<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Agenda

Annonsørinnhold

Annonsørinnhold

Den reelle verdien av stemningsmål, ifølge Fisher Investments Norden

I myriaden av markedsindikatorer som dekkes av økonomiske publikasjoner som Fisher Investments Norden leser, får stemningsmålere mye oppmerksomhet. Vi tror det er nyttig for investorer å følge med på stemningen, men stemingsmål vil ikke, i henhold til våre analyser, vise hvor aksjer eller økonomien er på vei.

Det er ikke mangel på tilgjengelige stemningsmål som investorer kan konsultere, basert på Fisher Investments Nordens dekning. Blant private organisasjoner finner vi ZEW – Leibniz Centre of European Economic Researchs populære månedlige meningsmåling som følger respondentenes forventninger for den tyske økonomien for de neste seks månedene. Markedsundersøkelsesgruppen Growth from Knowledge (GfK) har mål for forbrukertillit i en rekke land, blant annet Tyskland og Storbritannia. The Conference Board, et amerikansk forskningsfirma, har månedlige forbrukertillitsundersøkelser for USA og Canada og et kvartalsvis globalt forbrukertillitsmål. American Association of Individual Investors gjennomfører en langvarig undersøkelse om medlemmene deres er bullish eller bearish (optimistiske eller pessimistiske om aksjemarkedene). Regionale og overnasjonale organisasjoner, inkludert henholdsvis Europakommisjonen og OECD, følger også med på stemningen blant folk. Og dette er bare toppen av isfjellet.

Vi har erfart at de fleste stemningsmålere har der samme målet, på tross av ulike metodikker: å stadfeste hva respondentene føler om nåtiden og deres forventninger for fremtiden, da enkelte økonomer vi følger, mener at disse følelsene forutser fremtidig atferd. Men uansett hvor omfattende slike meningsmålinger er, tror vi ikke de er perfekte gjenspeilinger av stemningen. Erfaringen vi har i Fisher Investments Norden er at det å måle folks følelser er mer en kunst enn en vitenskap. En undersøkelse vil kun gjenspeile respondentenes meninger, og selv om dette kan være en indikator på den generelle stemningen, tror vi ikke dette er helt representativt. Undersøkelser fanger også følelsene i et gitt øyeblikk, noe som kan påvirkes av ytre faktorer som ikke er relatert til økonomien. Merk også at investorer har andre måter å overvåke stemningen på enn bare meningsmålinger, blant annet markedsbaserte og kvalitative indikatorer. For eksempel kan en oppsving i aktivitet innenfor fusjoner og oppkjøp (M&A) signalisere at stemningen blant bedriftsledere er på vei mot mer optimisme eller til og med eufori. Analyse av overskrifter i økonomiske publikasjoner og identifisering av utbredte temaer kan indikere hva folk har fokus på samt følelsene rundt disse temaene.

Siden stemningsmål gjenspeiler respondentenes stemning på et spesifikt tidspunkt, kan aktuelle hendelser på dette tidspunktet ha stor innflytelse. Se tidlig 2022. Sentix Investor Confidence-indeksen for eurosonen registrerte 16,6 i februar, og forventningsunderindeksen lå på 14,0 – det høyeste nivået siden juli 2021i. Men en måned senere falt samlet indeks til -7,0, og forventningsunderindeksen stupte til -20,8, det største fallet i undersøkelses 20-årige historieii. Hva skjedde? Russlands invasjon av Ukraina. Sentix’ meningsmåling i mars ble gjennomført fra 3. til 5. mars, omtrent en uke etter at krigen var startet. Selv om det ikke var mulig å vite hvor lenge konflikten ville vare på det tidspunktet – ei heller den økonomiske påvirkning – hentydet Sentix’ undersøkelse at krigen var i tankene på respondentene. Fisher Investments Norden mener dette viser et viktig poeng: Undersøkelser er, i beste fall, en sammenfallsindikator. Respondentene virket generelt ikke bekymret for krig og mulige ringvirkninger før etter at krigen var et faktum.

Et annet hensyn: Undersøkelsessvar tar tid å ferdigstille, så resultatene blir kanskje ikke publisert før etter flere uker. (Noen må også gjennomgås på et senere tidspunkt.) Innen resultatene fra en meningsmåling er offentlige, er de kanskje gammelt nytt, og stemningen har endret seg. Etter vårt syn er ikke denne informasjonen nyttig for investorer siden aksjer er fremtidsrettet: Fisher Investments Norden tror de bryr seg mest om økonomiske og politiske forhold – og deres innvirkning på selskapsresultater – for de neste 3 til 30 månedene. Vår analyse viser lite bevis på at stemningsmålere forutser fremtidige handlinger. Bruk av stemningsmålere som en ledende indikator for aksjer og økonomi er feil, etter vårt syn.

Fisher Investments Norden tror ikke investorer drar fordel av å ignorere stemningsmålere. De gir noe nyttig innsikt og hentyder hva enkelte har fokus på (og dermed også hva de ikke har fokus på). Men i stedet for å bruke følelser som kompass for aksjenes retning, mener vi det er nyttigere å sammenligne hvordan stemninger passer sammen med den sannsynlige virkeligheten de neste 12 til 18 månedene. Vår analyse viser at aksjer beveger seg mest i gapet mellom forventninger og virkelighet, og stemningsundersøkelser kan gi et hint om det førstnevnte. Etter vårt syn kan dette bidra til å avsløre det allmennheten overser eller går glipp av – en potensiell mulighet – og dermed bidra til kloke investeringsbeslutninger.

Les mer

Følg de siste markedsnyhetene og oppdateringene fra Fisher Investments Norden i Norge:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Fisher Investments Norden er handelsnavnet som brukes av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl i Norge («Fisher Investments Norden»). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, et privat aksjeselskap som er stiftet i Luxembourg, er registrert, sammen med dets varemerke Fisher Investments Europe, i Registre de Commerce et des Sociétés («RCS») med nummer B228486. Fisher Investments Europe reguleres av Commission de Surveillance du Secteur Financier («CSSF») med forretningsadresse: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg. Fisher Investments Europe utkontrakterer deler av daglige investeringsråd, porteføljeforvaltning og handelsfunksjoner til sine tilknyttede selskaper.

Dette dokumentet uttrykker de generelle oppfatningene til Fisher Investments Europe, og bør ikke anses som personlig investerings- eller skatterådgivning, eller som en avspeiling av kundenes resultater. Det kan ikke garanteres at Fisher Investments Europe vil ha de samme vurderingene i fremtiden. De vil når som helst kunne endres på basis av ny informasjon, analyser eller en revurdering. Ingenting i dette materialet er ment som en anbefaling eller en prognose for markedsforholdene. Formålet er heller å illustrere et poeng. Både dagens og fremtidens markeder kan avvike vesentlig fra det som illustreres her. Det garanteres heller ikke at forutsetningene for illustrasjonene i dette materialet er korrekte.

Kilder:

[i] «View on USA and Latin America», Manfred Hübner, Sentix, 02.07.2022.
[ii] «Ukraine Crisis Causes Economy to Slump Drastically», Patrick Hussy, Sentix, 03.07.2022.

Annonsørinnhold