<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Energikommisjonen anbefaler massiv utbygging for å hindre kraftunderskudd i framtida

Strømforbruket vil øke betydelig de kommende tiårene. Det er behov for en massiv kraftutbygging – raskere enn vi har lagt opp til nå, ifølge Energikommisjonen.

Publisert 1. feb. 2023 kl. 10.26
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 101 ord
Konkurransedirektør Lars Sørgard. Konkurransetilsynet. KONKURRANSETILSYNET

– Dagens planlagte utbygginger er av begrenset størrelse. Skal vi sikre kraftoverskudd i framtiden, må vi ha et taktskifte, sa leder Lars Sørgard for Energikommisjonen.

Han redegjorde onsdag formiddag for kommisjonens rapport og anbefalinger om behov og tiltak for sikre fortsatt kraftoverskudd også etter 2030. Vi trenger 60 terawattimer økt produksjon fra dagens nivå, ifølge kommisjonen. Det som er konsesjonsgitt så langt, tilsvarer 6 terawattimer.

– Vi må gjøre tre ting: Bli flinkere til spare med gjennom effektiv energibruk, bygge ut kraft på mange nye områder og nettkapasiteten kan være en skranke. Det er derfor viktig å få den på plass, sa Sørgard.

NTB