<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Agenda

Annonsørinnhold

Annonsørinnhold

Et av Norges mest populære styrerom

Profesjonelt styrearbeid er langt fra kjedelig. Bare spør NHH-professor Inger G. Stensaker, som kan konstatere fulle samlinger og venteliste på det populære Styreprogrammet.

– Når verden normaliseres blir det spennende å se om den økte bruken av digitale plattformer og nye samhandlingsformer vil endre hverdagen vår på permanent basis, sier Inger G. Stensaker, professor i strategisk endring ved NHH.

– Jeg håper at noe av det som har gitt oss mer effektive og bedre måter å organisere oss på blir med oss videre.

NHH-professoren som til daglig er tilknyttet Institutt for strategi og ledelse på NHH, er også ansvarlig for Styreprogrammet hos NHH Executive.

Programmet er bare tre år gammelt, men pågangen fra interesserte deltakere er blitt så stor at det er venteliste for å komme inn.

– Da jeg startet programmet sammen Carl C. Christensen for noen år siden, var tanken å tilby videreutdanning til styremedlemmer og styreledere med noe erfaring. Og det har virkelig slått an, sier hun og utdyper:

– Populariteten handler nok om at dette er et program som spiller mye på deltakernes egen erfaring. I tillegg er samlingene veldig interaktivt med mye casearbeid tatt fra den virkelige verden.

Strategisk endring og ledelse

Stensaker forsker blant annet på strategisk endring, endringsledelse og hvordan strategi blir en del av hele organisasjonen.

– Hvorfor er dette fagfeltet så interessant?

– I dag handler strategisk endring og ledelse mye om å se, forstå og tilpasse virksomheten til nye omgivelser med andre spilleregler enn det man er vant med, sier hun og forklarer:

– Både omgivelsene og virksomheten må settes under lupen på systematisk vis skal man klare å endre seg. Målet er å finne ut hva du har, hva som mangler og hva som må endres. Det handler om å peke ut en ny kurs, iverksette strategien og til slutt kanskje det aller viktigste, å få med seg de ansatte på endringene.

Les mer om styreprogrammet hos NHH Executive 

Kompetente styrer

Stensaker har en lang akademisk karriere bak seg. Det begynte med en avlagt bachelorgrad i «Political Science» ved Vanderbilt University i USA i 1989. Deretter jobbet hun i næringslivet noen år, før hun ble «Master in International Business» ved NHH i 1997.

Etter fullførte «Høyere avdelingsstudier» i 2001, tok hun doktorgraden ved Institutt for strategi og ledelse året etter. I 2011 ble hun NHHs 13. kvinnelige professor.

Som professor i strategisk endring, er styrerommet en arena Stensaker liker godt. Hun har fulgt mange virksomheter tett gjennom store omstillinger. Det har resultert i en rekke forskningsartikler og bøker om endringskapasitet, omstilling og iverksetting av strategi.

– Hvorfor er styrerommet så viktig i disse prosessene?

– Fordi det er her beslutninger tas som får stor betydning for hvordan man klarer seg gjennom strategiske omstillinger og endringsprosesser. Når endringstakten er høy, med disrupsjon og nye forretningsmodeller på tvers av bransjer, stilles det flere og større krav til styrets strategiske rolle, forklarer Stensaker.

Når endringstakten er høy, med disrupsjon og nye forretningsmodeller på tvers av bransjer, stilles det flere og større krav til styrets strategiske rolle.
Inger G. Stensaker

Erfaring og aktualitet

Et krav til de 35 deltakerne på Styreprogrammet er erfaring fra styrearbeid, enten fra private og offentlige selskaper i Norge eller i utlandet.

– Vi bygger mye av programmet rundt denne erfaringen, og nesten hele programmet er casebasert. Vi jobber både med fiktive caser og reelle caser fra norsk næringsliv.

Styreprogrammet inviterer også dem som stod midt i oppkjøp og omstillinger for å gi mer kjøtt på beina til deltakerne.

Helge lund har vært med som gjest og fortalt om sine erfaringer som konsernsjef i Statoil før selskapet skiftet navn til Equinor. I dag er Lund styreleder i BP.

Også styrelederen i Gjensidige, Gisele Marchand, har fortalt om sine erfaringer fra tiden som styremedlem i Norske Skog.

– De ulike styregruppene har også jobbet med caser basert på beslutninger tatt i disse globale konsernene i sin tid. Det er ekstra givende for deltakerne når de også får fortalt hvordan dem som var der, opplevde det.

Ingen fasit

Hverken Lund, Marchand eller Styreprogrammet, har noe fasitsvar på casearbeidet til gruppene.

– Formålet er ikke at alle skal være enig i det man gjør, men casearbeidet skal gi grunnlag for gode diskusjoner og ulike meninger. Slik er det også i et velfungerende styre, sier hun og utdyper:

– I gruppene jobbes det med å håndtere kriser som oppstår, strategier for ekspansjon internasjonalt og hvordan man skal håndtere dårlige resultater og en administrerende direktør som ikke fungerer.

– Styreprogrammet er skreddersydd mot endring og innovasjon. Våre tenkte styrer skal ha rollen som pådriver og støttespiller i løpet av disse samlingene.

– Hva er et godt sammensatt styre?

– Godt spørsmål. Mangfold er en ting. I tillegg trenger styrer ulik kompetanse. Du må ha noen som skjønner businessen, noen må forstå økonomi og du må ha noen som forstår strategi og evner å tenke langt fremover. Noen selskaper trenger mye juridisk kompetanse, mens for andre selskaper kan teknologisk kompetanse være kritisk, sier hun og avslutter:

– Uansett hvilken kompetanse du besitter, er livslang læring og påfyll veldig viktig også for styremedlemmer. Og det finnes få tilbud med en slik faglig tyngde som Styreprogrammet tilbyr.

Annonsørinnhold