<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Agenda

Annonsørinnhold

Annonsørinnhold

SenseOn, ved Grete Sexe, Lena Lerpold Larsen og Jørn Hansen, håndterer sirkulærøkonomien i kontormøbelbransjen.

Lønnsomme muligheter gjennom ny teknologi

SenseOn, ved Grete Sexe, Lena Lerpold Larsen og Jørn Hansen, håndterer sirkulærøkonomien i kontormøbelbransjen.

SenseOn vil sammen med TECHPROS bidra til et sirkulært økonomisk skifte i kontormøbelbransjen. - Med innovativ teknologi og digital omstilling skal vi forandre forbruksvaner, øke gjenbruk og få tilgang til helt kritisk kunnskap til verdiskapning for hele bransjen, sier Lena Lerpold Larsen i SenseOn.

Norske bedrifter og det offentlige kjøper nye kontormøbler for over 6 milliarder årlig –for å få plass til de nye, kastes det over 3000 kontormøbler hver dag! Dette utgjør en enorm avfallsmengde på over 140 000 tonn årlig, og vår erfaring er at nærmere 40 000 tonn er velfungerende kontormøbler.

Det vi i bransjen vet, er at norsk næringsliv og det offentlige, har i de siste ti-årene investert i høykvalitets møbler. Kontormøbler som er designet og produsert av en slik kvalitet, at de er beregnet for å ha en levetid på minimum 10-12 år, og faktisk helt opptil 25 år.

Kontormøbelbransjen har vært aktive tilskuere, og bidragsytere, til at store mengder kontormøbler har blitt til avfall. Selv med den vissheten om at møblene har en levetid på nærmere 20 år, og ikke de 4-5 årene de har fått før de ender som avfall. For å sette det ytterligere på spissen, så vet vi også at 80-90 prosent av møblene som kastes brennes, eller havner på deponi – veldig lite resirkuleres.

Finn SenseOn her.

Sirkulært ansvar og digital omstilling

SenseOn mener at industriens rolle er kritisk, og at sirkulærøkonomien åpner for lønnsomme muligheter – Vi må jobbe annerledes, og sammen, for å bidra til en bedre framtid.

Vi har de møblene vi trenger, og den enkleste måten å øke sirkulariteten på er å begynne med å vedlikeholde, reparere og ta vare på det vi allerede har. En strukturert og kontrollert tilnærming vil bidra til å forlenge levetid på møblene.

SenseOn er godt etablert med operative forvaltning av kontormøbler, og har hjulpet mange bedrifter og større utdanningsinstitusjoner med økt bærekraftig ombruk av deres møbler. Nå skal vi i gang med å utvikle den digitale styringsplattformen for å bidra videre inn i en mer sirkulær framtid.

Vi skal med vårt digitale styringsverktøy utfordre forbruket. Vi skal hjelpe næringslivet og det offentlige med å gå fra å være forbrukere til sirkulære brukere av kontormøbler, sier daglig leder i SenseOn Group, Lena Lerpold Larsen.

Dette vil også gi oss økt tilgang til kunnskap og data, som kan benyttes til å engasjere hele verdikjeden i nyttig og verdiskapende utvikling mot en mer bærekraftig bransje. Det er ingen tvil om at mangel på historiske data også er årsaken til at vi fortsatt ikke har nyttige finansielle verktøy på plass, som bidrar til en sirkulær økonomisk utvikling i kontormøbelbransjen, per dags dato.

TECHPROS investerer i det grønne skifte

TECHPROS ser det som avgjørende å delta i det grønne skiftet, og den digitale transformasjonen.
Nærmere 50 utviklere har sin hverdag i offentlige og private bedrifter som jobber med bedre og smartere digitale løsninger tilpasset en tid med hurtige endringer og mål om miljømessige bærekraftige tiltak.

Et nytt ledd i vår strategi er å ta direkte og indirekte eierskap i selskap med en klar profil knyttet til disruptive og viktige endringer i ulike verdikjeder. Dette er for oss spennende og virksomme grep som vi, gjennom utvikling av teknologi, finner løsninger på som aktivt vil løse store utfordringer knyttet til det grønne skiftet.

Møbelbransjen setter store CO2-avtrykk gjennom både produksjon og destruksjon. Da vi ble kontaktet av Lena og Jørn i SenseOn, og ble presentert for deres strategi på hvordan man aktivt kan bidra til viktige og effektive endringer til denne industrien, tok vi raskt og entusiastisk en avgjørelse om å bli med på dette, sier Per Arne Solberg, leder for forretningsutviklingen i TECHPROS.

I de kommende uker og måneder skal våre teknologer og prosjektansvarlige utvikle en plattform som vil bidra til en grønnere hverdag for alle som på en eller annen måte benytter møbler i sitt daglige virke. Vi ser virkelig frem til å delta i prosjektet, og til å bidra på mikronivå til forandringer som utgjør en forskjell i en sårbar tid.

TECHPROS teamet, ved Per Arne Solberg, Martine Thuesen og Mats Hagen.

Morgendagens kontorer er grønne

Det grønne skifte krever at morgendagens bedrifter er grønne, sirkulære, smarte og nyskapende. Det samme gjelder kontormiljøet. SenseOn er opptatt av å gjøre det enkelt, bærekraftig og lønnsomt å skape smarte og attraktive kontormiljøer. For å oppnå dette er digitalisering og gode sømløse prosesser viktig.
Økt digital samhandling skaper forutsigbarhet, oversikt, effektivitet og enkelhet.

SenseOn kartlegger, registrerer og digitaliserer alle deler av kontormiljøet til en bedrift, og gjør det tilgjengelig i et digitalt inventar styringssystem. Kunden får kontroll over kontorinnredningen, og tilgang til et effektivt verktøy for å forvalte møblene sine på en god, lønnsom og bærekraftig måte.

Inventarsystem vil gi bedrifter oversikt over møbelverdiene, og enkel tilgang til ombrukstjenester. Økt ombruk og forlenget levetid bidrar ikke bare til redusert klimaavtrykk, det vil også gi økonomiske gevinster ved at møbelverdiene ivaretas og ved at det kjøpes inn mindre nytt, understreker sirkulære rådgiver i SenseOn, Grete Sexe.

Annonsørinnhold