<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

3.714 norske selskaper gikk konkurs i 2023

– Avslutning på fjoråret sender et dårlig signal når vi nå beveger oss inn i 2024, sier daglig leder Per Fjærestad i Creditsafe Norway.

  Publisert 9. jan. 2024 kl. 13.17
  Oppdatert 9. jan. 2024 klokken 13.18
  Lesetid: 2 minutter
  Artikkellengde er 490 ord
  FRYKTER ET TØFT ÅR: – Konkursmessig vil nok 2024 bli nok et tøft år for næringslivet, sier Per Fjærestad i Creditsafe Norway. Foto: Creditsafe Norway

  299 norske selskaper gikk konkurs i desember, hvilket tilsvarer en økning på 17 prosent sammenlignet med 256 konkurser i samme måned i 2022. Det er det høyeste konkurstallet i desember de siste fem årene. Totalt ble det registrert 975 konkurser i fjorårets fjerde kvartal, en økning på 18 prosent sammenlignet med samme periode i 2022.

  Til tross for en markant økning i antall konkurser gjennom hele året, peker fremdeles januar, februar og mars seg ut som de store konkursmånedene i 2023. I løpet av første kvartal steg konkurstallene med hele 46 prosent, og bidro sterkt til at året endte med at totalt 3.714 norske selskaper gikk konkurs. Det gir en økning på 25 prosent sammenlignet med 2022, og plasserer året i sin helhet på et konkursnivå like under nivåene vi så i 2019.

  – Desember var nok en måned med en markant oppgang i konkurser, og ga oss en avslutning på året som sender et dårlig signal når vi nå beveger oss inn i 2024, sier daglig leder Per Fjærestad i Creditsafe Norway.

  Forventer et tøft år

  2023 ble et år preget av vedvarende lavkonjunktur, kombinert med høye renter, prisøkninger og inflasjon.

  – Dette har virkelig gitt næringslivet en tøff utfordring, og vi ser at enkelte bransjer blir rammet hardere enn andre. Likevel vil jeg si at konkurstallene er helt i tråd med det vi hadde ventet oss, med en konsekvent økning gjennom hele året, sier Fjærestad.

  Han tror denne økningen vil fortsette også i 2024, til tross for at rentetoppen ser ut til å være nådd, og inflasjonen, ifølge SSB, Norges Bank og regjeringen, er på vei ned.

  – Med optimistiske øyne ser vi en lysning i økonomien i 2024, men vi har sett flere ganger de siste årene at hendelser vi ikke har tatt høyde for kan inntreffe. Samtidig har konkurstoget nå gått, og det blir vanskelig å stoppe med det første. Konkursmessig vil nok 2024 bli nok et tøft år for næringslivet, med mindre noe uforutsett positivt skulle skje, sier Fjærestad.

  Bygg og anlegg hardest rammet

  Den sektoren som ble rammet hardest av konkurser i 2023 var bygg og anlegg. Totalt 981 konkurser i bransjene «Oppføring av bygg» og «Spesialisert bygg- og anleggsvirksomhet», gir en økning på 28 prosent sammenlignet med 2022.

  – Bygg og anlegg har alltid vært en av de største konkursbransjene. I fjor var det ikke bare bransjen med flest konkurser, men også der vi så den mest markante økningen, påpeker Fjærestad.

  Konkursene i bygg og anlegg rammer ikke bare små selskaper. Gjennom året har vi sett at flere store entreprenører har måttet opphøre driften, som følge av rentehevinger, økonomisk usikkerhet og en kraftig brems i bestilling og igangsettelse av byggeprosjekter.

  Totalt fikk 459 serveringsvirksomheter kroken på døra i løpet av året. Det samme gjorde 433 bedrifter innen detaljhandelen. 

  Viken hadde 893 konkurser i 2023, opp 28 prosent, etterfulgt av Oslo som opplevde 708 konkurser, en økning på 35 prosent. Færrest konkurser var det i Troms og Finnmark, med 129 konkurser, opp 16 prosent fra året før.