<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Snudde minus til pluss

Solstad Offshore er i medvind og forbedret resultatet før skatt med over 400 millioner kroner i sitt normalt svakeste kvartal.

Publisert 1. juni 2023
Oppdatert 1. juni 2023
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 364 ord
LA FREM TALL: Lars Peder Solstad i Solstad Offshore. Foto: Eivind Yggeseth

 

«Et kvartal med høy utnyttelse og forbedrede kommersielle betingelser på tvers av alle geografiske regioner og segmenter.» Slik innleder Solstad Offshore rapporten for et første kvartal der resultatet før skatt kom inn på 284 millioner kroner. I samme per periode i fjor gikk selskapet i minus med 133 millioner kroner.

Inntektene steg fra 882 til 1.363 millioner kroner etter at utnyttelsen for fartøyene i drift ble 88 prosent, noe som ifølge supplyrederiet er «historisk sterkt» for vintersesongen. Utnyttelsen klatret dermed fra 81 prosent i første kvartal i fjor.

– Første kvartal er normalt vårt svakeste, og vi ser allerede høyere aktivitet i andre kvartal og fremover. Vi fortsetter å signere nye kontrakter, og – uten unntak – til høyere rater. Book-to-bill for videreført virksomhet kom inn på 0,9, sier konsernsjef Lars Peder Solstad i en kommentar.

Book-to-bill uttrykker forholdet mellom kontrakter selskapet tildeles og hvor mye det spiser av eksisterende ordrebok. Er den under 1, krymper ordreboken.

Ordreboken var 6.200 millioner kroner ved utgangen kvartal, og 11.200 millioner kroner inklusive opsjoner.

PSV-er på vei ut

Mot slutten av første kvartal offentliggjorde Solstad salget av PSV-flåten på 37 fartøyer til Tidewater for 577 millioner dollar. Salget regnes ifølge rapporten som ikke-videreført virksomhet, og denne bidro i kvartalet med et resultat etter skatt på 37,6 millioner kroner. 

«Videreført virksomhet består av CSV- og AHTS-segmentene, som begge er etterspurt av kunder i olje/gass og fornybar energi», heter det i rapporten.

Ved utgangen av kvartalet eide/drev Solstad Offshore 83 fartøy (inklusive PSV-flåten), hvorav 78 var i drift.

Ser lysere på livet

Solstad Offshore ser altså nåværende trender fortsette de kommende kvartalene, det vil si en global økning i etterspørselen etter offshorefartøy fra mer robust riggaktivitet, der olje/gass, store undervannsprosjekter og et fortsatt travelt havvindmarked er driverne.

«I tillegg kommer en økende mobilisering av fartøy mellom regioner, noe som viser at den globale tilbuds- og etterspørselsbalansen fortsetter å bedres», skriver selskapet videre.

Rederiet påpeker også at det bortsett fra spesialbygde fartøyer for offshore vind er nær ingen nye fartøyer på vei inn i markedet de nærmeste årene.

«Dette, i kombinasjon med høyere offshoreaktivitet, bør gi sunne markedsforhold fremover», heter det.

Solstad Offshore

(Mill. kr.)1.kv./231.kv./22
Driftsinntekter1.362,6881,9
Driftsresultat919,5-59,0
Resultat før skatt283,5-133,5
Resultat etter skatt-252,2-144,9