<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Voldsom vekst i boligprisene

Eiendom Norges boligprisstatistikk viser en stigning på 1,4 prosent i februar. Hittil i år har prisene allerede steget med hele 4,9 prosent.

Publisert 5. mars
Oppdatert 5. mars
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 667 ord
BOLIGPRISENE: Tirsdag morgen la Eiendom Norge frem boligpristallene for februar. Foto: NTB

Boligmarkedet overrasket mange i januar, med en oppgang på 3,4 prosent nominelt og hele 0,7 prosent sesongjustert.

Den positive trenden fortsatte også i februar, ifølge ferske tall:

På landsbasis steg nemlig prisene videre med 1,4 prosent nominelt. Det tilsvarer også en oppgang på 0,7 prosent sesongkorrigert.

Så langt i 2024 har boligprisene i Norge steget med 4,9 prosent.

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4.440.356 kroner ved utgangen av vintermåneden.

– Boligmarkedet har overrasket i årets to første måneder, og utviklingen er langt sterkere enn de fleste så for seg ved utgangen av 2023, sier adm. direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

– I løpet av måneden har også det store utbudet i bruktboligmarkedet, som bygget seg opp gjennom høsten i fjor, blitt redusert. Vi venter at tilbudssiden først vil ta seg opp igjen etter påske med den tradisjonelle vårflommen i boligmarkedet, sier han videre.

Stabile volumer i skuddåret

I februar ble det solgt 6.899 boliger i Norge, hvilket er 1,9 prosent flere enn tilsvarende måned i 2023.

Det ble lagt ut 6.858 boliger for salg, noe som er 2,7 prosent flere enn i samme måned i fjor.

– Det er både solgt og lagt ut flere boliger enn samme måned i fjor, men dette må sees i sammenheng med at det er skuddår i år med en ekstra dag i februar. Så langt i år er det solgt og lagt ut mer eller mindre like mange boliger som i 2023, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 65 dager å selge en bolig i februar, ned fra 67 dager i januar. Kortest salgstid hadde Oslo og Stavanger m/omegn med 31 dager. Lengst salgstid hadde Hamar m/Stange med 112 dager.

STERKERE ENN VENTET: Eiendom Norge, her ved adm. direktør Henning Lauridsen kaller boligprisutviklingen hittil i år for langt sterkere enn de fleste så for seg. Foto: Iván Kverme

Oppgang i nesten alle områder

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i februar hadde Ålesund m/omegn hvor prisene steg med 2,8 prosent.

Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Drammen m/omegn med en sesongkorrigert nedgang 0,8 prosent.

Sterkest utvikling så langt i 2024 har Ålesund m/omegn med 9,1 prosent. Svakest utvikling så langt i år har Asker og Bærum med en oppgang 3,4 prosent.

Boligprisutvikling i de seks største byene:

(Prosentvis endring) Februar (nominelt) Sesongkorrigert Hittil i år (nominelt) Snitt kvm. pris (kr.)
Oslo 1,3 0,2 4,4 91.784
Bergen 0 −0,4 5 53.846
Trondheim 2,1 1 4,7 56.599
Stavanger m/omegn 2,5 1,7 7 45.301
Kristiansand 2,9 1,8 6,5 55.957
Tromsø 2,1 1,4 5 40.231
Norge 1,4 0,7 4,9 52.591

Eiendom Norge

– Med unntak av Drammen m/omegn, Porsgrunn/Skien, Bodø m/Fauske og Bergen var det oppgang i de sesongjusterte prisene i alle områder. I enkelte områder var den sesongjusterte oppgangen svært sterk, sier Lauridsen.

Handelsbanken ventet på forhånd en sesongjustert vekst på 0,3 prosent, hvilket ville ha innebåret en nominell oppgang på ett prosent. Norges Bank ventet derimot et sesongkorrigert fall på 0,2 prosent.

Seniorøkonom i Handelsbanken, Sara Midtgaard skriver følgende i sin rapport tirsdag morgen:

«Selv med alle rentehevingene til Norges Bank opp til 4,5 prosent, har bruktboligmarkedet vist seg å være motstandsdyktig. Rentehevingen fra desember vil ikke slå ut i boliglånsrenta før mot slutten av februar. Uansett tror ikke vi på noe boligprisfall i februar, siden det er andre forhold som heller bidrar med å presse prisene oppover. NBBLs undersøkelse viser at boligprisforventningene økte ytterligere i februar, etter en markant oppgang i januar. 60 prosent av de som svarte venter høyere boligpriser om et år, opp fra 50 prosent i januar, mens kun 8 prosent venter lavere boligpriser. Økt optimisme om boligprisene kan forsterke boligprisveksten dersom flere ønsker å kjøpe bolig før de selger sin eksisterende. 

Videre påpekes det at deres balanseindikatorer tilsier at det nå er flere som kjøper boliger sammenlignet med antall boliger som blir lagt ut for salg.

«Dermed har også antall usolgte boliger avtatt og var i februar på mer normale nivåer», skrives det avslutningsvis.