<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

BW Ideol jakter mer finansiering

BW Ideol tapte like mye på driften i fjor som året før. I løpet av første halvår i år vil selskapet hente ytterligere finansiering til sine stadig flere prosjekter.

Publisert 16. feb. 2023 kl. 16.44
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 166 ord
FINANSIERING: Storeier BW Offshore stiller med lån til BW Ideol. Foto: BW IDEOL

BWIDL

BW Ideol fikk et driftsresultat på minus 17 millioner euro i 2022, mot minus 17 millioner euro året før, opplyser selskapet.

Selskapet hadde en kontantposisjon på 9,1 millioner euro ved utgangen av 2022, mot 32,8 millioner ett år tidligere.

Hente mer penger

BW Ideol venter å hente ytterligere finansiering i løpet av første halvår 2023 for å gjennomføre et voksende antall prosjekter under utvikling og for kommende anbud, skriver selskapet i kvartalsrapporten torsdag.

Selskapets kontrollerende aksjonær BW Offshore ventes å stille med en lånefasilitet på 10 millioner euro til BW Ideol for å finansiere krav til arbeidskapital og for investeringer godkjent av selskapets styre.

Denne kredittfasiliteten er underlagt godkjenning av styret i BW Offshore i første kvartal 2023. Låneavtalen vil bli satt opp basert på ordinære markedsbetingelser, og vil være konvertibel på forespørsel fra BW Ideol og forfaller etter rundt to år eller i forbindelse med visse tidligere finansieringshendelser.

BW Ideol vil også fremme andre alternativer for å dekke finansieringsbehov de neste 2–3 årene, opplyses det.

(TDN Direkt)