<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Agenda

Annonsørinnhold

Annonsørinnhold

Fisher Investments Norden anmelder hvordan man oppdager og unngår økonomisk svindel

Ifølge Storbritannias Office for National Statistics var det 3,7 millioner svindelhendelser i England og Wales ved årsslutt desember 2022 – og tapene beløp seg til 2,46 milliarder pund i regnskapsåret 2021/2022.i 

I Tyskland anslår politimyndighetene at investorer taper nesten 1 milliard euro på grunn av handelssvindel på nettet hvert år.ii På den andre siden av Atlanterhavet tapte amerikanske forbrukere over 8,8 milliarder dollar på svindel i 2022, ifølge Federal Trade Commission – en økning på 30 % fra året før.iii Fisher Investments Norden anmelder mange typer økonomisk svindel over hele verden, og etter vårt syn kan det å vite mer om kriminelles vanlige taktikker hjelpe investorer å unngå dem.

Finanspublikasjonene som Fisher Investments Norden anmelder, setter søkelys på utallige historier om hvordan svindlere lurte til seg store summer. I 2020 ble den skotske finansdirektøren Alistair Greig arrestert for å stå bak et pyramidespill (hvor tidligere investorer blir utbetalt med nye investorpenger uten å vite om det).iv Firmaet hans, Midas Financial Solutions, lokket investorer med såkalte garanterte høyrentekontoer med høye avkastninger trygge fra tap. Samtidig brukte Greig kundeinnskuddene til å finansiere en luksuriøs livsstil – han kjøpte dyre biler og ferieeiendommer samt gikk på en rekke fotballkamper i Premier League. Tidligere i år arresterte amerikansk politi Raymond Brewer for å ha stjålet over 8 millioner dollar fra investorer. Brewer hevdet feilaktig å bygge maskiner – som brukte metanisering – som kunne konvertere kugjødsel til biogass, og dermed generere millioner i inntekter.v Han sa at investorene vil motta to tredjedeler av overskuddet, pluss skatteinsentiver. I likhet med Greig brukte Brewer kundeinnskudd til å finansiere en ekstravagant livsstil – et vanlig trekk blant svindlere, i Fisher Investments Nordens erfaring.

I tillegg til pyramidespill møter investorer en relativt ny trussel: teknologiske fremskritt som har endret landskapet for investeringssvindel. Ifølge Barclays skjer nå 77 % av økonomisk svindel på sosiale medier, markedsplasser på internett og datingapper.vi Svindlere bruker disse plattformene til å kaste et bredt nett og nå tusenvis av mennesker samtidig – dette kalles noen ganger for phishing. Svindlere kan også bruke KI-teknologi (kunstig intelligens) for å klone noens stemme og etterligne en venn eller et familiemedlem som ber om penger – en trussel som nylig ble henvist til av sjefen for den britiske finansmyndigheten, Nikhil Rathi.vii

Fisher Investments Norden anmelder disse historiene i vår dekning av finansoverskriftene, og vi har funnet noen felles varselstegn. For det første ber svindlere ofte om å overføre midler fra offeret til en annen persons konto eller en uregistrert depotmottaker. I mange tilfeller – som de nevnte eksemplene – er målet faktisk den kriminelles personlige konto. For det andre pleier investeringssvindlere å gi urealistiske garantier. Vi har observert noen dårlige aktører som skryter av enorme avkastninger for å fange investorenes oppmerksomhet. På samme måte har vi også sett mange svindlere som lover jevn eller stabil avkastning, år ut og år inn, uavhengig av det bredere markedsmiljøet. Selv om globale aksjers langsiktige årlige avkastning er 9,3 prosent, omfatter dette tallet mye negativ volatilitet og nedgang underveis.viii Fisher Investments Norden synes det er mistenkelig når noen lover en jevn positiv og lik avkastning uten nedgangstider. Altfor komplekse investeringer eller strategier (f.eks. kompliserte teknologiske prosesser eller tidligere ukjente aktivaklasser) kan også være et rødt flagg – etter vårt syn kan påstått raffinement være en distraksjon og avlede investorers oppmerksomhet bort fra svindleres hensikt.

Fisher Investments Norden råder investorer til å sjekke et par ting for å sikre seg mot uredelig aktivitet før de velger investeringer eller rådgivere. For det første: Overfør kun pengene dine til en etablert tredjeparts depotinstitutt. Etter vårt syn er det å ikke gi en svindler tilgang til dine aktiva den mest effektive teknikken for å unngå svindel. Dette skiller investeringsbeslutningstakingen og den fysiske bevaringen av aktivaene, og dersom du ikke overfører penger til en dårlig aktør, kan de ikke stikke av med dem. Ifølge Fisher Investments Nordens anmeldelse kan nettilgang også hjelpe, siden du da kan sjekke pengene dine når som helst. Hvis du bruker et åpent investeringsselskap eller fond, må du vite hvem som fører regnskapet og tilsyn – sørg for at dette er en ikketilknyttet tredjepart. For det andre: Vet hva du investerer i. Rådgiveren din bør kunne hjelpe deg med å forstå både produktene og strategien – både risikoene, og hvordan de genererer avkastning. Til slutt: Ha realistiske forventninger til investeringsavkastningen. Forstå at negativ volatilitet rett og slett er en del av investeringen – det er ingen vei utenom det, etter vårt syn. Det er ikke til å unngå at du vil oppleve nedgangsår når du investerer i kapitalmarkeder, og enhver økonomisk rådgiver som hevder de kan unngå det og fortsatt levere aksjelignende avkastning, presenterer et svært usannsynlig scenario som du sannsynligvis bør sette spørsmålstegn ved. 

Denne listen er ikke uttømmende. I Fisher Investments Nordens anmeldelse er det å unngå økonomisk svindel en evig prosess, siden teknologien snor seg nye veier underveis. Men med disse tipsene i bakhodet – samt en sunn mengde skepsis og forsiktighet – tror vi investorer er bedre forberedt på å unngå økonomisk svindel gjennom hele investeringshorisonten.

Les mer

Følg de siste markedsnyhetene og oppdateringene fra Fisher Investments Norden i Norge:

Facebook

Twitter

LinkedIn

Fisher Investments Norden er handelsnavnet som brukes av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl i Norge («Fisher Investments Norden»). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, et privat aksjeselskap som er stiftet i Luxembourg, er registrert, sammen med dets varemerke Fisher Investments Europe, i Registre de Commerce et des Sociétés («RCS») med nummer B228486. Fisher Investments Europe reguleres av Commission de Surveillance du Secteur Financier («CSSF») med forretningsadresse: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg. Fisher Investments Europe utkontrakterer deler av daglige investeringsråd, porteføljeforvaltning og handelsfunksjoner til sine tilknyttede selskaper. Dette dokumentet uttrykker de generelle oppfatningene til Fisher Investments Europe, og bør ikke anses som personlig investerings- eller skatterådgivning, eller som en avspeiling av kundenes resultater. Det kan ikke garanteres at Fisher Investments Europe vil ha de samme vurderingene i fremtiden. De vil når som helst kunne endres på basis av ny informasjon, analyser eller en revurdering. Ingenting i dette materialet er ment som en anbefaling eller en prognose for markedsforholdene. Formålet er heller å illustrere et poeng. Både dagens og fremtidens markeder kan avvike vesentlig fra det som illustreres her. Det garanteres heller ikke at forutsetningene for illustrasjonene i dette materialet er korrekte.


i Kilde: National Crime Agency og ONS, per 7.9.2023.

ii «Tyskland jakter på nettkriminelle i milliardsvindler», Karin Matussek og Steven Arons, Bloomberg, 18.8.2023.

Hentet fra Yahoo! Finance.

iii «Ny FTC-informasjon viser at forbrukere rapporterte tap på nesten 8,8 milliarder dollar til svindel i 2022», Federal

Trade Commission, 23.2.2023.

iv «Svindleren Alistair Greig fengslet for ’ondsinnet’ 13 mill. pund investeringsløgn», stab, BBC, 15.4.2020.

v «Mann fra Central Valley Man dømt til over 6 år i fengsel for 9 mill. dollar kugjødselpyramidespill», det amerikanske justitsdepartementet, 26.6.2023.

vi «Bankene advarer om stor økning i nettsvindel», Tom Gerken, BBC, 5.5.2023.

vii «Finansfirmaer må styrke beskyttelsen mot KI-svindler, advarer britiske reguleringsmyndigheter», Jasper Jolly,

The Guardian, 11.7.2023.

viii Kilde: FactSet, per 9.7.2023. Utsagn basert på den annualiserte avkastningen til MSCI World-indeksen med netto utbytte i kroner, 31.12.1970–31.12.2022.

Annonsørinnhold