<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
Du kommer ingen vei i komfortsonen
Å gå rett fra studier til en fulltidsjobb er for mange en overgang som byr på en rekke utfordringer. Hvorfor det?
Hva har ført til dagens høye inflasjon og hvordan kan man "hedge" seg mot den?
Ferske inflasjonstall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser en økt inflasjon på 5,4 prosent fra april 2021 til april 2022. Dette er den høyeste april til april målingen på 34 år. 
Hvordan vil økende renter påvirke selskapenes fremtid?
I en tid preget av økende renter er det interessant å se på hvordan dette vil påvirke aksjemarkedet. For de fleste investorer vil det også være aktuelt å se på hvordan renten påvirker gjeldsgraden til ulike selskaper, som igjen påvirker risikoen selskapene bærer.
Hvorfor skape hjemmefølelsen på kontoret?
Å forlate det trygge hjemmekontoret til fordel for det fysiske kontoret kan for noen være skremmende. Hvorfor det?
Smart å møte selskaper?
Som fondsforvalter dukker det ofte opp muligheter til å møte selskaper mellom kvartalene. Kommer det noe godt ut av det?
Dette er det virkelige problemet til vekstaksjer nå
Med stigende renter allokeres kapital fra vekst- til verdiaksjer. Er det hele forklaringen til vekstaksjenes depresjon?
Nå er han blitt bull på tankaksjer
Arctic-analytiker Lars Østereng er plutselig blitt veldig positiv til tankaksjer. Nå sender han kursmålene på to aksjer kraftig opp og går fra hold til kjøp på begge.