<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

AF Gruppen med vekst i fjerde kvartal, men lønnsomheten varierer stort

AF Gruppen satt igjen med 502 millioner kroner før skatt etter et lønnsomt fjerde kvartal. Styret foreslår et utbytte på 6,50 kroner pr. aksje - det samme som selskapet utbetalte både i 2022 og 2021.

Publisert 10. feb. 2023 kl. 07.02
Oppdatert 10. feb. 2023 klokken 08.55
Lesetid: 4 minutter
Artikkellengde er 808 ord
LA FREM TALL: AF Gruppen la fredag frem kvartalstallene for fjerde kvartal 2022 og for fjoråret som helhet. Foto: Hampus Lundgren

 

Det børsnoterte bygg- og anleggsselskapet AF Gruppen la fredag morgen frem kvartalsrapporten for fjerde kvartal 2022, som viser at selskapet leverte en resultatmargin på 5,9 prosent i årets siste kvartal. 

Omsetningen økte med 5,6 prosent fra samme kvartal i 2021 - til 8.568 millioner. For 2022 ble omsetningen 31.205 millioner, en topplinjevekst på 12 prosent fra året før.

Selskapet satt igjen med 502 millioner kroner før skatt, noe ned fra 635 millioner i samme kvartal i 2021. 

Totalt for 2022 er resultatet før skatt på 1.400 millioner, også det litt lavere enn året før - da satt selskapet igjen med 1.580 millioner før bidraget til statskassen var innbetalt.

Det tilsvarer en resultatmargin på 5,9 prosent i fjerde kvartal, mot 7,8 prosent i 2021, og en margin på 4,5 prosent for 2022 som helhet - mot 5,7 prosent året i forveien.

Samlet ordrereserve var 39.765 millioner pr. 31. desember 2022, og selskapet hadde pr. samme dato en netto rentebærende gjeld på 329 millioner kroner.

Kontantstrømmen fra driften ble på tampen av fjoråret negativ; minus 38 millioner, til stor kontrast fra positive 301 millioner i samme kvartal i 2021.

For året som helhet var kontantstrømmen likevel positiv, på 1.460 millioner, opp 45 millioner fra året i forveien.

Holder utbyttet i ro

Resultat pr. aksje for 2022 ble 8,96 kroner. I 2021 var til sammenligning resultatet pr. aksje 9,60 kroner.

Styret foreslår et utbytte på 6,50 kroner pr. aksje til utbetaling i første halvår 2023, det samme som selskapet utbetalte både i 2022 og 2021. 

– Vi oppnår svært god lønnsomhet i store deler av konsernet i kvartalet, spesielt innenfor offshore og energi og miljø. Anlegg leverer en tosifret driftsmargin, og Betonmast (AF Gruppens datterselskap, journ. anm.) viser positiv utvikling og leverer et godt resultat i kvartalet, sier Amund Tøftum, konsernsjef i AF Gruppen.

– Innen avdelingene Bygg og Sverige er den samlede lønnsomheten ikke tilfredsstillende, på tross av at flere enheter i begge virksomhetsområdene leverer svært solide resultater. Det er for stor variasjon i enhetenes prestasjoner, og vi er ikke tilfredse med samlet lønnsomhet i 2022.

Virksomhetsområdet Bygg økte omsetningen sammenlignet med samme periode i fjor, men det er stor variasjon i prestasjonene og resultatene til enhetene. Høye byggekostnader og energipriser har påvirket enhetenes lønnsomhet negativt, og virksomhetsområdet leverer totalt sett et svakt resultat i kvartalet.

Virksomhetsområdet Sverige, som inkluderer AFs svenske virksomhet innen anlegg, bygg, eiendom og riving, har hatt nok et kvartal med stor variasjon mellom de beste og svakeste prestasjonene, og totalt sett er resultatet svakt. Prosjektestimatene i tidligere Betonmast Sverige er ytterligere nedjustert i fjerde kvartal.

IKKE HELT FORNØYD: – Det er for stor variasjon i enhetenes prestasjoner, og vi er ikke tilfredse med samlet lønnsomhet i 2022, sier Amund Tøftum, konsernsjef i AF Gruppen. Foto: Iván Kverme

– I 2022 har vi inngått kontrakter for flere store prosjekter, sier Tøftum videre, og utdyper:

– AF Gruppen har blant annet fått to oppdrag fra Oslo kommune knyttet til ny vannforsyning i Oslo og vi jobber med flere vindkraftprosjekter i Sverige. Vi er valgt som entreprenør for ny flyplass i Mo i Rana, der vi ennå er i samspillsfasen. I tillegg har vi inngått avtale om å bygge ny kabeltunnel i Oslo, og vi utfører prosjekter innen både nybygg og rehabilitering for å ta vare på det som allerede er bygget.

Kjempekontrakt

Avtalen med Oslo kommune om ny vannforsyning er den største kontrakten selskapet noen gang har tatt på seg, på hele 8,75 milliarder:

Arbeidet utføres i 60/40-partnerskap med italienske Ghella, og består av bygging av 18 kilometer tunnel samt rentvannsbassenger og pumpestasjoner, for å sikre reservevannsløsning for drikkevann for innbyggerne i Oslo. 

Arbeidet ble startet i april 2022, og skal sluttføres i november 2027.

18. august i fjor hanket AF Gruppen også inn en kontrakt på bygging av ny flyplass i Mo i Rana for Avinor - med en kostnadsramme på 3,32 milliarder kroner.

Solgte få boliger

I kategorien eiendom hadde selskapet et lavt salg i fjerde kvartal, og det ble bare inngått salgskontrakter på tre boliger. For året er det inngått salgskontrakter 89 boliger. 

I fjerde kvartal ble det overlevert 73 boliger på Brøter Terrasse, et AF Eiendom-prosjekt i Lillestrøm. I tillegg har selskapet ferdigstilt næringseiendommen Hasle Tre i løpet av kvartalet. Det var syv boligprosjekter under produksjon ved utgangen av kvartalet. 

Totalt antall enheter i produksjon er 940, hvorav AFs andel av disse er 438. Salgsgraden på igangsatte prosjekter er 76 prosent.

AF Gruppen:

(Mill. kr)4. kv./214. kv./2220212022
Driftsinntekter8.1128.56827.86831.205
Resultat før skatt6355021.5801.400

  • Entreprenør- og industrikonsern med hovedkontor i Oslo.
  • Konsernsjef er Amund Tøftum.
  • Største aksjonærer er OBOS og Tor Øivind Fjeld gjennom ØMF Holding, med cirka 16 prosent hver.
AF Gruppen

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.30