<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Hva må til for å få bygget flere små leiligheter i Oslo?

Johansen-byrådet må få opp farten, og det omgående, skriver Camilla Wilhelmsen (FrP).

Publisert 13:41 19. jan. 2023
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 431 ord
TREGT: Med dagens saksbehandlingstid ville det ta over fem år før den første reguleringsplanen med flere små leiligheter når bystyret, skriver artikkelforfatteren. Her byrådsleder Raymond Johansen (Ap). Foto: NTB

For mindre enn to år siden forkastet Oslo bystyre FrPs forslag om å avvikle leilighetsnormen som hindrer at vi får bygget flere små leiligheter i sentrum. Nå ser vi at Høyre har snudd, og at Arbeiderpartiet også kan snu til helgen. Dermed vil det være et flertall i bystyret som ønsker normen fjernet, og det bør være et viktig signal til dette byrådet om allerede nå å begynne og snu skuta. Det kan byrådet gjøre selv om ikke leilighetsnormen er opphevet ennå.

Camilla Wilhelmsen. Foto: FrP

Faktum er nemlig at det ikke bygges en eneste ny leilighet i hele Oslo under 35 kvadratmeter, rent bortsett fra student- og omsorgsboliger. Jeg har tatt en gjennomgang av alle reguleringsplaner som er blitt forelagt bystyret de siste tre årene, og hver eneste plan som gjelder nybygg har en passus i reguleringsbestemmelsene om at det ikke er tillatt med boliger under 35 eller 40 kvadratmeter. Gjennomgangen viser også at leilighetsnormen brukes over hele byen.

Vi hører til stadighet at leilighetsnormen vurderes konkret i den enkelte reguleringsplanen for å sikre en variert boligsammensetning i området. Ut fra dette utsagnet er det underlig at byrådet jevnt over bruker den strenge normen som kun skulle gjelde sentrumsbydelene overalt. Og det er underlig at det i nær sagt alle reguleringsplaner står skrevet at man ikke får bygge boliger under 35 kvadratmeter når det ikke er noe eget bystyrevedtak om dette for de bydelene som ikke er omfattet av leilighetsnormen.

Det er rett og slett ikke akseptabelt

Jeg vil oppfordre byrådet til å gi nye føringer til Plan- og bygningsetaten. Etaten må sørge for at det ved oppstartsmøter gis signaler til utbyggerne om at man ønsker en miks med flere små boliger, samt boliger under 35 kvadratmeter. Dette må nemlig endres på et tidlig stadium; det er for sent å få endret særlig på dette når saken er kommet til bystyret. Så får man vente med de indre bydeler til bystyret har opphevet leilighetsnormen, men i de andre bydelene må det være et klart signal om å bygge for det markedet vi har.

Så må Johansen-byrådet få opp farten, og det omgående. Med dagens saksbehandlingstid ville det ta over fem år før den første reguleringsplanen med flere små leiligheter når bystyret. Det er rett og slett ikke akseptabelt.

Camilla Wilhelmsen

Gruppeleder for FrPs bystyregruppe i Oslo