<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Kjøpesentre må også få ta del i ENØK

ENØK-støtten bør kunne tildeles gårdeiere, selv om strømstøtten og effekten av ENØK-tiltak tilfaller leietagerne, mener flere NHO-tilknyttede forbund.

  Publisert 20. jan. 2023 kl. 18.10
  Lesetid: 2 minutter
  Artikkellengde er 395 ord
  GIGANTAREAL: Med godt over 6 millioner kvadratmeter under tak, utgjør kjøpesentre et betydelig mulighetsrom for energieffektivisering, skriver artikkelforfatterne. Her fra Trondheim Torg. Foto: Trondheim Torg

  Norge i er verdenstoppen for kjøpesentre og antallet kvadratmeter kjøpesenter per innbygger. Med godt over 6 millioner kvadratmeter under tak, utgjør kjøpesentre et betydelig mulighetsrom for energieffektivisering. Det sier seg også selv at det ligger et stort potensial for strømeffektivisering her. Det ville vært bra for økonomien, og bra for miljøet.

  «Forskrift om midlertidig ordning for energitilskudd til næringslivet som følge av ekstraordinære strømutgifter» er ment som et incitament til å få på plass virkningsfulle energiøkonomiske tiltak i næringslivet. Men i praksis dekker ikke forskriften kjøpesentre.

  Det er utleier som er ansvarlig for energiløsningene i denne enorme bygningsmassen

  Slik forskriften står i dag, er det den enkelte leietager i et kjøpesenter som kan søke om tilskudd til ENØK-tiltak. Leietagerne har imidlertid små muligheter til å dra nytte av myndighetenes ENØK-pakke, uansett hvor gjerne de ønsker å bidra.

  For det er utleier som normalt står som kunde hos strømleverandøren til utleiebyggets fellesarealer, og det er utleier som er ansvarlig for energiløsningene i denne enorme bygningsmassen. Strømkostnadene inngår så i byggets felleskostnader, som faktureres byggets leietagere. Ved investering i energieffektiviserende tiltak, er det gårdeier som tar ansvar for hele investeringen og bærer all finansiell risiko, mens innretningen på kontraktene gir gevinsten til leietager i form av lavere strømkostnader.

  Faren er da stor for at fornuftige ENØK-tiltak ikke gjennomføres i kjøpesentrene, til tross for at både huseier og leietagerne ønsker dette velkommen. Derfor anbefaler vi våre medlemmer om å inngå miljøavtaler, hvor man deler på kostnader og gevinster ved større ENØK-tiltak.

  Når det kommer til strømstøtten, vil det for bedrifter som kvalifiserer til ordningen gjennom energibruk i lokaler de leier, i all hovedsak være gårdeieren, og ikke leietager selv, som har myndighet og mulighet til å gjennomføre aktuelle ENØK-tiltak. Hvis leietagere søker om ENØK-tilskudd, må de i sin tur inngå en avtale med gårdeier om å få gjennomført enkelttiltak. Det er ikke gitt at en enkeltleietagers ønske er nok til at en gårdeier kan sette i gang investeringer for hele bygget.

  Forskriften bør derfor åpne for at ENØK-støtten kan tildeles gårdeiere, selv om strømstøtten og effekten av ENØK-tiltak tilfaller leietagerne. Først da vil forskriften virke i tråd med sin hensikt.

  Tone Tellevik Dahl

  Adm. direktør i Norsk Eiendom

  Linda Vist

  Direktør for handel i NHO Service og Handel

  Anne Mari Halsan

  Adm. direktør i Norske Frisør- og velværebedrifter

  Torbjørn Furulund

  Direktør for helse og velferd i NHO Geneo

  Ole Michael Bjørndal

  Fagdirektør for næringsliv og politikk i NHO Reiseliv