<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

SSB forventer høyere oljeinvesteringer fremover

Dette bidrar isolert sett til å styrke renteutsiktene, konkluderer Handelsbanken etter SSBs oppjustering av oljeinvesteringene.

Publisert 25. mai 2023
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 289 ord
HØY AKTIVITET I NORDSJØEN: Bildet er fra Johan Sverdrup-feltet. Foto: NTB

Operatørene på norsk sokkel anslår nå investeringene i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass til å bli 197,8 milliarder kroner i 2023, opp 5,3 prosent fra anslaget gitt i forrige kvartal. Det fremgår av en ny rapport fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Over Norges Banks anslag

«I nominelle termer anslås investeringene i år til 197,8 mrd, som er opp med vel 18 prosent siden samme måling i fjor. Kostnadsveksten er imidlertid høy – rundt 8 prosent i første kvartal, ifølge nasjonalregnskapet – men dette gir like fullt en solid vekst i realinvesteringene, i retning 10 prosent. Det er klar over Norges Banks anslag på 6 prosent, og bidrar isolert sett til å styrke renteutsiktene», skriver Handelsbanken etter at rapporten ble offentliggjort.

Oppjusteringen for 2023 drives i stor grad av høyere anslag innenfor kategoriene felt i drift og feltutbygging. Ifølge SSB har de økte anslagene delvis sammenheng med økte priser på innsatsfaktorer i næringen. Investeringsanslaget for 2023 indikerer en vekst i løpende verdi på 18 prosent sammenliknet med tilsvarende anslag for 2022, gitt for et år siden, viser statistikken over samlede investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning. Dette er samme veksttakt som ble anslått i forrige undersøkelse.

«Den sterke veksten som indikeres har sin bakgrunn i at det i desember i fjor startet opp svært mange nye feltutbygginger. Disse hadde nesten ikke utførte kostnader i fjor, men vil ha betydelige investeringer i år», skriver SSB i rapporten.

Noe høyere anslag for 2024

Investeringene i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass blir i det oppdaterte anslaget for 2024 oppgitt til 181,9 milliarder kroner, opp 1,9 prosent fra førstegangsanslaget for 2024 gitt i forrige måling. Anslaget er hele 39 prosent høyere enn tilsvarende anslag for 2023, gitt i andre kvartal i fjor.