<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Kunstig intelligens betyr ikke færre jobber

Intelligent automatisering kan bidra til å skape et bedre arbeidsmarked, skriver Tom Krohn i PA Consulting.

  Publisert 13. nov. 2019 kl. 19.46
  Lesetid: 2 minutter
  Artikkellengde er 380 ord
  FORBEDRING: 44 prosent mente intelligent automatisering har gjort jobbene tryggere, mot 18 prosent som mener det motsatte, skriver artikkelforfatteren. Illustrasjonsfoto: Dreamstime

  Intelligent automatisering er et begrep som brukes for å beskrive implementeringen av kunstig intelligens (AI) og automatisering på arbeidsplassen. Automatiseringen har skapt mye offentlig diskusjon, og ikke minst frykt for at roboter skal overta jobbene våre. Nå viser en ny studie, som undersøker effekten kunstig intelligens og automatisering har på arbeidsplassen, at teknologien skaper minst like mange jobber som den erstatter.

  Tom Krohn. Foto: PA Consulting Group

  Introduksjonen av nye digitale verktøy gjør medarbeidernes oppgaver mer spennende. Samtidig som bidraget til virksomheten oppleves annerledes og større blant de ansatte.

  60 prosent av de ansatte opplever at de gjør færre kjedelige rutineoppgaver etter implementeringen

  Undersøkelsen ble gjennomført i England av PA Consulting og den engelske organisasjonen for HR-fagfolk, CIPD, med et datagrunnlag fra 750 virksomheter på tvers av en rekke industrier. Den ser nærmere på hvordan investeringer i intelligent automatisering blir tatt, hvilke jobber som blir påvirket og hvordan implementeringen oppleves av medarbeiderne.

  Studien slår fast at teknologien har en positiv innvirkning på arbeidsplassen, arbeidskulturen og ikke minst hvordan vi jobber. 60 prosent av de ansatte opplever at de gjør færre kjedelige rutineoppgaver etter implementeringen, og 41 prosent rapporterer at de har fått mer kontroll over egen arbeidstid. 35 prosent opplever at flere arbeidsplasser ble skapt, mot 25 prosent som opplever færre arbeidsplasser. 44 prosent mente intelligent automatisering har gjort jobbene tryggere, mot 18 prosent som mener det motsatte.

  Dette er gode nyheter. Men rapporten viser også at bare 55 prosent av organisasjonene konsulterer HR når de investerer i denne typen teknologi. Og bare 45 prosent av HR-avdelingene var involvert i selve implementeringen. Dette er bekymringsfullt når vi vet at intelligent automatisering kan omdefinere hverdagen til de ansatte.

  HR og IT må åpenbart bli langt bedre til å samarbeide om å planlegge og implementere denne typen teknologi på en måte som setter mennesket i sentrum. HR bør ta større eierskap til IT-utviklingen og samarbeide tettere med IT-avdelingen for å kartlegge krav til fremtidig kompetanse og mulighetene som ligger i digitale verktøy. Samtidig må nok IT-avdelingen ta inn over seg at for å lykkes med kunstig intelligens og automatisering, må man tenke like mye på menneskene foran som teknologien bak.

  Det vil ikke bare skape nye jobber, men også mer interessante jobber.

  Tom Krohn

  Partner og leder av IT Advisory i PA Consulting