<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Halverte resultatet

BW Offshore mer enn halverte resultatet fra fjerde til første kvartal, men fortsetter å betale utbytter til aksjonærene. Barossa-prosjektet er i rute.

Publisert 24. mai 2023 kl. 07.42
Oppdatert 24. mai 2023 klokken 15.56
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 345 ord
TJENTE MINDRE: BW Offshore-sjef Marco Beenen måtte se en halvering av resultatet i første kvartal. Foto: Iván Kverme

 

BW Offshore fikk et driftsresultat i første kvartal omtrent på linje med det analytikerne hadde ventet på forhånd.

Flåten av flytende produksjons- og lagringsskip (FPSO) bidro til driftsinntekter på 166 millioner dollar i kvartalet, mens driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) endte på 79 millioner dollar. 

Resultatet ble mer enn halvert i forhold til foregående kvartal, noe som blant annet kan forklares med negative valutaeffekter. Selskapet hadde en positiv kontantstrøm på 59 millioner dollar.

Fortsatt utbytte

BW Offshore betaler kvartalsvise utbytter, og etter første kvartal besluttet styret å betale ut 0,063 dollar pr. aksje, tilsvarende 68 øre.

I tillegg kommer utdeling av aksjer i BW Energy, tilsvarende 5 millioner dollar, eller 0,028 dollar pr. aksje.

BW Offshore fortsatte å slanke flåten i kvartalet, og i mars kom nyheten om at FPSO-en «BW Oppportunity» ville bli solgt for 125 millioner dollar, eller 1,34 milliarder kroner. Prisen lå blant annet 20 millioner dollar over SpareBank 1 Markets' verdivurdering.

I tillegg ble «BW Athena» solgt i kvartalet, og samlet sett har de to transaksjonene frigjort 130 millioner dollar i likviditet for BW Offshore, tilsvarende 7,80 kroner pr. aksje.

Ved utgangen av kvartalet hadde selskapet en kontantbeholdning på 289 millioner dollar og en samlet likviditet på 521 millioner dollar. Netto rentebærende gjeld var 369 millioner dollar.

BW Offshore

(Mill. USD)1. kv./231. kv./22
Driftsinntekter166,3193,6
Driftsresultat37,230,4
Resultat før skatt20,954,1
Resultat etter skatt17,846,3

I tråd med planen

I tillegg til salget av «BW Opportunity» ser BW Offshore på muligheten for å yte såkalte EPCC-tjenester for kjøperen av FPSO-en. Samtidig har selskapet forlenget flere kontrakter for flere av de andre skipene.

– Vi leverer i tråd med planen om å skape verdier fra eiendelene våre gjennom salg, og vi diskuterer potensielt omstillingrelatert arbeid for «BW Opportunity» med den nye eieren. Dette gjenspeiler et sterkt FPSO-marked, sier konsernsjef Marco Beenen i kvartalsrapporten.

I rapporten som ble publisert onsdag, opplyser BW Offshore at det gigantiske Barossa FPSO-prosjektet er i rute og at det er 67 prosent ferdigstilt ved utgangen av april.

Barossa-kontrakten og resten av kjerneflåten ventes fortsatt å generere betydelig kontantstrøm, ifølge selskapet, som ved utgangen av mars hadde en samlet ordrebok på 5,8 milliarder dollar.