<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Fallende resultater for Obos

Obos melder om et noe lavere resultater i første kvartal, sammenlignet med fjoråret. Spesielt boligutviklingsdivisjonen trekker ned.

Publisert 8. mai
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 520 ord
BÅDE OG: Kvartalsrapporten fra Obos bærer preg av både tunge tider, men også noen lyspunkter. Foto: NTB

Onsdag formiddag var det Obos' tur til å legge frem tall for første kvartal 2024.

Resultatet før skatt endte på 360 millioner, hvilket er 18 millioner lavere enn tilsvarende periode i fjor.

Boligutviklingsdivisjonen trakk dog det samlede resultatet betydelig ned, med negative 302 millioner. På samme tid i fjor hadde Boligutvikling et resultat på minus 49 millioner kroner. 

– Sterkt negativt

– Lønnsomheten i pågående og fullførte prosjekter er svekket som følge av økte finanskostnader og generelle kostnadsøkninger i prosjektene, som en konsekvens av lønns- og prisstigning. Det har også vært et lavere resultatuttak som følge av flere usolgte ferdigstilte boliger, sier adm. direktør i selskapet, Daniel Kjørberg Siraj.

– Kombinert med få overleverte boliger gir dette et sterkt negativt resultat i første kvartal. På årsbasis forventer vi likevel et svakt positivt resultat fra virksomhetsområdet, legger han til.

Gode resultater fra Obos' øvrige virksomhetsområder, deriblant forvaltning og rådgivning, næringseiendom, aksjeinvesteringer og bank og eiendomsmegling, bidrar imidlertid til at konsernets totale resultat går i pluss. 

Selv om boligutviklingsdivisjonen altså er betydelig ned, mener Siraj likevel at det er lyspunkter å spore:

– OBOS hadde et boligsalg på 533 boliger i første kvartal, opp fra 430 i samme periode i fjor, påpekes det.

Også OBOS Sverige, som produserer trehus, bidrar til å løfte boligsalget. 

Selskapet startet bygging av 309 boliger i første kvartal og hadde totalt 5.221 boliger under bygging ved utgangen av kvartalet - hvorav 61 prosent er solgt. 

Det er ned fra 7.402 boliger med en salgsgrad på 67 prosent ved utgangen av første kvartal i fjor. 

– Den lavere salgsgraden gjenspeiler at vi har byggestartet flere prosjekter på lave forhåndssalgsnivåer for å kunne opprettholde evnen til å tilby medlemmene boliger de kommende årene. Vi er fortsatt den aktøren som bygger klart mest i Norge, fremhever Siraj. 

LA FREM TALL: Obos la onsdag formiddag frem kvartalstall for første kvartal 2024. Her ved konsernsjef Daniel K. Siraj. Foto: Iván Kverme

Positive næringseiendomstall

Innenfor næringseiendom har økt utleiegrad og indeksregulering av leieinntekter bidratt til økte driftsinntekter i kvartalet. 

Næringseiendom leverte et resultat før skatt på 384 millioner kroner, en oppgang på hele 146 millioner kroner fra samme periode i fjor. 

Selskapets aksjeinvesteringer bidro med et resultat før skatt på 62 millioner kroner i kvartalet som gikk. 

Obos-banken leverte et resultat før skatt på 156 millioner kroner, opp fra 94 millioner kroner året før. 

Stemningen blant husholdningene har bedret seg noe den siste tiden og flere tror på økte boligpriser framover. 

– Dette kombinert med utsikter til rentekutt på litt lengre sikt, bedring i kjøpekraften, god jobbtrygghet og for lav boligbygging i forhold til folketilveksten, taler for at boligprisene og boligbyggingen sannsynligvis vil øke framover. Like fullt tror vi markedet for salg og bygging av nye boliger vil være krevende et stykke inn i 2025, sier Siraj.