<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Største boligprisfall siden 2009 i Storbritannia

Britiske boligpriser falt igjen i desember, og av sluttet med det det største kvartalsvise fallet siden finanskrisen. 

Publisert 6. jan. 2023 kl. 11.01
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 272 ord
FÆRRE MULIGHETER: Den britiske banken Halifax forventer både lavere etterspørsel og tilbud på det britiske boligmarkedet i år.  Foto: Bloomberg

Den gjennomsnittlige boligprisen falt 1,5 prosent på månedsbasis i desember, og ble med det den fjerde måneden på rad med nedgang. I løpet av 2022 siste kvartal falt boligprisene i snitt med 2,5 prosent, noe som er det største fallet siden februar 2009, ifølge den britiske banken Halifax. 

– Usikkerhet om i hvilken grad levekostnadsøkninger vil påvirke husholdningenes økonomi, sammen med stigende renter, fører til en generell oppbremsing i markedet, sier Halifax-direktør Kim Kinnaird.

Forventer prisfall på 8 prosent

I løpet av 2023 forventer Halifax at boligprisene i Storbritannia vil falle med 8 prosent, selv om Kinnaird bemerker at dette bare vil bety en tilbakevending til nivåene fra april 2021. 

Ifølge den britiske banken falt den årlige boligprisveksten ned til 2,0 prosent i november, fra 4,6 prosent, noe som er den laveste årlige prisveksten siden oktober 2019. 

– Når vi går inn i 2023, vil boligmarkedet fortsette å bli påvirket av det bredere økonomiske klimaet, og ettersom kjøpere og selgere fortsatt er forsiktige, forventer vi at det vil være en reduksjon i både tilbud og etterspørsel totalt sett, sier Kinnaird.

Lavere aktivitetsnivå

Det er imidlertid ikke bare på boligstatistikken at britene ser at det er dårligere tider. Endelig tall for den sammenstilte forventningsindeksen for innkjøpssjefenes kom i desember på 49,0 i Storbritannia. Noe som viser at man forventer lavere aktivitet fremover, i og med at alt under 50 på indeksen tyder på avtagende aktivitetsnivå. 

I tillegg må puber og restauranter kutte ned på åpningstidene som følge av mangel på ansatte, høye energikostnader og skyhøy inflasjon. Mens en undersøkelse utgitt av British Chambers of Commerce viser at tre fjerdedeler av virksomhetene innenfor reiseliv og serveringsbransjen opererer under kapasitet.