<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Monsterøkning i utbytte

Equinor øker utbyttebetalingene sine med 50 prosent, og distribuerer totalt 175 milliarder kroner til aksjonærene i 2023. I tillegg økes investeringene fra 10 til 13 milliarder dollar.

Publisert 8. feb. 2023 kl. 06.53
Oppdatert 8. feb. 2023 klokken 14.16
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 344 ord
PLANEN ER KLAR: Anders Opedal skal bruke Equinors enorme kontantstrøm til kraftig økning i utbytte og investeringer. Samlet vil han bruke 17 milliarder dollar på utbytte og tilbakekjøp av aksjer i 2023. Foto: Thomas Bjørnflaten

Equinor rapporterer i forbindelse med sin kombinerte fremleggelse av regnskaper for fjerde kvartal 2022 og kapitalmarkedsdag en forventet skyhøy kontantstrøm de kommende årene av en forventet produksjonsvekst som i år vil ligge på rundt 3 prosent. 

Gjennomsnittlig kontantstrøm fra driften forventes å ende på rundt 20 milliarder dollar for årene 2023 til 2030. Det gir en avkastning på sysselsatt kapital på over 15 prosent de samme årene. Den frie kontantstrømmen vil i årene 2023 til 2026 ende på 25 milliarder dollar

Kontantstrømmen skal deles ut til aksjonærene. Equinor varsler en opptrapping i utbyttene gjennom en økning i det ordinære utbyttet på 50 prosent. Det betyr at selskapet i 2023 samlet kommer til å dele ut 17 milliarder dollar gjennom utbytter og tilbakekjøp, ifølge selskapet.

Øker investeringene

Anders Opedal rapporterer at Equinors prosjekter de neste ti årene vil kreve en oljepris på 35 dollar for å nå break even. Med 70 dollar pr. fat anslås det at selskapet har en internrente på de samme prosjektene på rundt 30 prosent. Det gir en nedbetalingstid på 2,5 år.

Organiske investeringene kommer de kommende årene til å økes fra 10-11 milliarder dollar i 2023 til rundt 13 millilarder i årene 2024 til 2026. Av dette forventes mer enn 30 prosent å knytte seg til fornybar eller lavkarbonprosjekter innen 2025, og mer enn 50 prosent innen 2030.

30 cent i 4. kvartal

Equinor øker utbyttet for fjerde kvartal med 50 prosent til 30 cent pr. aksje. Ambisjonen er imidlertid å øke utbyttet i tråd med underliggende inntjening.

På toppen av dette lanserte Equinor på kapitalmarkedsdagen i 2021 et tilbakekjøpsprogram for aksjer på 1,2 milliarder dollar forutsatt oljepris på 50 til 60 dollar og netto gjeldsgrad på 15 til 30 prosent. Programmet må ha fornyet godkjennelse fra generalforsamlingen i 2023 og fremover.

På toppen av dette deler Equinor ut 60 cent i ekstraordinært utbytte for perioden fjerde kvartal 2022 til 3. kvartal 2023, samt gjennomfører ekstraordinære tilbakekjøp av aksjer på 4,8 milliarder dollar.

Summen av dette gjør at Equinor forventer å distribuere kapital på 17 milliarder dollar tilsvarende 175 milliarder kroner for hele 2023 gjennom utbytter og tilbakekjøp.