<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Publisert 16. juni 2021 kl. 09.27
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 562 ord

Fed ønsker ikke å skremme

På et eller annet tidspunkt vil den amerikanske sentralbanken (Fed) trekke tilbake de ekstraordinære stimulansene. Det er en god mulighet for at de vil antyde at vi er noe nærmere på kveldens møte, selv om de vil stresse at de vil gå svært forsiktig fram og at det er langt fram til noen faktisk politikkendring. Fed vil forsøke ikke å skremme markedet og vil ordlegge seg forsiktig, men å finne den rette balansen er aldri lett.

Dette blogginnlegget er forfattet og publisert av skribenten, uavhengig av Finansavisens redaksjon.

Det ville være naivt å tro at du kan fryse ned økonomien en periode uten at det oppstår forstyrrelser når du åpner opp. Massiv offentlig støtte til privat sektor under pandemien gjør at etterspørselen suser av gårde, men på en svært ujevn måte. Samtidig sliter tilbudssiden med ettervirkninger av pandemien. Vi ser derfor nå knapphet og inflasjonstegn på mange områder. På dagens sentralbank møte i USA vil Fed, fornuftig nok, se på disse som midlertidig og i stor grad ignorere de i den løpende pengepolitikken.

Men vi er inne i en sterk økonomisk gjeninnhentning der vekstutsiktene også utover den mer kaotiske åpningen ser bra ut. Forbrukerne finansielle posisjon er usedvanlig god etter at de i løpet av pandemien har akkumulert ekstra sparing tilsvarende 10% av et års BNP. I løpet av sommeren/høsten vil riktignok den ekstraordinære offentlig støtten til forbrukerne falle bort, men en grei lønnsvekst sammen med sterk vekst i sysselsettingen vil bety at inntektene likevel vil være nær nivåer de ville vært på uten pandemien. Alt tyder derfor på sterk forbruksvekst i årene som kommer. Sterk økonomisk vekst vil bidra til at også bedriftenes etterspørsel etter maskiner og bygninger vil ta seg kraftig opp etter noen svake år. Det er fortsatt uklart hva Biden vil få Kongressen med på av pengebruk, men mye tyder på sterke impulser også fra offentlig etterspørsel.

Ster vekst betyr at det ikke vil være behov for massive kjøp av verdipapirer fra sentralbanken. Det er et krisetiltak som vil bli skalert tilbake. Det er heller ikke en økonomi som vil trenge nullrente. Fed ser det, men er ekstremt opptatt av gå forsiktig fram. Det er flere grunner til det. Overraskende og hurtig tilbaketrekning av stimulansene kan skape uro i markedet slik vi så i 2013 når Fed overraskende antydet at obligasjonskjøpene snart skulle skaleres ned. Viktigere er lærdommen fra 2015 til 2019. Først satte Fed opp rentene for å hindre at et for stramt arbeidsmarked ville ende i overoppheting. Men selv om arbeidsmarkedet strammet seg videre til så var det ingen overopphetning å se. At flere kom i jobb, særlig blant marginale grupper, var jo veldig bra. Etter årelang stagnasjon/fall i medianinntekten økte den plutselig. Alt uten noen som helst inflasjonsfare. Til slutt satte Fed ned rentene igjen.

Det gunstig arbeidsmarkedet før pandemien vil de tilbake til og da mangler det fortsatt svært mange arbeidsplasser. Utfordringen på møtet blir balansegangen mellom på den ene siden å overbevise om at de vil gå langt i sikre at sysselsettingen når nivåene før pandemien, men på den annen side forberede oss på at pengepolitikken vil normaliseres på et eller annet tidspunkt. Er Fed riktig dristige blir median anslaget en renteøkning i løpet 2023 mot ingen sist. Men viktigst er nok hva sentralbanksjef Powell sier om obligasjonskjøpene. Sier han at de har begynt å diskutere hva slags kriterier som må være oppfylt for at nedtrapping er aktuelt, er det et forsiktig signal om at vi nærmer oss en annonsering av en slags plan. Det er neppe helt uventet. Mer uventet er det nok hvis han sier noe mer konkret om kriteriene, men det virker usannsynlig. Det passer dårlig med ønsket om å gå gradvis fram og vil kunne binde Fed opp. Å ordlegge seg riktig er ikke alltid lett, men min gjetning er at dagens Fed møte ikke skaper store bevegelser i markedet. Da er nok Powell fornøyd. Men Fed står overfor en vanskelig balansegang.