<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Agenda

Annonsørinnhold

Annonsørinnhold

Disse mulighetene finnes i markedet nå

Til tross for høye renter, inflasjon og et tilsynelatende dårlig investeringsklima, lønner det seg ikke nødvendigvis å sitte rolig i båten. CMC Markets forklarer hvilke konkrete muligheter som finnes i markedet nå – og hva du bør følge med på den kommende tiden.

– Markedet er svært makroorientert for tiden, og det er inflasjon som er hovedutfordringen. Det gjelder både for markedsaktørene, sentralbankene og for folk flest. De fleste av oss har aldri opplevd en tilsvarende inflasjon, sier Waqas Sarwar, Head of Client Management i Skandinavia i CMC Markets.

Under pandemien satt sentralbankene rentene i null, og de fleste toneangivende sentralbankene valgte å sette i gang med kvantitative lettelser. Lave renter gjorde penger billig, og dette påvirket først og fremst etterspørselssiden – men siden dette skjedde samtidig som det var utfordringer på tilbudssiden opplever vi en inflasjon som ser ut til å ha bitt seg fast på skyhøye nivåer.

Mens inflasjonen i USA er på åtte-tallet, er eurosonen på ti-tallet. Det samme gjelder Storbritannia. Også her hjemme kunne inflasjonen vært på samme nivå, hadde det ikke vært for strømstøtten.

– Sentralbankene forsøker å få ned inflasjonspresset, ved først å reversere det de har gjort gjennom pandemien, og deretter stramme inn til dels kraftig. Innstrammingen gjøres ved at man setter opp rentene fort og kraftig, og pengetrykkingen reverseres, forteller Sarwar.

Waqas Sarwar, Head of Client Management Scandinavia i CMC Markets.

I USA makuleres nå dollar som ble trykket opp under pandemien, og tiltakene har en effekt på både rente-, valuta-, og aksjemarkedet. Det som skjer i amerikansk økonomi, har store ringvirkninger på økonomien også i andre markeder.

De fleste investorer har hittil i år opplevd at aksje- og fondsporteføljene faller. Det kan ha en passiviserende effekt, og bidra til at mange velger å sitte stille i båten. Men om man navigerer riktig, kan selv denne nye, og hittil ukjente, virkeligheten by på gode muligheter.

Nysgjerrig på å høre mer om investeringer i et høyinflasjonsklima? Meld deg på investorkveld i Oslo med CMC Markets og Investtech i november.

CFDer er komplekse finansielle instrumenter, og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet giring. 78% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i disse produktene. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.

Disse tre markedene bør du følge med på fremover:

1. Valutamarkedet: den amerikanske dollaren

Renter er en av de viktigste driverne i finansmarkedene, det kan dermed være lurt å følge med på markeder som er ekstra rentesensitive. Dette gjelder valutamarkedet, og den store ørnen i dette markedet er naturligvis den amerikanske dollaren. 

Rentedifferansen går i dollarens favør, og det er her investorene får høyest rente sammenlignet med andre valutaer som blir ansett som trygge havner, slik som japanske yen og sveitserfranc. Situasjonen nå er at man tror denne differansen vil vare en stund, og spørsmålet er om dollaren fortsetter å være den foretrukne inn i 2023.

– Den amerikanske sentralbanken er den som har gått først ut og tatt kampen mot inflasjonen i form av at de har hevet rentene mest og raskest, sammenliknet med andre sentralbanker i andre land, sier Sarwar.

2. Aksjemarkedet: vekstselskaper

Etter finanskrisen i 2008 har vekstselskaper utkonkurrert verdiselskapene på børsen. Vekstselskaper prises på høyere multipler enn verdiselskaper, da man tror på en vesentlig vekst i selskapets inntjening frem i tid.

Vekstselskaper kan blant annet være innovative teknologiselskaper som har nytt godt av lavrente- og lavinflasjonsklima i mange år – inntil nå.

– Nå er det klimaet i full revers, og da er det først og fremst de aksjene som blir hardest truffet, sier Sarwar.

NASDAQ-indeksen består av de hundre største teknologiselskapene i USA, som i løpet av året har blitt truffet knallhardt. Disse aksjene er kjent som vekstselskaper. Indeksen har mer enn doblet seg fra bunnen i pandemien, til så å være ned rundt 30 prosent i år. Dette er langt svakere enn den kjente og brede industriindeksen Dow Jones som «kun» er ned 13 prosent.

– Det vi har observert hos oss er at kunder har tatt short-posisjoner i indeksen, de ønsker å være med på re-prisingen av vekstselskaper i et høyrenteklima, forteller Sarwar.

Short-posisjoner trenger ikke å være langsiktige, de kan stenges så fort man ønsker det.

3. Rentemarkedet

Fra å være et instrument for spesielt interesserte, har rentemarkedet blitt høyaktuelt for flere.

– Rentemarkedet har tradisjonelt vært noe «kjedelig», og noe de store pensjonsfondene driver med - ikke noe hvermannsen kaster seg inn i. Det vi ser nå er at rentemarkedet har gått fra å være mer eller mindre stabilt til å være et marked med store svingninger som følge av sentralbankpolitikken, sier Sarwar.

Svingningene gir utslag i både de korte og lange rentepapirene, og dette er papirer som er tilgjengelige for alle investorer å handle hos CMC Markets. Man kan for eksempel handle statsobligasjoner i USA med både to, fem og ti års løpetid.

Man kan posisjonere seg for at rentene fortsetter å øke, eller for at vi er i nærheten av en rentetopp og at de skal ned på et eller annet tidspunkt. Hos CMC Markets kommer kunder inn på begge sider.

– Det vi snakker om her er statsutstedte papirer, hovedsakelig amerikanske rentepapirer – ikke selskapsobligasjoner, påpeker daglig leder i CMC Markets, Henrik Sommerfelt.

Lyst til å prøve trading i valuta, vekstselskaper, rentemarkedet eller annet? Åpne en demokonto hos CMC Markets eller søk om en livekonto med en gang.

Henrik Sommerfelt, daglig leder i CMC Markets.

En amerikansk joker

Som trader er det avgjørende å fokusere på sammenhengen mellom markedet og makrohendelser. I høst er det spesielt tre begivenheter som kan få store konsekvenser for finansmarkedene, og her er USA et viktig stikkord.

I den gjenværende delen av året er det to rentemøter igjen i USA – henholdsvis 2. november og 14. desember. Hva den amerikanske sentralbanken foretar seg på disse rentemøtene, og ikke minst hvordan de ser for seg inngangen til neste år, vil ha stor innvirkningskraft på finansmarkedene.

– Den store frykten alle sitter med er at responsen på inflasjonen vil føre oss inn i en resesjon. Det er naturligvis en ikke-ønsket situasjon i realøkonomien, men betyr i praksis fall i økonomisk vekst (BNP) og høyere arbeidsledighet, forteller Sarwar.

Lyst til å utforske mulighetene? Åpne en demokonto hos CMC Markets i dag og prøv deg.

Sommerfelt påpeker at sysselsettingstallene vil gi markedet et signal om rentebeslutningene fra sentralbankene har gitt den effekten man håper på. Man vil jo se om økonomien dempes eller ikke, forteller han.

– Brutalt sagt trenger de en høyere arbeidsledighet i USA for å dempe inflasjonen.

Spesielt for i år er også en joker som dukker opp 8. november, nemlig mellomvalget, altså kongress- og senatvalget. Demokratenes flertall står på spill, og med unntak av visepresidentens dobbeltstemme er det femti-femti mellom demokratene og republikanerne i senatet.

Den videre finanspolitikken for Joe Bidens presidentperiode er avhengig av å holde flertallet i begge kamre, og resultatet kan ha en innvirkning på markedet ved å legge premissene for amerikansk næringsliv.

CMC Markets har kontorer sentralt i Oslo.

Disse mulighetene har du

Det er i hovedsak to elementer som skiller seg ut som temperaturmålere for amerikansk økonomi: inflasjonstallene og arbeidsledighetstallene.

– Når vi begynner å se tegn til dempet inflasjon og høyere arbeidsledighet, kan det etter manges syn føre til at sentralbankene tar foten av gasspedalen. Det kan gi utslag på slutten av året og inn i neste år. Men de samme tallene kan også gi oss indikasjoner på resesjon, og da er spillet i rentepapirer og på dollaren, sier Sarwar.

Hva som skjer fremover med rentemøter, sysselsettingstall og mellomvalg gir muligheter i markedene som kan utnyttes med CFDer. Hos CMC Markets kan man handle i mer enn 12 000 ulike instrumenter, og man kan gå både long og short. Nøkkeltallene, og markedsforventningene, kan man se live i CMCs økonomiske kalender.

Viktige hendelser kan du følge tett med CMCs Markedskalender som er tilgjengelig i handelsplattformen. Se markedsforventing og utfall av hendelsene live, samtidig som du har oversikt over markedene.

– Hvis man som investor tror at aksjemarkedet skal ned, kan man ta short-posisjoner med CFDer hos oss, både i enkeltaksjer og aksjeindekser. Tror man at bunnen er nådd, kan man velge å kjøpe. Det samme gjelder renter – tror man rentene skal opp eller ned kan man posisjonere seg for det med CFDer, forklarer Sommerfelt.

Og om man tror dollaren skal styrke seg, kan man gå long dollar. Ofte vet man ikke hvilken valuta dollaren skal styrke eller svekke seg mot, og da kan man handle i en dollarindeks hos CMC, som vektes mot en kurv med viktige valutaer.

For deg som er usikker på om du skal ta et tap i din eksisterende fonds- eller aksjeportefølje, har Sommerfelt et klart tips:

– Man trenger ikke nødvendigvis å gjøre noe med den porteføljen man har. Man kan i stedet ta short-posisjoner i aksjemarkedet, eksempelvis ved å gå short aksjeindekser og dermed dempe risikoen i sin totale portefølje.

En slik short-posisjon kan man også stenge på sekundet, om man ønsker det.

Nysgjerrig på å høre mer om investeringer i et høyinflasjonsklima? Meld deg på investorkveld i Oslo med CMC Markets og Investtech i november.

Annonsørinnhold