<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Agenda

Annonsørinnhold

Annonsørinnhold

De fleste seriøse eiendomsutviklere har fått øynene opp for dette

Det skal være trygt å bevege seg på fortauet uten å være redd for å få noe i hodet. Men dette er ikke alltid realiteten dessverre. Løse gjenstander fra fasader løsner oftere enn vi aner, og det er bare flaks at det ikke skjer flere ulykker. 

Heldigvis går ting som regel bra. Men plutselig en dag så gjør det ikke det. Takstein som løsner fra bygningskroppen, snø og isklumper som deiser i bakken er noe av det verste som kan skje. Det er bare tilfeldigheter som gjør at det ikke treffer en forbipasserende.

Ole Christian Kirkestuen

Kirkestuen AS er en av landets største aktører innen renovering og vedlikehold av næringsbygg og bygårder i Oslo. De har mange eksempler på at det ofte går galt og at mangel på vedlikehold er årsaken.

- Vi har fått flere henvendelser fra brannvesen og gårdeiere etter nedfall av store gesimser, teglstein og andre bygningsdeler. Dette er nedfall som ofte skjer fra stor høyde og som kan få fatale konsekvenser, sier Ole Christian Kirkestuen, daglig leder i Kirkestuen AS.

Mange tenker kanskje at det skal mye til før det løsner deler fra en fasade. I følge Kirkestuen er det en grunn til at det skjer. 

- Du har en konstruksjon med sprekker i seg, som får fukt fra taket. Vannet fryser til is, volumet øker og det oppstår en sprengning. Fuger og stein løsner litt og når dette har skjedd mange nok ganger, så går det galt. Det verste er når det har vært skiftende vær gjennom vinteren, da faller det mye. Mange ser ikke at det løsner. Det faller gjerne i løpet av natten når det er kaldest og da fryser fukten til is. Vann øker i volum ved frost og dermed utvider fukten seg slik at du får frostsprening i konstruksjonen. Nedfallet forsvinner ofte med brøytebilene, så man oppdager det ikke før noen plutselig ser opp og ser at det mangler noe fra fasaden. Da kan det kanskje ha gått ett år.

Han går alltid en og en halv meter fra fasaden. Og aldri under gamle balkonger

- Det kommer ofte nedfall, enten i form av is, snø, stein, betong og glassplater. Gårdeier står ansvarlig, så da nytter det ikke å si at man ikke visste at fasaden må kontrolleres jevnlig, sier han.

Er det på tide med befaring av fasaden?

Årlig kontroll

For den største feilen mange gjør er å ikke sjekke byggets fasade jevnlig. Kirkestuen anbefaler en gang i året. Da kan eventuelle skader utbedres på et tidlig tidspunkt før det går for langt. 

- De fleste seriøse eiendomsutviklerne og besitterne i Oslo har fått øynene opp for dette, siden det har skjedd så mange dramatiske ting. Vi er borte i tilfeller der vi plukker ned deler fra fasaden på 100, 150 kg. Du kan tenke deg selv hva som skjer hvis den delen hadde ramlet ned selv, sier han.

Kirkestuen AS har totalrenovert denne vakre fasaden i Oslo sentrum

Befaring med drone

For å forenkle prosessen har Kirkestuen AS, som første aktør i bransjen startet med befaring med drone. Metoden ble testet for noen uker siden, med stor suksess. I motsetning til en befaring med lift der flere gater må sperres av, tar en dronebefaring liten plass, koster vesentlig mindre og tar mye kortere tid. Dette gjøres som en førsteleddsbefaring for å se om videre utbedring av bygningen er nødvendig. For en årlig kontroll er dette et svært effektivt verktøy som det skal satses på fremover. Dronen flyr tett inntil bygningskroppen og kan avdekke det som trengs før vedlikehold foretas. 

- Drone er førsteledds befaringen der vi avdekker feil og mangler. Ved å fly drone kan vi avdekke eventuelle påbegynte skadeløp i tidlig fase og gjøre relativt enkle tiltak for å hindre videreutvikling og eventuelle nedfall. Derfor er det ekstremt viktig å foreta en årlig sjekk, så skadene ikke blir for store, sier Kirkestuen.

- Vi kjørte drone for et par uker siden og da så vi flere biter på bygningen som var borte. En halv stein her, og en halv stein der. Det er alvorlig.

Ta kontakt for befaring

Ledende aktør

Kirkestuen AS har over 30 års erfaring med fasaderehabilitering og restaurering av bygninger. De tilbyr tjenester innen fasaderehabilitering, fasadeoppussing og steinrehabilitering, og dekker de fleste områder en profesjonell eiendomsforvalter, eiendomsutvikler eller boligsameie har behov for. Nysatsingen med droner er en innovativ løsning og gjør førstedelsbefaringen av byggningsmassen mye mer effektiv og kostnadsbesparende.

Hvem som helst kan ikke fly drone i indre Oslo by. Det kreves tillatelse, men selve befaringen tar kun en times tid. Enklere forsikring finnes ikke. 

Les mer om Kirkestuen AS

Annonsørinnhold