp fra fredagens 60 dollar til over 70 dollar fatet. Prisene beveget seg mye i løpet av dagen før den stabiliserte seg rundt 68 dollar. Men, innen utløpet av måneden var prisen tilbake på nivåer fra før angrepet.

Markedet for de som følger verdensnyhetene

– Disse bevegelsene illustrerer hvorfor oljemarkedet er så spennende, sier Relationship Manager Waqas Sarwar i CMC Markets.

– Her har vi verdens viktigste råvare, som blir utsatt for et alvorlig sjokk på tilbudssiden basert på geopolitiske spenninger. Var det Iran som stod bak? Ville det komme mer, og hvordan ville i så fall USA involvere seg? Det er ikke rart at det ble store bevegelser i prisen.

– Og så, bare noen uker senere var produksjonen overraskende raskt tilbake, fordi Saudi-Arabia satte inn en enorm innsats for å reparere skadene. Denne kulturelt betingede viljen til å vise Iran at de ikke kunne utrette langvarig skade, kostet nok uforholdsmessig mye penger. Effekten var uansett at oljeprisen falt tilbake til tidligere nivåer, og det raskere enn markedene hadde forutsett, sier Sarwar.

Med en demokonto hos CMC Markets kan du teste hvordan der er å investere i oljeprisen. Demokontoen er både gratis og risikofri – åpne en konto her.

Med CFDer kan man investere i oljeprisen

For å utnytte endringer i oljeprisen handler mange oljerelaterte aksjer eller andre børshandlede papirer. Ulempen med å kjøpe aksjer i oljeselskap er at man eksponeres mot selskapsspesifikk risiko i tillegg til oljeprisen. Med CFDer på oljeprisen investerer man ikke i selskap, kun i oljeprisen og det som påvirker denne. CFDer er heller ikke underlagt åpningstidene til for eksempel Oslo Børs, så CFD-tradere kan handle olje så lenge det underliggende oljemarkedet er åpent.

Blant CMC Markets globale kunder er det de norske kundene som er desidert mest opptatt av å handle olje. Det er råoljene Brent Blend (Nordsjøolje) og West Texas Intermediate (amerikansk lettolje) som er de mest populære og mest likvide produktene. Gjennom en CFD får man adgang til å posisjonere seg i begge kvalitetene og det er like enkelt å gå long (satse på stigende priser) som short (satse på synkende priser). Utover dette finnes en rekke andre oljeprodukter som kan handles i CMCs handelsplattform, som f.eks. bensin og diesel. CFDer lar deg handle med giring som øker størrelsen på potensiell avkastning og tap, derfor er CFD-handel forbundet med høy risiko, men i CMC sin handelsplattform finnes risikostyringsverktøy som kan begrense denne risikoen.

– Jeg oppfordrer alle som er interessert i å lære mer om oljehandel å åpne en demo av handelsplattformen vår for å lære mer, sier Sarwar. Demoplattformen inneholder 100.000 fiktive kroner som innebærer at man kan prøve seg som oljetrader risikofritt.

Har du lyst til å prøve å handle olje på CFDer?
Prøv en demokonto hos CMC Markets her. Det er gratis og helt risikofritt

Etterspørselen etter olje beveger seg lite på kort sikt. Utviklingen over tid er en funksjon av global økonomisk vekst og konjunktursvingninger. Til en viss grad kan også årets mønster for bilkjøring blant amerikanere (driving season) eller ekstremt kaldt vær om vinteren (heating season) påvirke etterspørselen og prisen. Det som driver prisene i det korte bildet, er først og fremst tilbudssiden.

Følg med på disse 5 driverne på tilbudssiden i oljemarkedet

1. OPEC

Oljekartellet, som ble grunnlagt i 1960, har 14 oljeproduserende land som medlemmer. Disse står til sammen for en tredjedel av verdens oljeproduksjon – og Saudi-Arabia for en tredjedel av kartellet. OPECs interesse i markedet er å holde en stabil og passe høy oljepris. De ønsker ikke at prisen skal bli så høy at ellers ulønnsom oljeproduksjon utenfor kartellet blir iverksatt. Markedet følger nøye med på alle data og uttalelser fra kartellet og medlemslandene, som møtes jevnlig i Wien.

2. Naturkatastrofer

Oljeproduksjon gjøres på land og offshore. Store anlegg er sårbare mot værfenomen som kan slå ut deler av produksjonen på kort og lang sikt. Et eksempel er orkanen Katarina, som rammet produksjonsanleggene i Mexicogolfen hardt. Stormen førte til umiddelbar prisoppgang. Naturkatastrofer kan aldri utelukkes og er vanskelig å forutse.

3. Geopolitisk uro

Venezuela og Iran er to land som er rammet av internasjonale sanksjoner som sterkt begrenser eksporten. Oljeproduksjonen i de to landene utgjør til sammen rundt 5 prosent av global produksjon. Lettelser og tilstramminger i deres eksport vil selvsagt påvirke prisene, og markedene følger derfor nøye med.

4. Spekulantenes posisjoner

Hva tror de virkelig store aktørene og spekulantene om fremtidig oljepris – på veldig kort og mellomlang sikt? Her er den beste kilden de ukentlige rapportene fra amerikanske Commodity Futures Trading Commission (CFTC) som blant annet forteller om spekulanter er posisjonert for oppgang eller nedgang i oljeprisen.

5. Oljelagre

Mellom oljeproduksjonen og forbruket av olje finner vi verdens oljelagre. For eksempel ble Saudi-Arabias oljelagre brukt til å dempe effekten på eksporten etter droneangrepet i 2019. Statusen over lagrene er essensielt for å tolke tilbudssjokk og trenden over tid vil ha store innvirkninger på oljeprisen. En rapport som enhver med interesse for oljemarkedet bør notere seg er den ukentlige lageroppdatering fra det amerikanske energibyrået EIA. Lagertrekk eller lageroppbygging av råolje eller oljeprodukter utover det markedet forventer seg kan påvirke oljeprisen svært mye. EIA begynte å samle ukestatistikk i 1982

Du behøver ikke være en institusjonell investor for å få tilgang til markedet. Hos CMC Markets kan private tradere enkelt komme i gang. For eksempel er nyheter relatert til oljeprisen, oversikt over hvordan CMC Markets kunder er posisjonert og de ukentlige lagertallene tilgjengelig i plattformen.

Når du enkelt kan velge om du vil gå short eller long, kan du dessuten tjene penger i både stigende og fallende markeder. Og med giring kan du velge den eksponeringen du vil.

Med en demokonto hos CMC kan du prøve å trade CFDer i olje helt risikofritt, eller ønsker du å søke om en livekonto med en gang?

CFD-er er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 75% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i disse produktene. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFD-er fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.

Annonsørinnhold