<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Agenda

Annonsørinnhold

Annonsørinnhold

Fisher Investments Norden gjennomgår lærdommer fra aksjenes respons på energikrisen

Basert på Fisher Investments Nordens analyse er markedene både fremtidsrettede og tilpasningsdyktige. Etter vårt syn er aksjer reaksjon på Europas energikrise etter Russlands invasjon av Ukraina i slutten av februar 2022 en tydelig casestudie på hvordan markedene fungerer. Vi tror det kan være nyttig for investorer å forstå dette.

For å se hvordan markedene ser fremover, vurder følgende: Indeksen MSCI European Monetary Union (EMU) nådde toppen 5. januar 2022, nesten to måneder før krigen i Ukraina startet.1 Selv før invasjonen diskuterte mange kommentatorer i finanspublikasjoner som Fisher Investments Norden leser, risikoene for den globale energiforsyningen da Russland strupet naturgassflyten til Europa og samlet tropper ved grensen til Ukraina. Dette kom i tillegg til allerede økte priser knyttet til laber vindkraftproduksjon høsten 2021.2 Analysen vår forteller at markedene forhåndspriset den russiske forsyningsrisiko da Brent-råolje skjøt opp fra USD 70 per fat i desember til USD 100 nært opptil krigen.3

Meninger og spekulasjoner rundt Russlands intensjoner med Ukraina – og potensielle økonomiske konsekvenser for Europa og verden – løp løpsk hos kommentatorer som Fisher Investments Norden leser. Vi tror ikke det var en tilfeldighet at da usikkerheten nådde toppen, falt eurosoneaksjer med -12,5 % fra toppnotering tidlig i januar til invasjonsdagen.4 På det tidspunktet var dette en korreksjon – en skarp, stemningsdrevet nedgang på -10 % til -20 %. Hvis spenningene hadde roet seg på det tidspunktet, ville det kanskje ha vært slutten på det. Vi kan dog ikke bevise hypotetiske spørsmål, og kortsiktige bevegelser kan inntreffe av hvilken som helst eller ingen årsak, slik vi ser det.

Men etter markedets innledende respons i oppkjøringen til kampene, tror vi at europeiske aksjer priset inn en større økonomisk påvirkning da Russland kuttet energiforsyningen som svar på EUs sanksjoner. Mange økonomiske publikasjoner som Fisher Investments Nordens leser, advarte om at en energikrise ville føre til en dyp resesjon (omfattende økonomisk sammentrekning). Det så også ut som, etter vårt syn, at europeiske markeder priset dette raskt inn. MSCI EMU-indeksen kom inn i bearmarkedterritorium (en typisk langvarig, fundamentalt drevet nedgang som overgår -20 %) 8. mars da Brent nådde toppen med USD 133 samtidig som det var bekymringer for at vestlige sanksjoner ville holde russisk olje fullstendig unna de globale markedene.5

I løpet av sommeren og mot høsten stilte stadig flere spørsmålstegn ved Europas naturgassforsyning, ifølge våre observasjoner. Naturgasspriser på nederlandske TTF – Europas benchmark – steg til EUR 339 per megawatt-time (MWh) 26. august fra EUR 89 før invasjonen da Russland kuttet tilførselen til Europa.6 Økonomer vi følger, argumenterer at mangel og rasjonering kan føre til permanent stenging av fabrikker på kontinentet.7 Bekymringer for energiforsyning, inflasjon og renter fôret resesjonsprognosene i økonomiske tidsskrifter vi følger. Slik Fisher Investments Norden ser det, priset MSCI EMU-indeksen inn den potensielle sannsynligheten og falt -24,8 % den 29. september i forhold til toppen tidlig i januar.8 Sent i fjor, etter markedsnedgangen, viste en undersøkelse fra Conference Board at 99 % av administrerende direktører forventet en europeisk resesjon i 2023.9

Siden lavpunktet har eurosoneaksjer imidlertid steget med 25,2 % frem til slutten av januar.10 Siden usikkerheten har falt, ser virkeligheten ut til å være mindre alvorlig enn de gjengse prognosene.11 På energifronten har russisk olje funnet kjøpere i India og Kina, og har dermed dempet påvirkning av vestlige sanksjoner – globalt tilbud og etterspørsel har i så måte blitt holdt i relativ balanse.12 Europas gasslagringsnivåer– som får stadig påfyll av ikke-russiske leverandører– har holdt seg over sin målkapasitet på 80 % siden august.13 Hva gjelder resesjonen, har økonomer som Fisher Investments Norden følger, revidert sine prognoser for bruttonasjonalprodukt (BNP, myndighetsprodusert mål på økonomisk verdiskapning) oppover da de økonomiske forholdene ikke virker så dårlige som tidligere estimert.14 BNP i eurosonen i 4. kv. steg 0,1 % kvartal over kvarta, og trosset konsensusprognosene for kontraksjon.15 Justert for inflasjon nådde produksjon i eurosonen rekordhøye nivåer i september og fortsatte å vokse på år-over-år-basis gjennom november, som i skrivende stund er de siste tilgjengelige dataene.16 Fremtidsrettede aksjer beveget seg foran denne utviklingen, slik vi ser det.

Fisher Investments Nordens gjennomgang av markedene viste at mennesker, i møte med potensielt dystre resultater og kostnader, klarer å gjøre justeringer. For eksempel: Delvis takket være Europas effektive infrastruktur, bygd for å innfri energibehovet uten russisk forsyning, har gasspriser på nederlandske TTF falt til EUR 57 per MWh – godt under nivåene før invasjonen.17 Vi tror at denne forbedringen – samt andre lignende – antyder en økt sannsynlighet for at eurosonens økonomi kan unngå resesjon. Fra vårt perspektiv ledet markedets prissignaler Europas tilpasningstiltak, og dermed ble verste utfall unngått. Vi vet ikke om slutten av september vil være bearmarkedets bunnpunkt, men fra vårt ståsted virker som om fremtidsrettede aksjer på dette tidspunktet har et godt grep om en eventuell forlengelse av en økonomisk nedgang.

Analysene våre viser at aksjer beveger seg før dataene bekrefter om økonomien er bedre (eller verre) enn forventet. Etter Fisher Investments Nordens erfaring vurderer aksjer en horisont på ca. 3 til 30 måneder – nærmere den nære enden når store, uventede utviklinger som påvirker den globale økonomien (f.eks. store konflikter og pandemier), skygger for de langsiktige utsiktene. Men etter hvert som disse blir priset inn og innledende usikkerhet forsvinner, mener vi at aksjer kan se lenger frem mot enden for hvordan virkeligheten sannsynligvis vil sammenfalle med det som markedene viser.

Basert på Fisher Investments Nordens gjennomganger kan investorer få innsikt i hva som driver markedene og hvorfor. Markedene ser ikke, etter vårt syn, gode og dårlige utviklinger, men positive eller negative overraskelser i løpet av overskuelig fremtid mot hva de allerede har priset inn.

Les mer

Følg de siste markedsnyhetene og oppdateringene fra Fisher Investments Norden i Norge:

Fisher Investments Norden er handelsnavnet som brukes av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl i Norge («Fisher Investments Norden»). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, et privat aksjeselskap som er stiftet i Luxembourg, er registrert, sammen med dets varemerke Fisher Investments Europe, i Registre de Commerce et des Sociétés («RCS») med nummer B228486. Fisher Investments Europe reguleres av Commission de Surveillance du Secteur Financier («CSSF») med forretningsadresse: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg. Fisher Investments Europe utkontrakterer deler av daglige investeringsråd, porteføljeforvaltning og handelsfunksjoner til sine tilknyttede selskaper.

Dette dokumentet uttrykker de generelle oppfatningene til Fisher Investments Europe, og bør ikke anses som personlig investerings- eller skatterådgivning, eller som en avspeiling av kundenes resultater. Det kan ikke garanteres at Fisher Investments Europe vil ha de samme vurderingene i fremtiden. De vil når som helst kunne endres på basis av ny informasjon, analyser eller en revurdering. Ingenting i dette materialet er ment som en anbefaling eller en prognose for markedsforholdene. Formålet er heller å illustrere et poeng. Både dagens og fremtidens markeder kan avvike vesentlig fra det som illustreres her. Det garanteres heller ikke at forutsetningene for illustrasjonene i dette materialet er korrekte.

1Kilde: FactSet, per 6.2.2023. MSCI EMU, avkastning med netto utbytte, 5.1.2022. Valutasvingninger mellom euroen og den norske kronen kan gi høyere eller lavere investeringsavkastning.

2Kilde: FactSet og WindEurope, per 14.2.2023.

3Kilde: FactSet, per 6.2.2023. Brent-råolje per fat (i dollar), 20.12.2021–23.2.2022.

4Kilde: FactSet, per 6.2.2023. MSCI EMU, avkastning med netto utbytte, 5.1.2022–24.2.2022.

5Kilde: FactSet, per 6.2.2023. MSCI EMU, avkastning med netto utbytte og Brent-råolje per fat (i dollar), 5.1.2022–8.3.2022. «Is the EU Ready for Life Without Russian Diesel?», Ashutosh Pandey, Deutsche Welle, 3.2.2023.

6Kilde: FactSet, per 6.2.2023. Nederlandske TTF, 26.8.2022.

7«Europe May See Forced De-Industrialization as Result of Energy Crisis», Irina Slav, OilPrice.com, 03.11.2022.

8Kilde: FactSet, per 6.2.2023. MSCI EMU, avkastning med netto utbytte, 5.1.2022–29.9.2022.

9«CEO Confidence Falls Deeper Into Negative Territory in Q4 2022», staben, The Conference Board, 20.10.2022.

10Kilde: FactSet, per 6.2.2023. MSCI EMU, avkastning med netto utbytte, 29.9.2022–3.2.2023.

11«Europe Has Avoided Energy Collapse. But Is the Crisis Over?», David McHugh, Associated Press, 10.1.2023.

12«Is the EU Ready for Life Without Russian Diesel?», Ashutosh Pandey, Deutsche Welle, 3.2.2023.

13Kilde: Europakommisjonen, per 6.2.2023. Andel av gass levert til EU fra Russland og andre land, januar 2019–november 2022. «How Much of Europe’s Gas Storage Is Full?», stab, Reuters, 31.12.2022.

14Kilde: FactSet, per 6.2.2023. Utsagn basert på historisk estimat av eurosonens BNP.

15Kilde: FactSet, per 6.2.2023. BNP i eurosonen, 4. kv. 2022.

16Kilde: FactSet, per 6.2.2023. Produksjon i eurosonen, november 2022.

17Kilde: FactSet, per 6.2.2023. Nederlandske TTF, 06.02.2023. «Whisper It, but Europe Is Winning the Energy War With Putin», Charlie Cooper, Politico, 13.1.2023.

Annonsørinnhold