<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Agenda

Annonsørinnhold

Annonsørinnhold

Utleiereglene du må kunne

Uansett om du leier ut et lite rom i boligen din eller et helt hus finnes det en rekke lover og regler du som utleier må forholde deg til. Dette dreier seg om alt fra krav om takhøyde til brannsikkerhet. 

Det er noen generelle regler du må forholde deg til ved utleie av bolig. Disse reglene skal sikre både deg som utleier og din leietaker. De fleste reglene er forankret i Husleieloven. Disse sier blant annet noe om leieforhold, depositum og justering av leieforhold. 

Skulle du havne i en situasjon der leietaker ikke betaler leie , er du også nødt til å forholde deg til Tvangsfullbyrdelsesloven. Disse reglene er det lurt å ha en oversikt over når man leier ut bolig.

I tillegg må boligen være godkjent som en utleieenhet. Hvis ikke risikerer du i verste fall bøter. Det er kommunen som godkjenner boliger for utleie.

For at boligen skal godkjennes for utleie, er den nødt til å tilfredsstille visse krav satt av myndighetene. Disse er nasjonale og skal bygge opp under helse, miljø og sikkerhet. Det stilles blant annet krav til:

  • Takhøyde
  • Rømningsveier
  • Vinduer
  • Ventilasjon
  • Brannskille
  • Radonmåling
  • Bad
  • Skapplass

Disse kravene er beskrevet i Tek17. Ved eldre boliger er kravene noe annerledes. Det er for eksempel ikke like strenge krav til takhøyde og tilgjengelighet.

Oppsummert må dette være i orden før du leier ut en bolig du eier, enten det er et rom, leilighet eller hus:

  • Enheten må oppfylle myndighetenes krav
  • Enheten må være godkjent av kommunen for dette formålet

Regler for utleie av leilighet i egen bolig

Skal du leie ut en leilighet som er en del av din egen bolig? Da må du først sjekke om den oppfyller kravene så den lovlig kan leies ut. Den må også være godkjent for varig opphold. Det må du søke kommunen om.

Ved utleie skiller man gjerne mellom bolig som en selvstendig enhet eller som en del av eksisterende bolig. Disse skilles ved om det er egen inngang eller ikke. Er boligen en selvstendig enhet stilles det noe strengere krav. Det gjelder blant annet brannsikkerhet og eget bad.

Leiligheten som skal leies ut må ha takhøyde på minst 2 meter. Er det skråtak kan imidlertid takhøyden være lavere, men det kan kun være i halvparten av rommet. Rom som kjøkken, stue og soverom må ha vinduer slik at det kommer inn godt med dagslys. Rømningsvinduer må være minst 50 centimeter brede og 60 centimeter høye, slik at det er mulig å komme seg ut gjennom dem ved brann.

Det er også krav om brannskille mellom leilighetene.

Se her hvordan vi kan hjelpe deg med å sette opp trygge leiekontrakter. 

Regler for utleie av rom i egen bolig

Du kan leie ut et rom i egen bolig, selv om den ikke er godkjent som hybel eller egen utleieenhet. Rommet må imidlertid være godkjent til varig opphold.

Leier du ut et rom i egen bolig, eller som et bofellesskap, er dette ikke en selvstendig boenhet. Det betyr at det ikke er krav om eget bad, men leietakeren må ha tilgang til bad og toalett i boligen rommet befinner seg i.

Hybel Premium sørger for at du har full oversikt over leieforholdene dine.

Regler for utleie av hybel

En hybel utgjør en mindre del av et hus eller leilighet og er derfor ikke en selvstendig boenhet. Leieboeren må ha tilgang på bad og toalett, men det er ikke krav om at han skal ha sitt eget.

Rommene som inngår i hybelen må ellers være godkjent for varig opphold av kommunen, og oppfylle kravene om blant annet rømningsveier, takhøyde og vinduer.

Regler for utleie av kjellerleilighet

Skal du leie ut kjellerleilighet eller sokkelleilighet? I likhet med andre type utleieboliger må du da søke om godkjenning. Utfordringen med kjeller- og sokkelleilighet kan være takhøyde. Myndighetene stiller nemlig krav til at minimum takhøyde må være 2 meter, selv om det kan være deler av boligen som har lavere takhøyde, ved for eksempel skråtak.

Det stilles også krav til rømningsveier og vinduer. Ligger boligen under bakkenivå, kan dette være en utfordring. Om du leier ut en bolig uten tilstrekkelige rømningsveier og vinduer er det ditt ansvar dersom det skulle oppstå en brann. Brudd på disse reglene kan føre til bøter, men er også grunnlag for at leietaker kan saksøke deg som utleier.

Som utleier kan det være mange uforutsette hindringer på veien i forhold til leietakere. Med Hybel Premium kan du få hjelp av både våre rådgivere og våre samarbeidspartnere når du møter på utfordringer. Enten det gjelder innkreving av husleie, depositum eller kontrakter.

Hybel Premium har ingen bindingstid og kan testes kostnadsfritt for utleiere i tre måneder. 

Annonsørinnhold