<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Fikk ikke nok støtte til at selskapet kunne berges

Kreditorene ber om at det åpnes konkurs i DOF ASA. Datterselskapene kan imidlertid reddes. – Driften i konsernet vil fortsette som før, sier finansdirektør Hilde Drønen.

  Publisert 1. feb. 2023 kl. 21.08
  Oppdatert 1. feb. 2023 klokken 23.11
  Lesetid: 4 minutter
  Artikkellengde er 871 ord
  RESTRUKTURERING: Konsernsjef i DOF, Mons Aase. Foto: Iván Kverme

  DOF

  Kreditorene har bedt om at det åpnes konkurs i DOF ASA. Samtidig er de klare til å gjøre avtaler med DOF Services og dets datterselskaper slik at en restrukturering vil kunne gjennomføres.

  Styret i DOF forsøkte onsdag å få flertallet av aksjonærene til å støtte den siste restruktureringsplanen som ville gitt dagens eiere 3,75 prosent av aksjene i selskapet, forutsatt at kreditorene hadde gått med på denne løsningen.

  Men det lyktes ikke å oppnå tilslutning fra minst 50 prosent til denne planen innen fristen som var satt onsdag formiddag. Av børsmedlingen fra DOF onsdag kveld fremgår det at en aksjonærgruppe motsatte seg dette.

  – Jeg har jobbet i selskapet i 25 år og dette er en trist dag for alle som er involvert i selskapet, sier konsernsjef Mons Aase til Finansavisen. 

  Finansdirektør Hilde Drønen bekrefter overfor Finansavisen at datterselskapene skal beskyttes for konkursen. Drønen påpeker videre at det er ingen ansatte i DOF ASA, således vil konkurs ikke få konsekvenser for ansatte i DOF konsernet.

  – Den planlagte restruktureringen av gjeld vil skje i datterselskapet DOF Services. Datterselskapene skal beskyttes for konkursen og driften i konsernet vil fortsette som før, sier hun.

  FORSIKRER FOR DE ANSATTE: Finansdirektør Hilde Drønen i DOF. Foto: Iván Kverme

  Lang prosess

  I juni ble det inngått en restruktureringsavtale med kreditorene, hvor det blant annet skulle konverteres 6 milliarder i gjeld til egenkapital i DOF ASA. Restruktureringen innebar også refinansiering av flåtelån.

  I oktober ble det inngått et tillegg til avtalen som beskrev hva som skjer dersom aksjonærene ikke godkjente restruktureringen i en ekstraordinær generalforsamling. Dette innebar å søke om rekonstruksjon og - dersom rekonstruksjon ikke førte frem - ville det medføre konkurs i DOF ASA.

  Generalforsamlingen godkjente ikke restruktureringsavtalen i november og rekonstruksjon ble åpnet 2. desember.

  Rekonstruksjon har nå ikke ført frem og kreditorene har derfor bedt om at det åpnes for konkurs i det børsnoterte toppselskapet DOF ASA.

  Insolvent

  På grunnlag av verdivurderinger av rederiets flåte av offshore serviceskip fra skipsmeglerhusene Fearnleys og Clarksons og øvrige aktiva fra revisjons- og konsulentfirmaet Deloitte konkluderer styret med at DOF vil være insolvent ved en konkurs.

  «Selv om det er sannsynlig positiv verdi i DOF i et scenario med fortsatt drift, er det ikke grunnlag for å bestride at DOF ASA vil være insolvent i tilfelle en konkurs», skriver styret i børsmeldingen onsdag kveld.

  Forslaget til gjeldsløsning fra det nye styret som ble valgt etter krav frra aksjonærene som var misfornøyde med resultatet av den opprinnelige avtalen med långiverne ville altså gitt dagens DOF-aksjonærer 3,75 prosent av aksjene tter restruktureringen.

  På forhånd hadde hovedaksjonær Helge Møgster, med sine 31,6 prosent, gitt sin støtte til det nye forslaget, som trengte tilslutning fra minst halvparten av aksjonærene.

  Ingen andre alternativer

  Av børsmeldingen fremgår det at det nye styret under ledelse av Leif Chr. Salomonsen har arbeidet med alternative refinansieringsplaner for konsernet.

  Styret så blant annet på hvorvidt man kunne anbefale utstedelse av ny egenkapital for å gjøre det mulig for eksisterende aksjonærer å opprettholde en høyere eierandel i det restrukturerte selskapet gjennom å skyte inn mer penger.

  Tilbakemeldingene fra kreditorene skal imidlertid ha vært tydelige på at bare alternativer innenfor rammen av avtalen som var inngått med det forrige styret i DOF ville bli vurdert. 

  Det sittende styret hadde dermed ikke noe annet alternativ enn å tilpasse sitt forslag til den foreliggende restruktureringsavtalen, heter det.

  Men styret ba om at eierskapet for dagens aksjonærer måtte bli på 3,75 prosent, ikke 1 prosent som avtalt i tilfelle man måtte gjennomføre en rekonstruksjon.

  Dette ville ikke flertallet av aksjonærene støtte onsdag, og dermed åpnes det konkurs i morselskapet mens långiverne går inn og viderefører den operative virksomheten i forståelse med bostyrer.

  Startet i 2020

  Det var covid-19 og oljeprisfallet i 2020 som satte en ny dagsorden i forhandlingene om refinansiering av DOF og gjorde gjeldsettergivelse eller konvertering av gjeld til temaer.

  I mai 2020 ble det dessuten klart at Solstad Offshore var kommet til enighet med de fleste av rederiets långivere om en finansiell restrukturering som innebar at en tredjedel av gjelden Solstad-rederiet hadde, 10,9 milliarder kroner, skulle omgjøres til aksjer.

  «Situasjonen har endret seg en god del, og diskusjonene med våre långivere må basere seg på det nye omgivelsesbildet. Vi har en løsningsorientert, konstruktiv prosess med bankene», sa DOFs daværender styreleder Hans Olav Lindal til Finansavisen den gangen.

  I fjor sommer forhandlet Austevoll-rederiet seg omsider frem til en restruktureringsplan med bankene og noen av obligasjonseierne.

  Gjeld på 26 milliarder

  Bakteppet var en gjeld på 26 milliarder kroner som rederiet ikke klarte å betjene og det som da var en negativ egenkapital på 2,2 milliarder.

  Planen innebar at långiverne skulle omgjøre gjeld for 6,2 milliarder kroner til egenkapital og overta 96 prosent av eierskapet.

  Dagens aksjonærer ville altså blitt sittende igjen med 4 prosent av egenkapitalen i «nye» DOF, mens obligasjonseierne ville eie vel 53 prosent og bankene nær 43 prosent. Men denne løsningen fikk ikke det nødvendige tre fjerdedels flertall på en ekstraordinær generalforsamling i DOF.

  Istedet skulle det gjennomføres en rekonstruksjonsprosess som ville gitt aksjonærene 1 prosent.

  Nå blir heller ikke det noe av og det ender med konkurs, der aksjonærene taper alt.