<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Agenda

Annonsørinnhold

Annonsørinnhold

Slik påvirkes aksjer av resultatrapporter

Kjøper man en aksje gir det deg som investor en eierandel i selskapets fremtidige inntjening. Vi tror at dette er den underliggende forutsetningen for å eie aksjer, men hvordan kan investorer stille seg til resultatrapporter når det gjelder porteføljebeslutninger? Etter Fisher Investments Nordens syn er det å forstå resultatrapporter avgjørende for å lykkes med langsiktig investering.

Kommentatorer vi følger sier at selskapenes kvartalsrapporter er vesentlige for investorer, da de ofte gir ledetråder om hvilke porteføljebeslutninger man skal ta. De antyder at hvis resultatene slår analytikernes forventninger, vil aksjeprisene stige, og vice versa. Det er klart at aksjeprisene beveger seg på kort sikt når informasjon om resultatet foreligger, og etter vår erfaring vekker disse bevegelsene oppmerksomhet. Men, vi tror ikke at reaksjoner på tidligere resultatrapporter fører til varige bevegelser. For oss utgjør de for det meste kortsiktig, følelsesdrevet volatilitet, ikke noe vesentlig for aksjenes langsiktige fremtidige utvikling.

Resultatrapporten gjenspeiler det som nettopp har skjedd, men vår forskning viser at aksjeprisene er fremtidsrettede, og påvirkes mer av fremtidig inntjening, og ikke ting som har skjedd tidligere. Mens den forrige kvartalsrapporten for lengst har blitt diskontert, tror vi at markeder, som effektive diskontører av informasjon, kontinuerlig vurderer forskjellige resultatscenarioer og tilknyttede prognoser, inkludert de som deles i finanspressen. I de nyhetskanalene vi følger er resultatutsikter blant de mest sette temaene.

Selv om resultatutsikter ikke nødvendigvis er perfekte indikatorer på selskapenes utsikter, spiller de uansett en rolle i å påvirke forventingene til kjøpere og selgere, noe som etter Fisher Investments Nordens syn er nyttig informasjon. Men forventninger alene sier oss lite om retningen til aksjeprisene på lang sikt. I så fall tenker vi at investorer trenger ytterligere forståelse av sannsynligheten for at virkeligheten står i tråd med de forventningene. Etter vår erfaring er det forskjellen mellom forventninger og virkelighet som gir de største bevegelsene i aksjekursen. Når virkeligheten er mye bedre enn hva markedet forventer, går aksjene for det meste opp, og når virkeligheten skuffer sammenlignet med hva som ble forventet, går prisen ofte ned.

I stedet for å dvele ved tidligere resultater tenker vi at investorer drar nytte av å se fremover til det tidsrommet vår forskning viser at aksjene fokuserer på: rundt regnet de neste 3 til 30 månedene. Vi tenker at aksjer i stor grad har priset inn og gjenspeiler det som er sannsynlig de neste tre månedene, selv om stemningen kan være utslagsgivende. Men, etter Fisher Investments Nordens erfaring, kan stemningens innvirkning også være kortvarig. La oss si at resultatet skuffer og prisen faller. Betyr det at det er lurt å selge med en gang? Ikke nødvendigvis. Det kan være stemningen som påvirker forventningene. Hvis virkeligheten da ender opp med å bli bedre enn forventet, kan det ha vært overilt å selge. På denne måten tenker vi at å vurdere reaksjonen til resultatrapporten kan være nyttig med tanke på hva det sier om stemningen, som investorer igjen kan veie opp mot den kommende virkeligheten.

I den andre enden av skalaen mener vi at å anslå fornuftige sannsynligheter for resultatutfall om mer enn 30 måneder er umulig, etter vårt syn. Det er for mange ukjente variabler. Likevel kommer analytikere vi følger til å komme med fjerne resultatprognoser som skal være et grunnlag for å kjøpe og selge aksjer. Men, treffsikkerheten til analytikernes langsiktige prognoser for resultatvekst er ekstremt lav.[i] Virkeligheten, etter vår erfaring, kompliserer ofte fjerne prognoser. Grunnleggende forhold for tilbud og etterspørsel som trolig gjelder de neste 3 til 30 månedene betyr mye mer enn fjerne, spekulative eventualiteter, etter Fisher Investments Nordens syn.

Så når man tar investeringsbeslutninger, tror vi det hjelper å anta markedenes perspektiv, som kan hjelpe investorer med å sile ut mye uvesentlig støy. Resultatrapporter kan vise trendene som påvirker aksjeprisen. Hvordan står dette i stil med grunnen til at du kjøpte aksjen? I hvilken grad gjenspeiles dette? For oss er det hva resultatprognosene har priset inn allerede som betyr noe, og vi tror ikke at én enkelt resultatrapport har mye å tilby i den forbindelse. Deretter, vurder følgende: Vil aksjene klare å oppnå dette? Etter vårt syn vil det å svare på disse spørsmålene hjelpe deg til å bli en bedre investor.

Les mer 

Følg de siste markedsnyhetene og oppdateringene fra Fisher Investments Norden i Norge:

·Facebook
·Twitter
·LinkedIn

Fisher Investments Norden er handelsnavnet som brukes av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl i Norge («Fisher Investments Norden»). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et privat selskap med begrenset ansvar som er registrert i Luxembourg (firmanummer: B228486), er under tilsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier («CSSF»), og har registrert adresse: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg.

Dette dokumentet uttrykker de generelle oppfatningene til Fisher Investments Norden, og bør ikke anses som personlig investerings- eller skatterådgivning, eller som en avspeiling av kundenes resultater. Det kan ikke garanteres at Fisher Investments Norden vil ha de samme vurderingene i fremtiden. De vil når som helst kunne endres på basis av ny informasjon, analyser eller en revurdering. Ingenting i dette materialet er ment som en anbefaling eller en prognose for markedsforholdene. Snarere er formålet å illustrere et poeng. Både dagens og fremtidens markeder kan avvike vesentlig fra det som er illustreres her. Det garanteres heller ikke at forutsetningene for illustrasjonene i dette materialet er korrekte. Investeringer i finansmarkedene innebærer risiko for tap, og det er ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen de gir, vil svinge i takt med de globale finansmarkedene og de internasjonale valutakursene.

Kilder:
[i] «The Accuracy, Bias and Efficiency of Analysts’ Long Run Earnings Growth Forecasts», Richard D. F. Harris, Journal of Business Finance & Accounting, juni/juli 1999.


Annonsørinnhold