<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Agenda

Annonsørinnhold

Annonsørinnhold

Ledende aktør innen eiendom skifter navn og rigger seg for internasjonal vekst

Monner Crowd rendyrker satsningen på folkefinansiering innen eiendomsmarkedet og bytter navn til Monio – Visjonen er at alle skal kunne investere og tjene penger gjennom oss, sier administrerende direktør i Monio, Marius Dybdahl.

I 2019 ble selskapet kjøpt av Sparebank 1 SR-Bank, og tidligere i år ble virksomheten splittet i to deler. I selskapsdelen som fokuserte på crowdfunding tok Marius Dybdahl over som ny administrerende direktør. Nå rendyrker Dybdahl og teamet hans posisjonen på eiendomsprosjekter, og selskapet endrer navn fra Monner Crowd til Monio.

– Navneskiftet er et naturlig grep for å gi crowdfunding-aktøren Monio en helt egen identitet. Med Monio rendyrker vi nummer én-posisjonen på lån til eiendomsmarkedet, samtidig som vi rigger oss for internasjonal vekst. For investorer og låntakere får endringen ingen praktisk betydning, sier Dybdahl.

Les mer om navneendringen her. 

Hvem passer crowdfunding for, og hva er fordelene med en slik type investering?

– På vår plattform gjør vi det mulig for hvem som helst å ta del i vekst og verdiskaping innen eiendomsutvikling. Det er lett å komme i gang, og enkelt å holde orden på egne investeringer.

– Vil tilbyr alle typer eiendomsprosjekter, spredt over hele landet. Dette gir valgfrihet, og muligheten for å spre risiko. Låneavtalene er tidsavgrenset, og man får månedlig utbetalinger med god fortjeneste. Investeringen er sikret i eiendom, som tradisjonelt er et trygt marked. Det reduserer risiko for tap, og erfaringsmessig blir få lån misligholdt.

Administrerende direktør i Monio, Marius Dybdahl. Foto: Signe Fuglesteg Luksengard

Hvilke trender ser du i bransjen i dag?

– Eiendomslån er det som vokser mest og er størst innenfor folkefinansierte lån. Som den største plattformen tok vi et bevisst valg under korona å kun formidle eiendomslån. Årsaken til dette var at disse lånene har bedre balanse mellom risiko og avkastning.

– Nå som vår bransje er i ferd med å modnes, ser vi at investorene har blitt mer erfarne. De har større fokus på både renten og sikkerheten i prosjektene enn tidligere. De ser at faktiske tap er en kombinasjon av risiko for at lånet blir misligholdt (probability of default) og hvor store verdier de får tilbake ved et eventuell mislighold (loss given default).

Hvilken posisjon har Monio i dag?

– Vi har i dag en nummer én-posisjon innenfor det norske markedet knyttet til eiendomsfinansiering via folkefinansiering. Monio har det største utvalget i prosjekter å investere i, og vi har de siste årene vært størst i utlånsvolum knyttet til eiendom. Vår ambisjon er å være ledende på direkte investeringer innen eiendom. Vi kobler gode eiendomsprosjekter med kapital.

Hva er visjonen for selskapet?

– Vår visjon er at alle skal kunne investere og tjene penger, og at Monio er selskapet som bidrar til dette. I dag har nordmenn rundt 1400 milliarder kroner stående på ulike bankkonti, med veldig lav avkastning. Vi ønsker at flere skal ha et mer aktivt forhold til egne investeringer.

Hva er unikt med det dere leverer i markedet?

– Vi gir både investorer og prosjekteiere verktøy som tidligere kun har vært tilgjengelig for større finansaktører og institusjoner. Det bidrar til økt konkurranse, mer handlekraft og et større marked, som alle vil tjene på.

Til sammen lager vi et nytt tilskudd innen formuesforvaltning, lett tilgjengelig for alle som har kapital, en smarttelefon og et ønske om å få noe mer ut av det.

For prosjekteiere representerer Monio et supplement eller alternativ til bankfinansiering, som gir større fleksibilitet og forutsigbarhet.

Registrer deg som investor i dag! 

Hvordan jobber dere i Monio?

For oss handler hverdagen om å skape mest mulig aktivitet, som fører til at det blir realisert nye prosjekter og at alle involverte har alt de trenger til enhver tid.

Når vi først har satt oss et mål, er vi villige til å legge inn den innsatsen som skal til for å nå det. Hvis noe skal bli bedre må det være opp til oss. Vi har alt på stell, og vet hva vi driver med. Det betyr at vi ser ting fra kundene våre sitt ståsted, og gjør alt vi kan for å være imøtekommende. Å muliggjøre at prosjekter blir gjennomført og at investorer tjener penger er gøy! Derfor forteller vi om erfaringene våre, slik at flere får lyst til å bli med.

Gå til nettsiden her. 

Om Monio

  • Lansert i Norge i 2018 (selskapet het tidligere Monner)
  • Monio er et heleid datterselskap av SpareBank 1 SR-Bank ASA
  • En digital plattform som setter bedrifter i kontakt med investorer
  • Over 600 millioner kroner formidlet via plattformen gjennom over 300 lån
  • Over 60.000 investeringer gjennomført fra tusenvis av investorer
  • Monio har konsesjon fra Finanstilsynet til å drive virksomhet som betalingsforetak, og selskapet er registrert som låneformidler

Annonsørinnhold