<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Agenda

Annonsørinnhold

Annonsørinnhold

Hva er egentlig et skallselskap?

Populariteten til skallselskaper («Special Purpose Acquisition Company» eller «SPAC» på engelsk) har økt de siste årene, men det er få investorer som forstår helt hva de er og hvordan de fungerer. Enda færre forstår hvorvidt de passer godt for deres investeringsmål og langsiktige behov. I denne artikkelen utforsker vi hva skallselskaper er og hvorvidt du burde vurdere å ha dem i porteføljen din.

Hva er et skallselskap?

Fisher Investments Norden mener at du burde ha grunnleggende kunnskaper om skallselskaper før du bestemmer deg for å investere i ett av dem. Et skallselskap, også kalt blankosjekkselskap, er et børsnotert foretak dannet med et bestemt formål om å kjøpe privateide selskaper. Grunnleggerne av skallselskapene, som ofte er eksperter i bransjen, samler inn penger fra investorer for å finansiere en oppkjøpsstrategi. Skallselskaper har et spesifikt tidsvindu hvor de kan foreta et kjøp, vanligvis to år.

Når et skallselskap kjøper et privat selskap gjør de aksjer i selskapet omsettelige på offentlige børser. Dette omtales som en fusjon med et skallselskap («SPAC merger» på engelsk). Investorer i skallselskapet blir aksjonærer i det fusjonerte selskapet, og aksjene omsettes fritt i det åpne markedet. Hvis skallselskapet ikke klarer å kjøpe et selskap innen perioden på to år, blir innsamlede penger returnert til de originale investorene.

Skallselskaper har eksistert lenge, men medieoppmerksomheten i det siste har fått mange til å vurdere å investere i dem for første gang. Private selskaper har historisk sett valgt å komme seg på offentlige markeder gjennom en børsnotering («IPO» på engelsk), i stedet for andre alternativer slik som skallselskaper eller direkte noteringer («DPO» på engelsk). Skallselskaper ligner på børsnoteringer og direkte noteringer, men det er noen viktige forskjeller som det er verdt å sette seg inn i.

Hvordan skiller et skallselskap seg fra en børsnotering (IPO) eller direkte notering (DPO)?

Skallselskaper, børsnoteringer og direkte noteringer har til felles at de er vanlige måter private selskaper kan omsettes offentlig på, men det er noen viktige forskjeller mellom hver prosess, blant annet følgende:

Skallselskaper
- Lavere kostnad for et privateid selskap enn en børsnotering
- Relativt rask prosess (3–6 måneder)
- Lavere prisvolatilitet når handel starter siden noteringsprisen er forhåndsavtalt
- Bidragsytere i skallselskapet kan hjelpe selskapet med å ta opp mer gjeld og/eller få tak i privat kapital
- Krever mindre offentliggjøring

Børsnotering (IPO)
- Innebærer å ansette en investeringsbank som kan skape interesse blant investorer, men som også koster mer
- Tar vanligvis 12–18 måneder
- Aksjehandelen kan være volatil i starten
- Gjennomgår en grundig fulltegningsgarantiprosess og må tilfredsstille krav om offentliggjøring


Direkte notering (DPO)
- Lavere kostnad enn for børsnoteringer
- Rask prosess (uker eller måneder)
- Ofte mest volatile i starten av aksjehandelen da det ikke er noen forhåndsavtalt pris slik som ved børsnoteringer og skallselskaper
- Innebærer vanligvis ikke å skaffe kapital
- Krever mindre offentliggjøring
- Kan være vanskelig å gjennomføre hvis selskapet ikke er godt kjent

Skallselskaper kan være en effektiv metode for et selskap å børsnotere seg på, men det er også noen ulemper. Det er som regel billigere og prosessen går fortere enn tradisjonelle børsnoteringer, men gir likevel selskapet muligheten til å skaffe kapital, i motsetning de fleste direkte noteringer. Målselskapet må imidlertid gjøre omfattende arbeid med å forberede rapporter og etablere funksjoner i det offentlige selskapet (f.eks. investorkontakt) innen stramme tidsfrister. En kortere tidslinje kan føre til en løsere gjennomgang av selskapet i forhold til kontrollen som kreves i en børsnoteringsprosess. Dette kan være problematisk hvis et selskap trenger å omarbeide sine finanser, revaluere visse eiendeler eller betale bøter for å ikke ha overholdt regelverket.

Den økte bruken av skallselskaper har også medført strengere kontroller fra myndighetene. Nylig foreslo det amerikanske finanstilsynet (SEC) nye regler med mål om å forbedre skallselskapenes informasjonsplikt og investorvern. Ennå er dette bare forslag, men de kan endre på noen av fordelene som skallselskaper har hatt over andre alternativer hvis de skulle bli innført.

Er skallselskaper gode investeringer for investorer?

Fisher Investments Norden mener at investorer bør gå varsomt til verks. Fisher Investments Nordens grunnlegger, styreformann og investeringssjef Ken Fisher sier ofte at børsnoteringer sannsynligvis er overpriset, og den samme logikken gjelder i dette tilfellet.

Skallselskaper retter seg vanligvis mot ulønnsomme selskaper i utvikling med et vekstpotensial som er vanskelig å forutsi, og en begrenset merittliste. Noen gjør det bra, mange gjør ikke det. Ifølge Nasdaq mistet rundt halvparten av skallselskapene mellom 2019 og 2021 verdi i tolvmånedersperioden som fulgte en fusjon, og nesten en femtedel av skallselskapene mistet mer enn halve verdien. De samme tallene viser at nesten en femtedel vokste mer enn 100 prosent, som sier litt om hvor store sprik investorer kan forvente.[i]

Noen småinvestorer ser skallselskaper som en måte å kjøpe aksjer på tidligere enn i en børsnotering, og håper at en tidlig fordel vil føre til gevinst. De som investerer i skallselskaper vet imidlertid ikke hvilket selskap skallselskapet kommer til å fusjonere me, om det skjer i det hele tatt. Rundt 80 prosent av skallselskaper retter seg mot en spesifikk bransje[ii], som kan gi innsikt i hvilken type selskap det ser etter, mens andre spesialiserer seg ikke. Uansett har slike investorer med stor sannsynlighet investert i et selskap de vet svært lite om.

Det er heller ingen garanti for at et skallselskap vil foreta et oppkjøp. Den økte interessen i det siste kan skape en mangel på gode avtaler. Desto flere skallselskaper som finnes, desto større er konkurransen. Konkurranse legger press på skallselskaper til å gjøre en avtale, og kan føre til overprising, spesielt med tanke på den begrensede tidslinjen de jobber med. Bidragsytere i skallselskaper har dessuten ofte et økonomisk insentiv til å gjøre en avtale, noe som øker risikoen for en dårlig selskapsgjennomgang.

Inntil et skallselskap kjøper et selskap er det ofte ikke verdt mer enn pengene det har samlet inn. Dette er grunnen til at aksjer i skallselskaper ikke beveger seg stort mens de ser etter målselskaper. Et skallselskap vil normalt bare endre seg vesentlig i verdi hvis det foretar et vellykket oppkjøp eller skaper nok interesse i selve skallselskapet. Noen skallselskaper har til og med fått med kjendiser slik som Serena Williams, Richard Branson og Jay-Z for å få oppmerksomhet fra investorer. Investorene får pengene tilbake fra skallselskapet hvis det ikke klarer å dra i land en avtale, men å ha midler bundet opp i to år uten avkastning er trolig en skuffelse for de fleste.

På overflaten kan mange skallselskaper representere en spennende investeringsobjekt med en potensiell oppside. Men som med de fleste investeringer betyr høy avkastning vanligvis høy risiko. Hvis ikke du er en aksjespekulant, er det etter Fisher Investments Nordens mening bedre å holde seg til en godt diversifisert portefølje som er skreddersydd til dine personlige finansielle mål.

Les mer 

Følg de siste markedsnyhetene og oppdateringene fra Fisher Investments Norden i Norge:

·Facebook
·Twitter
·LinkedIn

Fisher Investments Norden er handelsnavnet som brukes av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl i Norge («Fisher Investments Norden»). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et privat selskap med begrenset ansvar som er registrert i Luxembourg (firmanummer: B228486), er under tilsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier («CSSF»), og har registrert adresse: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg.

Dette dokumentet uttrykker de generelle oppfatningene til Fisher Investments Norden, og bør ikke anses som personlig investerings- eller skatterådgivning, eller som en avspeiling av kundenes resultater. Det kan ikke garanteres at Fisher Investments Norden vil ha de samme vurderingene i fremtiden. De vil når som helst kunne endres på basis av ny informasjon, analyser eller en revurdering. Ingenting i dette materialet er ment som en anbefaling eller en prognose for markedsforholdene. Snarere er formålet å illustrere et poeng. Både dagens og fremtidens markeder kan avvike vesentlig fra det som er illustreres her. Det garanteres heller ikke at forutsetningene for illustrasjonene i dette materialet er korrekte. Investeringer i finansmarkedene innebærer risiko for tap, og det er ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen de gir, vil svinge i takt med de globale finansmarkedene og de internasjonale valutakursene.

Kilder: 

[i] Kilde: Nasdaq, per 6.1.2022. Rekordfart for skallselskaper i 2021. https://www.nasdaq.com/articles/a-record-pace-for-spacs-in-2021
[ii] Kilde: KPMG. Januar 2021. Skallselskaper vs. børsnoteringer . https://advisory.kpmg.us/articles/2021/why-choosing-spac-over-ipo.html

Annonsørinnhold