<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Agenda

Annonsørinnhold

Annonsørinnhold

Hermes finner de bærekraftige hodene

I dag må man være, puste og tenke klima og miljø om man vil være en virksomhet som hensyntar og etterlever bærekraft og miljøhensyn.

Det hevder psykolog og rekrutteringsekspert Frank Harald Vikan i Hermes Executive Search. Rekrutteringsselskapet som i hovedsak jobber opp mot finans, eiendom og shipping går nå inn i et nytt forretningsområde der de finner kandidater best egnet til å bringe virksomheter gjennom det grønne skiftet.

– Myndigheter og internasjonale organisasjoner verden over har nedfelt bærekraft som et hovedmål, og stiller stadig strengere krav til at næringslivsaktører skal ivareta miljøhensyn og etterleve en bærekraftig forretningsdrift, sier Vikan.

Det innebærer at selskaper trenger en helt ny type medarbeidere.

– For å reelt være en virksomhet som etterlever bærekraft og miljøhensyn har erfaringene vist oss at man må være, puste og tenke klima og miljø. En stereotypisk næringslivsaktør med en ærerik forhistorie som klimafornekter har neppe den nødvendige troverdighet til å fronte et slikt grønt skifte.

Det er heller ikke tilstrekkelig kun å fatte styrevedtak om endring av retning eller å belønne grønn atferd hos sine medarbeidere.

– Det trengs også nye koster, mener rekrutteringseksperten.

Kjennetegn ved «den bærekraftige personligheten»

 
  • De er klart mer åpne for forandring enn folk flest.
  • De er mer kreative.
  • De er mer fantasifulle.
  • De skårer høyt på fleksibilitet.
  • De fremstår som klart mer ydmyk og ærlig enn folk flest.
  • Mange yngre mennesker som forfekter et miljøengasjement viser dette i mindre grad i faktisk atferd. Det er høyere overensstemmelse mellom ord og handling jo eldre man blir.

Bærekraftig personlighet kan identifiseres

Den gode nyheten er at det er mulig å identifisere disse nye kostene.

– Det finnes faktisk det vi kaller en bærekraftig personlighet. Vi ser etter personlighetstrekk som åpenhet til å omfavne nye ideer, medmenneskelighet og det å være pliktoppfyllende, sier Vikan.

Man må heller ikke glemme å berede grunnen når de nye «bærekraftige hodene» skal inn som nye medarbeidere i virksomheter med klassisk tenkende ledere.

– Når vi aktivt skal invitere bærekraftige personligheter inn i klassisk business vil man kunne oppleve problematiske motsetninger. Som hodejegere må vi være oppmerksomme på den konteksten vi rekrutterer inn i. De virksomhetene som vil være attraktive også i en grønn økonomi må i langt større grad vektlegge arbeidsmiljø, mangfold, interne relasjoner, toleranse og ikke minst virksomhetens bidrag til fellesskapet i et grønt skifte, sier Vikan.

ESG-kandidater stadig mer etterspurt

Managing partner og leder for Hermes Executive Search, Monika Furuseth Dypeng, sier kundene nå

etterspør kandidater med ESG-kompetanse. Som eksempel nevner hun kunder til Kapitalforvaltningsselskaper.

– Vi skaffer til veie forvaltere som har kompetanse til å vurdere grønnere investeringsalternativer, forteller Dypeng.

Et annet eksempel lederen trekker frem er shipping.

– De trenger kompetanse som kan være med å dekarbonisere shippingflåten. Noen kunder etterspør dette fordi de har et personlig engasjement. Andre ser at tiltak som foreløpig er frivillige, mest sannsynlig vil bli lovpålagte med tiden. Vi får nå forespørsel om ESG-kandidater fra bedrifter som tradisjonelt sett ikke har forholdt seg til dette, sier hun.

Annonsørinnhold