<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

NVE anbefaler tiltakene Equinor har søkt om

– Dersom Melkøya skal driftes med kraft fra land anbefaler vi at Equinor får konsesjon til nettløsningen de har søkt om, sier NVE-direktør Inga Nordberg.

Publisert 25. mai 2023 kl. 14.47
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 269 ord
ELEKTRIFISERING: Bildet er av Equinors anlegg på Melkøya utenfor Hammerfest. Foto: NTB

Dersom gassanlegget på Melkøya skal driftes med kraft fra land, må det bygges nett som kan frakte strøm ut til anlegget. NVE har nå vurdert om nettanleggene Equinor har søkt om er den beste løsningen, desom det blir politisk bestemt å elektrifisere Melkøya. NVE skriver i en pressemelding at innstillingen nå har blitt sendt til Olje- og energidepartementet som skal ta den endelige beslutningen i saken.

– Dersom Melkøya skal driftes med kraft fra land anbefaler vi at Equinor får konsesjon til nettløsningen de har søkt om. Alle som søker nettilknytning, har i utgangspunktet rett til å koble seg på strømnettet. Løsningen vi har anbefalt er den med minst negative virkninger for arealbruk, samfunn og miljø. Det er opp til de politiske myndighetene å bestemme om gassanlegget utenfor Hammerfest skal elektrifiseres eller ikke, sier Inga Nordberg, direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE, i en pressemelding.

NVE anbefaler sjøkabel og jordkabel i tunnel

I innstillingen anbefaler NVE at det gis konsesjon til tiltakene Equinor søker om. Den anbefalte løsningen innebærer en jordkabel i tunnel på om lag 3,2 kilometer fra Hyggevatn transformatorstasjon til Meland og en 2,5 kilometer lang sjøkabel fra Meland til Melkøya.

NVE anbefaler også at Equinor får tillatelse til å sette opp en transformatorstasjon på Melkøya samt å bygge og drive en ny transformatorstasjon på Hyggevatn sammen med Statnett. Etter NVEs vurdering vil dette alternativet gi minst negative konsekvenser samlet sett, dersom Melkøya skal elektrifiseres med strøm fra land.

– Denne nettløsningen berører et veldig begrenset areal. I tillegg er dette et område som allerede er preget av utbygging og aktivitet. Det gjør at virkningene for naturmangfoldet er begrenset, sier Nordberg.