<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

DOF innkaller til obligasjonseiermøter

Publisert 8. feb. 2023 kl. 11.39
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 102 ord

DOF har bedt Nordic Trustee om å innkalle til obligasjonseiermøter i tre obligasjonslån for å vurdere godkjenning av de foreslåtte endringene i restruktureringen og de alternative implementeringstrinnene, ifølge en melding. 

Forrige uke ble det kjent at kreditorene i DOF begjærte selskapet konkurs. Hordaland tingrett har siden åpnet konkursprosess i selskapet.

Styret i DOF forsøkte å få flertallet av aksjonærene til å støtte den siste restruktureringsplanen som ville gitt dagens eiere 3,75 prosent av aksjene i selskapet, forutsatt at kreditorene hadde gått med på denne løsningen. Selskapet lyktes ikke å oppnå tilslutning fra minst 50 prosent til denne planen innen fristen.