<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Subsea 7 sluker Seaway 7

Arne Blystad og Eide Knudsen-brødrene i Bergen selger sine Seaway-aksjer til Subsea7, som byr på resten av selskapet og tar det av børs.

  Publisert 2. mars 2023 kl. 08.37
  Oppdatert 2. mars 2023 klokken 09.29
  Lesetid: 2 minutter
  Artikkellengde er 367 ord
  SLUKER SEAWAY /: Subsea 7, ledet av John Evans. Foto: Iván Kverme

    SEAW7

  Saken utvides.

  Subsea 7 har inngått avtaler med Songa Capital, West Coast Invest og Lotus Marine om å kjøpe nesten 187,9 millioner aksjer i den børsnoterte havvind-datteren Seaway 7, går det frem av en børsmelding torsdag. 

  Dette tilsvarer 21,52 prosent av aksjene.

  Selgerne Arne Blystad (Songa Capital) og brødrene Tom og Iwan Eide Knudsen i Bergen (West Coast Invest og Lotus Marine) vil motta én ny aksje i Subsea7 for hver 22. aksje i Seaway 7. Transaksjonen ventes fullført i løpet av mars, og Subsea 7, der Kristian Siem er storeier og styreleder, vil da eie 93,94 prosent av utestående aksjer i Seaway 7.

  5,4 milliarder

  Ved fullført transaksjon vil Subsea 7 utstede drøyt 8,5 millioner nye aksjer til Songa Capital, West Coast Invest og Lotus Marine, tilsvarende 2,9 prosent av utestående aksjer i Subsea 7.

  STYRELEDER; Rune Magnus Lundetræ i Seaway 7. Foto: Iván Kverme

  Avtalt transaksjonskurs tilsvarer 6,15 kroner pr. Seaway 7-aksje, basert på bytteforholdet 1/22 og sluttkursen for Subsea 7 på 135,30 kroner 1. mars. 

  Den avtalte transaksjonskursen, som utgjør nesten 15 prosent rabatt på gårsdagens sluttkurs på 7,22 kroner, verdsetter utestående aksjer i Seaway 7 til 5,37 milliarder kroner.

  Frivillig tilbud

  Subsea 7 vil være i en posisjon til å iverksette tvangsinnløsning av resterende Seaway7-aksjer, men har før selskapet går til det skrittet bestemt seg for å komme med et frivillig tilbud, med oppgjør i Subsea7-aksjer. Tilbudsperioden ventes å starte ved børsåpning 13. mars og avsluttes ved stengetid 24. april.

  Styreleder Rune Magnus Lundetræ i Seaway 7 har informert Subsea 7 om at han vil selge sine aksjer. 

  Etter utløp av tilbudsperioden og iverksettelsen av tvangsinnløsningen vil Subsea 7 søke om avnotering av Seaway 7-aksjene fra Euronext Growth.

  Subsea 7 stiger over 5 prosent fra start på Oslo Børs torsdag, mens Seaway 7 faller over 15 prosent – altså i nærheten av rabatten på transaksjonskursen.