<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Agenda

Annonsørinnhold

Annonsørinnhold

Etableringen av Karenslyst Allé som en handelsdestinasjon har vært en viktig del av totaltilbudet, også for kontorbrukere på Skøyen.

Eiendomsforvalter med fokus på bærekraft og kvalitet

Etableringen av Karenslyst Allé som en handelsdestinasjon har vært en viktig del av totaltilbudet, også for kontorbrukere på Skøyen.

Fram Eiendom er et Oslo-basert eiendomsselskap med langsiktige perspektiv knyttet til forvaltning og eiendomsutvikling.

Selskapet eier og forvalter en rekke kontor- og forretningslokaler fordelt på en eiendomsmasse på 550.000 kvadratmeter primært i aksen Skøyen-Sentrum, er tilsluttet eiendomssektorens veikart mot 2050 og er sertifisert Miljøfyrtårn.

Bærekraft

Daglig leder Kenneth Bye fremhever Fram Eiendoms engasjement for lokal innovasjon:

Kenneth Bye, daglig leder i Fram Eiendom.

– Vi ønsker å være en eiendomsaktør som tar ansvar for lokal byutvikling med byggløsninger som bidrar til fleksibilitet, trivsel, estetikk og gjenbruk, sier han. Sistnevnte synliggjøres gjennom selskapets bærekraftsfokus, noe selskapet fikk anerkjennelse for allerede i 2015. Da ble Fram Eiendom tildelt Cityprisen for sitt arbeid med Karenslyst Allé 49-53 og i juryuttalelsen ble selskapet verdsatt for å ha gitt bydelen et solid løft – fra et trist transittområde til et levende og vitalt byrom. Et annet eksempel på gjenbruk og bærekraft knyttet til lokal byutvikling er revitaliseringen av Karenslyst allé 5.

Les mer: Karenslyst Allé 5 - totalrehabilitert og påbygget kombinasjonseiendom bestående av kontorer og forretning.

Moderne

– Dette var opprinnelig et betongbygg fra 1950-tallet som etter ferdigstillelse kan by på 4.400 kvadratmeter med moderne kontorbygg, samt at bygget knyttet opp mot EUs taksonomikriterier, vil oppnå en energieffektiviseringseffekt på 60 prosent, sier Bye. 

Drammensveien 126 med nybygget Thune Eureka er nok et eksempel på selskapets byutviklingsengasjement, hvor bygget etter en vellykket modernisering kan by på 11.000 kvadratmetermed moderne kontorarbeidsplasser. Per Erik Martinussen, tidligere seniorpartner i Arcasa arkitekter, nå del av nye Sweco Architects, som flere ganger hatt oppdrag for Fram Eiendom, deriblant også Thune Eureka, oppfatter selskapet som en profesjonell aktør.

Etableringen eiendommer tilknyttet kollektiv knutepunktet på Skøyen har vært viktig for Fram Eiendom.

– Kvalitetsfokus

– I Drammensveien 126 gikk de for høykvalitetstegl på fasadene, selv om dette ikke er det rimeligste alternativet. De skal ikke selge, men heller forvalte eiendommene. Derfor velger de fleksible løsninger som tåler endring og tilpasning over tid. De har også et langsiktig bærekraftsfokus, ved å investere i energibrønner, noe som betaler seg først om noen år, i tillegg til et fokus på å skape aktive og attraktive førsteetasjer, med leietakere som bidrar positivt til byliv, i kombinasjon med satsing på oppgraderte bygulv og beplantning. Når en eiendomsforvalter over tid setter sitt kvalitetspreg på flere bygg innenfor en bydel, slik Fram Eiendom har gjort på Skøyen i Oslo, da bidrar det slik jeg ser det, til en positiv byutvikling, sier han.

Les mer: Drammensveien 126, Thune Eureka - Topp moderne og påkostet kontorbygg med utadrettet virksomhet på gateplan

Også Head of Tenant Representation i Akershus Eiendom, Lars Føyen Kinserdal, som en rekke ganger har vært engasjert som leietakerrådgiver for virksomheter på jakt etter nye kontorlokaler, er positiv til selskapet.

– Fram har i alle disse prosessene vært en fornuftig og løsningsorientert tilbyder og forhandlingsmotpart. Det har vært noen tøffe runder, men Fram har alltid opptrådt ryddig og med en stor forståelse og respekt for leietakernes behov.

Annonsørinnhold