<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Agenda

Annonsørinnhold

Annonsørinnhold

Hvem blir sittende med gigantgevinsten?

Er det et problem oppdrettsnæringen ville gitt både sjel og skjorte for, er det lakselusproblemet. Nå nærmer løsningen seg, som kan gi vekst, bedre bærekraft og null lakselus.

Løsningen på lakselusproblemet ligger nærmere bestemt i Bergen og hos Henry Helgheim. Han er oppfinneren av patenterte LiceTube, en teknologisk fiskehelsestasjon som skal stå i merdene og la laksen oppleve mosjon ved å svømme gjennom de og samtidig bli avluset.

LiceTube er en høyteknologisk, spesialkonstruert tube og det et unike med metoden, er en uproblematisk innfangning av fisk, og mulighet for automatisk undersøkelse og behandling av hvert enkelt individ uten fare for fiskedød, skade eller miljøpåvirkning.

Lakseparasitt koster oppdrettsnæringen enorme summer årlig og mye svinn i form av død fisk.

Lys og motstrøm

Laksen lar seg lokkes inn i LiceTube ved hjelp av spesielle lys, og motstrøm. Lakselusen blir identifisert og verifisert, og det foretas avlusning av hver enkelt laks i behandlingskammeret før den slippes ut fra røret. Hele operasjonen er skånsom og tar bare noen få sekunder for hver fisk, og flere fisk kan behandles samtidig.

LiceTube

Fisk som ikke har lus, sluses direkte igjennom uten behandling.

I tillegg til å fjerne lakselus, skal LiceTube også kunne telle antall lus pr fisk, måle størrelsen og vekt, oppdager sårskader, om fisk er kjønnsmoden eller sentvoksende. Videre skal den kunne ta gjelleprøver (ILA) injisere og chippe fisk, som er viktig informasjon om fiskehelse til oppdretter.

LiceTube styres av AI (Kunstig intelligens) og alt automatiseres.

Det er bare ett problem.

- Dessverre har jeg nå et personlig sykdomsbilde som holder meg omtrent sjakk matt. Å drifte eller jobbe frem denne unike løsningen blir for belastende og umulig å gjennomføre slik situasjonen er nå, forteller Helgheim.

Derfor har han tatt avgjørelsen om å gi stafettpinnen videre til en aktør som kan sørge for at livsverket kommer ut i markedet og tjener gode penger og gir oppdrettsnæringen enda gladere laks enn situasjonen er i dag.

Rett og slett ta produktet de siste metrene mot mållinjen før kommersiell lansering.

Helgheim ønsker selv en snarlig salgsovertagelse.

- Jo før jo bedre. Man bør ikke vente for lenge med dette, fordi næringen trenger dette, og vi har allerede mistet dyrebar tid under pandemien som varte i 2 år. Når det gjelder pris så vet jeg at vi blir enig. Jeg pleier ikke å være så storforlangende. Det viktigste er at de som syntes dette er interessant, tar kontakt, enten på telefon eller en Mail, forteller han og legger til at mye kapital allerede er garantert fra Innovasjon Norge:

- Innovasjon Norge er positiv til å bidra med inntil 60% kapital gjennom Miljøteknologiordningen. For å nå sine mål og få kommersialisert LiceTube for markedet har CLT solutions funnet samarbeidspartnere rundt hvordan vi skulle få dette finansiert, samt rigget til nøkkelpersonell for å ta dette videre. Dette gir en unik mulighet for nye interessenter som vil være med på eventyret: Å kunne tilby løsningen på hovedutfordringen til en av Norges viktigste næringer, forteller Helgheim.

CLT Solution har i dag patent på hele LiceTube og dens funksjoner. Nyvinningen består i systemet for innfangning og gjennomslusing av fisken, men patentet innebærer at det kan brukes forskjellige allerede kjente avlusningsmetoder i behandlingskammeret.

Ekstrem oppside

I Norge er det i snitt 4000 merder i bruk for oppdrett av laks og regnbueørret. (Kilde: Fiskeridirektoratet, Biomasseregisteret.) Norsk produksjon utgjør ca. halvparten av laks- og ørretoppdrett på verdensbasis. Lakselus er i dag en stor utfordring for denne viktige næringen, og hvordan dette håndteres er med på å avgjøre fremtiden for oppdrett.

Derfor viser også verdivurderingen av eierselskapet CLT Solutions en estimert selskapsverdi på 70 millioner kroner og allerede i 2026 vil EBIT være på 35 000 000,- nok og en omsetning på nærmere én milliard kroner.

Derfor er det ikke så vanskelig å forstå at oppdrettsnæringen venter spent på at denne løsningen kan komme på markedet og monteres i merdene.

- Teamet i selskapet som har produsert og kan gjennomføre alt dette er selvsagt med videre, men uten meg forteller Helgheim.

Dagens metoder for avlusing skjer under vilkår som på sikt skal avvikles, derfor trenger næringen nye metoder.

- Termisk, optisk eller vannbehandling for avlusing lever på dispensasjon, fordi det nå ikke benyttes metoder som er ønskelige. Når produkt som LiceTube kan eliminere bort dagens avlusingsmetoder, vil det når den er ferdig og fungerer slik som det ser ut, tjene hele næringen og styrke omdømmet, samt gi rom for vekst i sjøbaserte anlegg.

Dette gir en unik mulighet for nye eiere: Å kunne tilby løsningen på hovedutfordringen til en av Norges viktigste næringer, forteller Helgheim.

Annonsørinnhold