<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Frykter kollaps i boligmarkedet

Norges Eiendomsmeglerforbund frykter at de høye rentene skal gjøre at tilbudssiden kollapser siden det bygges så få nye boliger. 

  Publisert 24. jan. 2024 kl. 10.00
  Lesetid: 2 minutter
  Artikkellengde er 386 ord
  BEKYMRET: Adm. direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving. Foto: Eivind Yggeseth

  I 2023 ble det omsatt om lag 110.000 boliger og fritidsboliger, fordelt på 90.732 bruktboliger, 13.180 nye boliger og om lag 5.800 fritidsboliger. Det er en nedgang på 35.000 boliger sammenlignet med 2021, før rentehevelsene begynte. Fallet er størst i omsetningen av nye boliger.

  Ifølge Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) førte en rekordlav rentebelastning til en sterk boligetterspørsel i 2021, men to år og en rekke med rentehevelser senere har boligmarkedet følt på utfordringer. 

  – Vi frykter at den lave tilførselen av nye boliger vil føre til tilbudskollaps og usunn prisvekst i boligmarkedet, sier adm. direktør i NEF, Carl O. Geving.

  – Bekymringsfullt

  For selv om det er ble satt i gang mange nye boligprosjekter i 2021, er effekten av den økte boligproduksjonen i stor grad tatt ut allerede. Fremover vil det bli ferdigstilt færre nye boliger. I tillegg vil det lave boligsalget i fjor øre til at det blir lavere sysselsettingen i hele boligindustrien de neste par årene, noe som vil påvirke tilbudssiden i boligmarkedet, mener NEF. 

  Vi har registrert en gryende kriseforståelse blant politikere, men de boligpolitiske virkemidlene og innsatsen er begrenset, sier Geving.

  NEF er bekymret for situasjonen ettersom tilgangen på boliger allerede er sterkt svekket av den høye rentebelastningen. Dette gjør at antall førstegangskjøpere er rekordlavt, og at antallet sekundærboliger for utleie også har falt.

  – Det er særlig bekymringsfullt at dette skjer i en tid med sterk befolkningsvekst og økende boligbehov. I 2024 ser vi en tendens til at de med høyere kjøpekraft presser opp prisene i budrunder der det er flere interessenter enn boliger i markedet, sier Carl O. Geving.

  Vil ha lavere rente

  Geving mener at det høye rentenivået er hovedproblemet i dag, og han sier at han håper Norges Bank fremover vil ta mer hensyn til boligmarkedet.

  – Vi håper at Norges Bank i sine avveininger vil legge mer vekt på de samfunnsøkonomiske skadevirkningene for boligproduksjon og boligforsyning, sier Geving.

  Kommentarene til Geving kommer dagen etter at Boligprodusentenes Forening og Prognosesenteret la frem statistikk for 2023 som viste at det aldri hadde vært målt svakere boligbygging.

  I 2023 ble det satt i gang bygging av like under 14.000 nye boliger,  som er hele 40 prosent svakere enn forrige tolvmånedersperiode. Tallene har særlig svekket seg når det gjelder leiligheter. I 2023 ble det satt i gang bygging av 6.600 leiligheter, 51 prosent under 2022-nivåene.