<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Agenda

Annonsørinnhold

Annonsørinnhold

Utvikler banebrytende programvare – ansetter 60 nye personer

Aker-eide Aize utvikler den beste digitale tvillingen i markedet, og rekrutterer en rekke nye folk til sin teknologisatsning.

Snart kan det bli slutt med dårlig datahåndtering og utdatert informasjon i store industrielle prosjekter. Bedre brukeropplevelser, mer presise data og mer effektivt samspill er bare noen av fordelene ved å ta i bruk en digital tvilling.

Og her kommer det Aker-eide software-selskapet Aize inn.

– Vår ambisjon er å transformere hvordan store komplekse prosjekter gjennomføres, med mer utstrakt og integrert bruk av software, forklarer administrerende direktør Jarle Skrebergene.

– Vi skal lage den aller beste digitale tvillingen i markedet. Og alle som skal bygge noe stort og komplekst vil dra nytte av et slikt verktøy, supplerer teknologidirektør Frode Strand.

Vil du bli med på laget?

Bedre beslutninger

Aize er allerede godt på vei. Med Cognite Data Fusion som plattform har de utviklet et digital tvilling-verktøy som er mer sofistikert og mer brukervennlig enn noen andre lignende løsninger. Og det hurtigvoksende tech-selskapet begynner like gjerne med det største og mest komplekse prosjektet på norsk sokkel. Noaka-feltet i Nordsjøen er nemlig den første brukeren.

Men hva er egentlig en digital tvilling – og hva er gevinsten?

Verktøyet består av et utvalgt sett av data fra alle applikasjonene som blir brukt i et prosjekt. Dette gir alle relevante aktører en reell oppfatning av prosjektets tilstand.

Ved hjelp av den digitale tvillingen kan man overvåke situasjonsbildet, forutsi fremtidige utfordringer og vurdere effekten av endringer. I tillegg er en oppdatert og levende digital tvilling et viktig verktøy for drift og vedlikehold, der Aize også har et omfattende sett av applikasjoner.

– Det største problemet i dag er at ulike aktører har ulik informasjon. Noen jobber på dagsfersk informasjon, noen på to dager gammel informasjon, noen på en uke gammel informasjon. Dermed får ulike disipliner og fagområder ulik oppfatning av hva en tilstanden er, og ledelsen har ofte et forsinket bilde av situasjonen. Med en digital tvilling får alle informasjon om den faktiske tilstanden – i sanntid, og man kan ta riktigere og bedre beslutninger, forklarer Strand.

Grønn teknologi

Verktøyet kan også brukes andre områder – som for eksempel i fornybar energi-sektoren. Som partner for Aker Horizons, som satser stort innen grønn teknologi, er Aize allerede involvert på dette feltet.

– I denne sektoren møter man mange av de samme problemstillingene som i olje- og gassektoren: dårlig datahåndtering, vanskelige brukergrensesnitt, utdatert informasjon og avgjørelser som tas på feil grunnlag. Vår programvare vil bidra til å løse disse utfordringene. Vi ønsker å være med på utviklingen av fornybar sektor, og dette er en fantastisk mulighet til å tiltrekke seg talent fra hele verden for å bidra til det kraftsenter for digital kompetanse som vi ønsker å skape i Aker, sier Skrebergene.

Inkluderende miljø

Aize har vokst i et voldsomt tempo siden oppstarten i oktober, og 70 ansatte er blitt til 140. Selskapet fortsetter å rekruttere de skarpeste hodene innen utvikling og salg av software, med målsetning om å vokse videre til rundt 200 ansatte i løpet av året. Aize har sterkt fokus på et inkluderende arbeidsmiljø med stor grad av frihet og rom til å realisere den enkeltes potensial. I bunnen ligger det Aize liker å kalle «human touch».

– Den viktigste mekanismen for å utvikle god programvare er at mennesker snakker sammen og trives sammen. Det gjelder både mellom ansatte og overfor kundene. Vi må finne de som er flinke til å prate med hverandre og løse problemer i felleskap. Da vil dette være en av de mest spennende stedene å jobbe for øyeblikket, sier Strand.

Vil du vite mer?

Annonsørinnhold