<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

BW Ideol: Mulig finansiering på 450 millioner fra ADEME

Publisert 22. mars 2023 kl. 12.38
Oppdatert 22. mars 2023 klokken 13.01
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 255 ord
HAVVIND: Flytende vindturbin med understell utviklet og levert av Ideol, som er slått sammen med BW Offshores havvindvirksomhet og blitt til BW Ideol. Foto: BW IDEOL

BWIDL

Havvindselskapet BW Ideol og ADEME Investissement, en statseid fransk aktør som investerer i innovative infrastrukturprosjekter, er i eksklusive forhandlinger for finansiere veksten av BW Ideols prosjektutviklingsaktiviteter, ifølge en børsmelding. 

Den potensielle finansieringen fra ADEME vil være på 40 millioner euro, som tilsvarer rundt 455 millioner norske kroner. 

Noen av hovedpunktene i transaksjonen vil være:

  • Opprettelse av et datterselskap «BW Ideol Projects Company» (DevCo) for alle BW Ideols co-utviklingsaktiviteter.
  • DevCo vil eies 76,6 prosent av BW Ideol og 23,4 prosent av ADEME.
  • Første investeringen fra ADEME blir på 16,7 millioner euro.
  • Ytterligere kapitaltilskudd vil være på totalt 23,3 millioner euro basert på prosjektfinansieringsbehov for både ADEME Investissement og BW Ideol.

Datterselskapet (DevCo) verdsettes til rundt 72 millioner euro etter investeringen på 16,7 millioner euro, ifølge TDN Direkt. 

ADEME vil over tid øke sin eierandel etter hvert som ytterligere prosjekter modnes og finansieres det.

Videre er det inngått en årlig serviceavtale som innebærer betaling til BW Ideol for å dekke DevCos administrasjonskostnader. 

To måneders eksklusivitet

ADEME har fått en tomåneders periode med eksklusivitet for transaksjonen, med mål om å fullføre den første investeringen innen utgangen av andre kvartal 2023, underlagt endelige forhandlinger og godkjenninger.

BW Ideol vil beholde fullt eierskap til sine andre forretningsaktiviteter og eiendeler, ifølge TDN Direkt. 

«I tillegg til avtalen med ADEME Investissement, har vi i dag signert et aksjonærlån på 12 millioner euro med BW Offshore og Noria. Med disse to transaksjonene, forventer vi å være fullt finansiert for å gjennomføre vår forretningsplan for neste 12 måneder, uten utvanning for eksisterende aksjonærer» sa BW Ideol-sjef Paul de la Gueriviere i meldingen.

Aksjen stiger 12 prosent på nyheten.