<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Offshorerederi med 350 mill. i overskudd

Salgsgevinst og positiv valutakursutvikling ga Eidesvik Offshore et overskudd på 354 millioner kroner i fjerde kvartal.

Publisert 23. feb. 2023 kl. 07.50
Oppdatert 23. feb. 2023 klokken 11.50
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 226 ord
LA FREM TALL: Eidesvik Offshore. EIDESVIK OFFSHORE

 

Eidesvik Offshore hadde inntekter på 434 millioner kroner i fjerde kvartal, opp fra 146 millioner kroner i tilsvarende periode året før.

Brorparten av forbedringen skyldes en gevinst på 270 millioner kroner fra salget av subseaskipet «Viking Neptun».

Uten salgsgevinster er også fraktinntektene opp, og landet på 161 millioner kroner, mot 138 millioner et år tidligere. Rederiet hadde en oppetid på flåten på 96 prosent.

Rederiet fikk et driftsresultat på 279 millioner kroner, og satt igjen med et resultat før skatt på 354 millioner kroner. I tillegg til salgsgevinsten, er resultatet påvirket av en positiv valutakurseffekt på 100 millioner kroner. Eidesvik Offshore hadde ingen nedskrivninger eller reversering av nedskrivninger i fjerde kvartal.

– De fundamentale markedsforholdene bedret seg i alle driftssegmentene våre – en trend vi venter vil fortsette også inn i 2023, sier konsernsjef Gitte Gard Talmo i Eidesvik Offshore i kvartalsrapporten.

Torsdag meldte også Eidesvik Offshore at det har dannet et joint-venture med Reach Subsea for eierskap og drift av IMR-fartøyet «Edda Sun», som får navnet «Viking Reach». Fartøyet vil starte på en seksårig kontrakt med Reach med oppstart i andre kvartal. 

Joint-venturet vil bli eid 50,1 prosent av Eidesvik og 49,9 prosent av Reach Subsea, og vil bli finansiert med egenkapital fra begge parter og med rundt 150 millioner kroner i bankfinansiering. 

Eidesvik Offshore

(Mill. kr)4.kv/224.kv/21
Driftsinntekter434146
Driftsresultat279183
Resultat før skatt354184
Resultat etter skatt354184