<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Fortsatt pluss for offshorekjempe

For andre kvartal på rad gikk Tidewater med overskudd. Inneværende år venter rederiet en driftsmargin på 50 prosent.

Publisert 28. feb. 2023 kl. 09.25
Oppdatert 28. feb. 2023 klokken 12.30
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 257 ord
TROR PÅ HØYERE RATER: Tidewater-sjef Quintin Kneen. FOTO: Thomas Bjørnflaten

I tredje kvartal i fjor var første gang på fem år at den amerikanske offshorekjempen Tidewater hadde et positivt resultat i sine regnskaper.

Det hadde det også i fjerde kvartal.

Av inntekter på 187 millioner dollar, fikk Tidewater et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 51 millioner dollar og et resultat før skatt på nesten 12 millioner dollar, opp fra et negativt resultat på 41 millioner et år tidligere.

– Økt etterspørsel, kombinert med en underinvestering i skip de seneste åtte årene, har tillatt bransjen å dytte utnyttelsen og dagratene oppover globalt, sier konsernsjef Quintin Kneen i kvartalsrapporten.

Guiding for 2023

Rederiet, med nær 200 skip i flåten, gir også sine prognoser for 2023.

I inneværende år ser det for seg inntekter på rundt 900 millioner dollar, noe som tilsvarer en økning på 39 prosent sammenlignet med 2022.

Samtidig ventes driftsmarginen for skipene å bli på rundt 50 prosent, noe som i så fall vil være en forbedring på nesten 12 prosentpoeng fra fjoråret.

– Når vi ser inn i 2023, er vi trygge på at ikke bare gjeninnhentingen er her, men at etterspørselen etter offshoreskip vil fortsette å styrke seg gjennom året, uttaler Kneen i rapporten.

Han er like fornøyd med reduksjonen i tilbudssiden, og peker på at det bare er et begrenset antall store offshoreskip i opplag og at det ikke er sannsynlig at mange av disse vil komme inn i markedet igjen.

Med økt etterspørsel og et begrenset tilbud, mener han det er gode muligheter for økt utnyttelse og høyere dagrater fremover.

Tidewater

(Mill. USD)4.kv/224.kv/21
Driftsinntekter186,7105,2
Driftsresultat13,1−27,0
Resultat før skatt11,9−41,1
Resultat etter skatt10,2−38,1