<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Mindre gass fra Russland til Europa

Russisk eksport av gass via rørledninger til Europa fortsetter å falle i mai.

Publisert 15. mai 2023 kl. 15.11
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 344 ord
MINDRE GASS: Europa får mindre gass fra Russland via rørledninger, samtidig vil EU og G7 ytterligere redusere bruken av russiske energikilder. Her Gazproms Yamal-Europa-rørledning. Foto: Bloomberg

Russisk eksporten av gass via rørledninger har falt med 11,4 prosent i første halvdel av mai sammenlignet med gjennomsnittsnivået i april, viser beregninger fra Reuters mandag.

Gjennomsnittlige gassleveranser til Europa fra den statlig kontrollerte energigiganten Gazprom har så langt i mai falt til 67 millioner kubikkmeter pr. dag fra 75,6 millioner kubikkmeter pr. dag i april.

Totale russiske gassleveranser via Ukraina og TurkStream, de eneste gjenværende rutene for gass fra Russland til Europa, har nådd omtrent 1 milliard kubikkmeter så langt i mai.

Av dette ble rundt 412 millioner kubikkmeter, eller 27,5 millioner kubikkmeter pr. dag, sendt via TurkStream, det laveste nivået siden januar, ifølge Reuters' beregninger.

Russiske gassleveranser til Europa har så langt vært på omtrent 9,1 milliarder kubikkmeter i år, ifølge Reuters' beregninger, sammenlignet med 62 milliarder kubikkmeter for hele 2022.

Russisk rørgass til Europa kan synke med 45 prosent i 2023.

I IEA sin kvartalsrapport om gassmarkedet tidligere i mai kom det frem at hvis trenden fortsetter vil det komme betydelig mindre gass til det europeiske markedet fra Russland i 2023.

«Hvis strømmen av gass fra Russland til Europa fortsetter på nivåene som ble sett i første kvartal, vil de russiske gassleveransene via rørledninger synke med 45 prosent, eller over 35 milliarder kubikkmeter i 2023 sammenlignet med 2022,» skrev IEA tidligere i mai.

Nå går også G7 og EU sammen om et forslag på å forby gjenoppstart av russiske gassrørledninger, i det som er deres første målrettede tiltak mot russisk gasseksport gjennom rørledninger siden invasjonen av Ukraina. Et utkast til G7-uttalelse som Financial Times har sett står det at gruppen vil ytterligere redusere bruken av russiske energikilder.

Høye gasslagre roer markedet

Europas gasslagre er på rundt 60 prosent som følge av mildt vær og en økning i import av flytende naturgass (LNG), noe som har roet markedet veldig. Samtidig er det et underskudd i markedet de neste årene, da det gjerne tar 3-4 år å utvikle ny LNG-produksjon.

– Vi kan ikke hvile helt enda, da det er et fundamentalt underskudd de neste tre årene, før tilbudssiden er bygd opp, sa Sindre Knutsson, leder for gassanalyse i Rystad Energy til finansavisen tidligere i mai.