<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Registrerer historisk lave forventninger til boligprisene

– Dette peker mot et fortsatt kjølig boligmarked de neste månedene, sier sjeføkonom Hilde Midsem i Norske Boligbyggelags Landsforbund.

Publisert 21. nov. 2023 kl. 08.58
Oppdatert 21. nov. 2023 klokken 09.09
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 258 ord
REGISTRERER LAVE BOLIGPRISFORVENTNINGER I NOVEMBER: Sjeføkonom Hilde Karoline Midsem i NBBL. Foto: NBBL

I november oppga 39 prosent av husholdningene at de tror boligprisene vil være høyere 12 måneder frem i tid, mens 30 prosent venter lavere boligpriser. Det fremgår av ferske tall fra Norske Boligbyggelags Landsforbunds boligmarkedsbarometer. Flere tror på prisoppgang enn nedgang, men boligprisforventningene er på et lavt nivå i historisk sammenheng, ifølge NBBL.

– At så mange som tre av ti venter boligprisnedgang betyr at det er en usikkerhet rundt den videre utviklingen i boligmarkedet. Når usikkerheten er stor, vil folk være mer forsiktige i budrunder og beslutninger knyttet til kjøp og salg av bolig, sier Hilde Midsem, sjeføkonom i NBBL.

Husholdningene forventer økt rente

Samtidig viser undersøkelsen at et klart flertall av husholdningene venter at boliglånsrenten skal videre opp. 70 prosent tror rentenivået vil være høyere om 12 måneder.

– Dagens svake kronekurs, kombinert med et oppsving i konsumprisveksten i oktober, peker sterkt mot at Norges Bank vil heve renten enda en gang i desember. Resultatene fra undersøkelsen speiler dette. Andelen som venter høyere renter økte fra oktober til november, sier Midsem.

– Ikke gode nyheter for nyboligmarkedet

Sjeføkonomen mener husholdningenes vurdering av boligpriser og renter fremover ikke er gode nyheter for nyboligmarkedet. Salget av nye boliger er på sitt laveste nivå siden finanskrisen, og utsiktene til høyere rentekostnader trekkes frem som en viktig årsak til det lave salget av nye boliger. 

Et oppsving i etterspørselen etter nye boliger vil først komme når denne usikkerheten har lagt seg. Der er vi ikke ennå, ifølge Midsem.

Indeksverdien i Boligmarkedsbarometeret falt fra 15 i oktober til 11 i november. Lavere indeksverdi peker mot et kjøligere boligmarked fremover.