<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

En bransje opplevde en dobling i antall konkurser i juli

Juli ble en ny tøff måned for selskaper som jobber med oppføring av bygninger. – Det har vært slitasje i bransjen lenge, sier Per Fjærestad i Creditsafe Norway.

  Publisert 1. aug. 2023 kl. 10.00
  Lesetid: 2 minutter
  Artikkellengde er 326 ord
  TØFFERE TIDER: – Hvis man lytter til det som blir sagt om boligmarkedet er det lite overraskende at stadig flere boligbyggere nå sliter, sier Per Fjærestad, daglig leder i Creditsafe Norway. Foto: Creditsafe Norway

  206 norske aksjeselskaper gikk konkurs i juli, en økning på 13 prosent sammenlignet med fjorårets 182. Dermed fortsetter trenden fra andre kvartal, med konkurstall som ligger tett opp mot nivåene fra 2020 – men fremdeles noe lavere enn før coronapandemien.

  – Vi ser en generell konkursøkning, på linje med det vi har sett de foregående månedene, men med et særlig trykk på enkelte bransjer, sier daglig leder Per Fjærestad i Creditsafe Norway.

  Nok en gang er det en betydelig økning i de tradisjonelle konkursbransjene. I serveringsbransjen økte antallet konkurser med 33 prosent sammenlignet med juli i fjor, detaljhandelen hadde en konkursøkning 25 prosent mens konkurstallene i agentur- og engroshandelen steg med 50 prosent.

  Konkursøkning på 94 prosent

  Nye tall fra Creditsafe viser at det er én bransjekode som skiller seg klart ut: «Oppføring av bygninger» hadde en konkursøkning på hele 94 prosent i juli, med 35 konkurser mot fjorårets 18. Det var også her tre av månedens fire største konkurser kom: Lierhus AS, Jadarhus AS og Akrobygg AS. I 2021 omsatte de tre selskapene for henholdsvis 271, 199 og 146 millioner kroner.

  – Hvis man lytter til det som blir sagt om boligmarkedet er det lite overraskende at stadig flere boligbyggere nå sliter. Det har vært slitasje i bransjen lenge, og nå ser vi resultatene av dette og problemene det medfører. Dessverre ser vi heller ingen tegn på forbedring, og vi må nok forvente flere konkurser innen dette segmentet også utover høsten, sier Fjærestad.

  Flere produksjonsbedrifter sliter

  I rapporten Credit Quarterly for annet kvartal påpekte Creditsafe Norway en stigende konkurstrend blant produksjonsbedrifter. Denne tendensen så vi også i juli, med to markante konkurser i selskapene Grovfjord Mek. Verksted og Helgeland Betong.

  På fylkesbasis var det et sprikende konkursbilde i juli. Antall konkurser økte i seks av landets elleve fylker, mens de øvrige fem hadde en nedgang. Rogaland, Viken og Oslo hadde en konkursøkning på henholdsvis 58 prosent, 56 prosent og 27 prosent mens Innlandet fylke registrerte en konkursnedgang på 39 prosent sammenlignet med fjoråret.