<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Resultatkutt etter rettsavgjørelse

Endúr gjør en nedjustering av resultatet for 2023 som følge av rettsavgjørelse i Hordaland Tingrett.

Publisert 13. mars 2024 kl. 08.20
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 134 ord
ENDRING: Endur. Foto: Endúr

Hordaland Tingrett har kunngjort sin avgjørelse i en tvist mellom Endúr-datter BMO Entreprenør og Statens Vegvesen.

Tvisten gjelder rehabiliteringen av Nordhordlandsbrua, et prosjekt som ble utført av BMO. Prosjektet startet i 2016, og størsteparten av arbeidene ble fullført tidlig i 2022. Endúrs oppkjøp av BMO i desember 2021 inkluderte en selgergaranti som i stor grad gir nedsidebeskyttelse knyttet til utfallet av denne tvisten.

Resultatet av rettens avgjørelse vil bli innarbeidet i Endúrs konsoliderte resultatregnskap i årsregnskapet for regnskapsåret 2023. Den beregnede effekten av rettens avgjørelse er en nedgang i konsolidert resultat før skatt på omtrent 700.000 kroner, sammenlignet med resultatregnskapet for året som er presentert per Q4 2023. Per nå gir avgjørelsen en positiv kontantstrøm til Endúr.

Rettens avgjørelse kan være gjenstand for anke fra begge parter.