<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

USA blir verdens største LNG-eksportør

USA er på vei til å ta tilbake tronen som verdens største LNG-eksportør i 2023.

Publisert 4. mai 2023 kl. 11.39
Oppdatert 4. mai 2023 klokken 15.55
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 573 ord
FORSIKTIG OPTIMISME: Sjefen for Det internasjonale energibyrået (IEA), Fatih Birol, ser flere grunner til forsiktig optimisme for forsyningssikkerheten. Foto: AP

USA forventes å stå for over halvparten av den globale økningen i LNG-tilførselen i 2023 og bli verdens største eksportør av flytende naturgass (LNG), kommer det frem i kvartalsrapporten om gassmarkedet fra IEA torsdag.

Sindre Knutsson, leder for gassanalyse i Rystad Energy sier til finansavisen at gass fra USA vil skape et mer fleksibelt marked.

Viktig for forsyningssikkerheten

– Gass fra USA er viktig for forsyningssikkerheten, da de ikke har såkalte destinasjonsklausuler som typisk blir brukt i litt eldre kontrakter. Det vil si at volumene kan bli solgt på ny til de som vil trenge det mest. Dette bidrar til å gjøre markedet mer fleksibelt, forklarer Knutsson.

Sindre Knutsson, leder for gassanalyse, Rystad Energy - avbildet på besøk i Økonominyhetene med Marius Lorentzen 12. januar 2022. Foto: Andreas Drange Jensen

Den globale LNG-tilførselen er ventet å øke med 4 prosent i 2023 hvor USA står for over halvparten av økningen. Veksten vil primært bli støttet av oppstarten av Calcasieu Pass LNG-terminalen og Freeport LNG, som returnerte til full drift ved slutten av første kvartal 2023.

– Tilbudssiden vil først ta seg opp i 2026/27, da det gjerne tar 3-4 år å utvikle ny LNG-produksjon, sier Rystad Energy-analytikeren.

Dette vil dog ikke være tilstrekkelig til å kompensere for den forventede reduksjonen i Russlands gassforsyninger til Europa.

«Hvis strømmen av gass fra Russland til Europa fortsetter på nivåene som ble sett i første kvartal, vil de russiske gassleveransene via rørledninger synke med 45 prosent, eller over 35 milliarder kubikkmeter i 2023 sammenlignet med 2022,» heter det i rapporten.

Europa skal klare seg

Europa tok omtrent hele LNG markedet etter bortfallet av russisk rørgass i 2022. LNG stod for to tredjedeler av Europas gassimport og møtte rundt en tredjedel av etterspørselen etter gass i løpet av 2022/23.

Mildt vær, en økning i eksport av flytende naturgass (LNG) og en kraftig nedgang i gassforbruket bidro til å dempe sjokket og etterlot Europas gasslagre på 60 prosent.

– Mild og kald vinter utgjør en forskjell på 6-7 prosent av etterspørselen på gass i Europa, sier Knutsson og fortsetter:

– De høye lagrene roer markedet veldig på kort sikt. Europa har en veldig god balanse, og vi kan til og med ende opp med en overforsyning av gass på kort sikt. Skjer dette faller prisene.

«Den reduserte markedsspennningen og relativt fulle gasslagre før sommeren er grunner til forsiktig optimisme for forsyningssikkerheten,» het det i IEA rapporten.

– Vi kan ikke hvile helt enda, da det er et fundamentalt underskudd de neste tre årene, før tilbudssiden er bygd opp, men Europa skal klare seg i 2023, forteller analytikeren.

Asia responderte med kull

Kina gjenoppretter gradvis sin appetitt for LNG, selv om importen vil forbli under nivåene fra 2021. Kinas LNG-import falt med 20 prosent i 2022, noe som muliggjorde høyere LNG-leveranser til det europeiske markedet. Landets LNG-import er forventet å stige med 10-15 prosent i 2023 sammenlignet med 2022-nivåer.

– Da prisene på LNG steg i 2022 var Asias respons i økende grad kull. Dette frigjorde en del LNG-volumer som Europa tok imot med åpne armer. Nå er LNG-importen til Kina på vei tilbake drevet av landets gjenåpning etter Covid. Kina trenger både mer LNG, russisk rørgass og egen produksjon for å dekke økningen i etterspørselen, avslutter Knutsson.