<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Agenda

Annonsørinnhold

Annonsørinnhold

Utvikler digital tvillingløsning som kan endre energibransjen

Aker BP utvikler nå digitale tvillinger for drift i samarbeid med software-selskapet Aize. Ambisjonen er å lede an i transformasjonen av hvordan store, komplekse prosjekter gjennomføres og driftes – også i andre sektorer.

All nødvendig informasjon på én digital flate. Tilgjengelig for alle relevante aktører – ute i havet og på land. Det er essensen i verktøyet som Aize nå utvikler sammen med Aker BP.

– Utfordringen i å drifte kompliserte installasjoner er å se helheten. Med digitale tvillinger samler vi all oppdatert informasjon i et felles arbeidsverktøy, hvor alle involverte parter kan samarbeide og ta beslutninger på et optimalt grunnlag, sier Jone Voll Joakimsen, ansvarlig for digital drift hos Aker BP.

Jone Voll Joakimsen, ansvarlig for digital drift hos Aker BP.

Oljeselskapet signerte nylig en strategisk samarbeidsavtale med Aize om å videreutvikle og implementere software-selskapets programvare.

Vil du vite mer om Aize?

I samarbeidets første fase vil partene jobbe for å forbedre tilstandsbasert vedlikehold og barrierestyring. Dette vil også danne grunnlaget for fremtidens operasjonsmodell i Aker BP.

– I dag gjør man det som kalles kalenderbasert vedlikehold, og det leder til to ting: Det første er at man gjør for mye vedlikehold, og det andre er at man ikke får prioritert det vedlikeholdet som faktisk er mest nødvendig. Og hvis man ikke reparerer utstyr som burde vært reparert, kan det føre til kritisk nedetid. Kostnadene knyttet til det er enorme, sier Kristian Stadsøy Grjotheim, VP Strategic Accounts i Aize.

Om Aize

 
  • Aize ble etablert i 2020 med en målsetning om å revolusjonere kapitalintensiv prosjektgjennomføring og drift gjennom heldigitaliserte verdikjeder.
  • Aize utvikler en arbeidsflate som lar brukerne se, navigere og samarbeide i digitale versjoner av installasjonene de kontrollerer.
  • Aize utvikles av og for domeneeksperter, tuftet på 30 år med programvareerfaring og 180 år med industrihistorie som en del av Aker-gruppen.
  • Selskapet har kontorer i Norge, Storbritannia og USA.

Informasjon i sanntid

Fundamentet i den digitale tvillingen er 3D-modeller, dokumentasjon om anleggene og sensormålinger. Men det er det som skjer i sanntid, som gjør tvillingen levende.

– Vi fyller modellen med livsløpsinformasjon, altså all data som viser hvordan installasjonen har blitt som den har blitt. På toppen av dette får du livedata, det vil si informasjon om for eksempel en pumpe eller en ventils adferd i øyeblikket – og forventet adferd fremover. Vi kan også koble inn arbeidsordre, slik at man kan planlegge en jobb med utgangspunkt i oppdatert informasjon og riktig data fra alt utstyr. Dette vil i sum tillate deg å gjøre operasjonene mye mer effektivt over tid, forteller Grjotheim.

Aker BP er operatør i NOAKA-området som skal bygges ut i Nordsjøen. Her finner vi trolig de største digitale ambisjonene på norsk sokkel.

– Det kreves mer sammensatte informasjonsmodeller og tilgang på en annen type innsikt og brukergrensesnitt enn tidligere, og det må vi levere på. NOAKA har ambisjoner om å drifte mer fra land, og Aize sin arbeidsflate lar ansatte ute i havet og på ulike lokasjoner på land samarbeide i et felles verktøy, sier Joakimsen.

Les mer om samarbeidet mellom Aize og Aker BP.

Andre sektorer

Samarbeid er et viktig nøkkelord i den digitale tvillingen. På tvers av disipliner, og på tvers av aktører.

– På en oljeinstallasjon er det ikke bare oljeselskaper som gjør en jobb, det er flere titalls leverandører. De skal vi også invitere inn i tvillingen, slik at de kan samhandle med kundene sine på en optimal måte, forteller Grjotheim.

Kristian Stadsøy Grjotheim, VP Strategic Accounts i Aize.

Aizes digitale tvilling er allerede mer sofistikert og brukervennlig enn andre lignende løsninger, og sammen med Aker BP skal selskapet fortsette å utvikle verktøyet. Ambisjonen er å transformere hvordan store, komplekse prosjekter gjennomføres – også i andre sektorer.

– Dette kan overføres til mye annen industriell infrastruktur hvor man må tenke mer fjernstyring fremover, som karbonfangstanlegg, ammoniakkanlegg, havvindinstallasjoner og energihuber. Slike anlegg har data fra tusenvis av sensorer som må tolkes for å optimalisere alt fra planlegging av vedlikehold til optimal produksjon av anleggene, sier Joakimsen, og legger til:

– Dette verktøyet vil bidra til å sikre oppetid og verne om både mennesker, utstyr og miljø. Ett av suksesskriteriene for å lykkes på vår utviklingsreise er å tilegne oss læring sammen med Aize, og justere oss raskt ettersom vi utvikler løsninger på plattformen fremover. Skal vi skape noe bærekraftig må vi sikre verdiskapning hos alle parter.

Annonsørinnhold