<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Agenda

Annonsørinnhold

Annonsørinnhold

Slik økte giganten effektiviteten med nesten 40%

Utvidet virkelighet optimaliserer den industrielle verden slik vi kjenner den, uten at vi mennesker blir overflødige, forteller AR-eksperten Hendrik Witt.

Witt er øverste produktansvarlig hos TeamViewer og hevder at utvidet virkelighet (AR) har pleid å være et morsomt nisjeprodukt for gamere. Nå blir det regnet som teknologi for fremtiden. Hvordan har denne transformasjonen blitt suksessfull?

– Databriller gir muligheten til å projisere informasjon inn i synsfeltet til brukeren, det er noe den industrielle sektoren ser et stort potensiale i, forteller Witt hos TeamViewer.

Hvordan vil vi jobbe i fremtiden? Les hele undersøkelsen fra Teamviewer her 

Gikk i taket

Det Witt beskriver medfører at man kan bruke teknologi helt uten å måtte bruke hendene, noe som er en stor fordel for alle som har yrker hvor hendene må være fri og tilgjengelig for å få jobben utført.

Slik kan de som tar i bruk AR utføre jobben langt mer effektivt enn tidligere.

– Den visuelle støtten man får med bruk av AR og databriller/smartbriller, forminsker muligheten for at man gjør feil. Vi ser nå store forbedringer innen arbeidsprosesser, helt opp mot 25%. Faktisk er det slik at logistikkgiganten DHL har registrert en effektivitetsøkning på 15% og flyprodusenten Airbus hele 40% økning i effektivitet på de områdene AR og smartbriller er tatt i bruk, sier Hendrik Witt.

Dr. Hendrik Witt

AR-eksperten mener at det ikke er noen annen teknologi på markedet i dag som opplever en slik økning av effektivitet.

Utvidet Virkelighet fordrer heller ikke alltid, at de som benytter den bruker smartbriller/databriller.

– Denne teknologien begrenser seg ikke til bare briller, håndscannere og smartklokker, bare for å nevne noe, sier Witt og forteller at utover å øke effektiviteten har han observert at lojaliteten overfor selskapet øker hos den ansatte.

Se hvordan TeamViewer kan hjelpe din bedrift 

Frie hender

Dette mener Witt kommer av at de som utstyres med AR-løsninger til sitt arbeide føler at de godt forberedt, og utstyrt for å løse sine oppgaver i en stadig mer digitalisert verden.

Vil det dermed si at bruk av AR uansett er en vinn vinn-situasjon?

– Faktisk på to områder. Siden teknologien gir både ansatte og selskapet fordeler. Enhetene som tas i bruk gjør selve arbeidsprosessen enklere og de som utfører jobben har hendene fri. Da kan de konsentrere seg om det viktigste med oppgavene, sier Witt og legger til:

– Ikke bare gjør dette livet enklere, men det kutter ned på sannsynligheten for feil, som igjen er en fordel for både ansatt og selskap.

Stadig oftere kan man se at store og kjente merkevarer og selskaper aktivt fronter at de har tatt AR i bruk, dette for å lokke til seg attraktive ansatte. Ved å fronte bruken av AR, viser de at de tilbyr mer enn bare en sikker jobb.

– De signaliserer at de er fremtidsrettet og har teknologisk forståelse. Det er definitivt en avgjørende faktor for fremtidig ansatte i vår tid, hevder Witt.

Hvordan vil vi jobbe i fremtiden? Les hele undersøkelsen fra Teamviewer her

FAKTA: dr Hendrik Witt

- Øverste produktsjef hos TeamViewer og én av grunnleggerne for smartbrille produsenten Ubimax.
- Ubimax ble kjøpt opp av sommeren 2020.
- Witt har doktograd i datavitenskap og grunnla konsulentselskapet xCon Partners, forgjengeren til Ubimax i 2011.

Hvilke områder har noe å vinne på å fronte utstrakt bruk av AR-teknologi?

– Muligheter for å nyttiggjøre seg av AR finner vi langs hele verdikjeden innen logistikk, produksjon, vedlikehold og service. Et spesielt innovativt eksempel finner vi innen 3D-visualisering innen produksjon, hvor virkelighet mikses med grafikk og informasjon. Dette gjør det mulig å simulere komplette maskiner eller individuelle komponenter før de faktisk blir fysisk installert, forteller Witt.

Covid-pandemien har presset frem behovet for fjernstyring og fjernhjelp. Her har AR blitt den mest pålitelige og presise løsningen for å løse oppgaver innen vedlikehold fra distanse.

Nå er også kunstig intelligens (AI) på full fremmarsj innen dette feltet. Bør vi frykte at vi kommer til et punkt hvor vi til slutt bare får hjelp av AI og ikke mennesker?

– Nei, det er gode grunner for at vi trenger begge deler, både menneske og maskin. I tilfeller hvor AI og AR blir kombinert kaller vi det bare for utvidet virkelighet. Dataen som kommer fra kunstig intelligens blir visualisert gjennom smartbrillene og påvirker effektiviteten og beslutningssikkerheten, sier Witt.

Han mener at arbeidsmiljøet også blir sikrere. For eksempel ved at sikkerhetsadvarsler i forkant av potensielt farlige situasjoner dukker opp i smartbrillene.

– Det er ikke slik at teknologi og maskineri tar plassen fra oss mennesker, det koker mer ned til symbiosen mellom menneske og maskin - hvor begge parter jobber sammen. Dette kan utgjøre en større eksistens når maskiner blir smartere og mennesket blir mer digitalt tilvendt. Det kalles fremskritt, sier Witt.

Se hvordan TeamViewer kan hjelpe din bedrift 

Annonsørinnhold