<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id={{gtmId}}" height="0" width="0" style="display: none; visibility: hidden">

Alle transaksjoner som utgjør minst 0,01% av aksjene i et selskap eller har en verdi på over 100.000 kroner, vises i transaksjonslistene. Det er nettoendring i beholdingen per aksje per dag som registreres.Transaksjonslistene omfatter selskapene som handles på Oslo Børs, som inkluderer Euronext Expand og Euronext Growth, samt unoterte aksjer på NOTC-listen. Ordinær handel medfører endringer i aksjeeierboken to børsdager etter handelsdagen, såkalt T+2. Skjer handelen mandag, registreres endringene etter børsslutt onsdag, og transaksjonslistene publiseres rundt 23.00 onsdag.Andre årsaker til endring i aksjeeierboken kan være interne kontooverføringer som skjer samme dag, arv, gave eller konkursbo som gjøres opp. Transaksjonsdatoene kan da reelt være opptil flere år gamle. Finansavisen antar at alle handler er T+2 når vi setter transaksjonskurser og -dato. Legg merke til at det ikke nødvendigvis er investoren personlig som handler, men et selskap delvis eller helt eiet/kontrollert av investoren (matchet av Finansavisen). Den direkte handleren finner du under "Utført av".