<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Cadeler og Eneti slår seg sammen

Havvindselskapet Cadeler slår seg sammen med Eneti og får en flåte på ti skip.

Publisert 16. juni 2023 kl. 07.55
Oppdatert 16. juni 2023 klokken 09.58
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 328 ord
Et oppjekkbart transport- og installasjonsskip for havvindturbiner - eid av Cadeler. Foto: Cadeler

 

Havvindselskapene Cadeler og Eneti er blitt enige om å slå seg sammen.

Det vil skape et av de største selskapene med en av de mest diversifiserte flåtene av transport- og installasjonsfartøyer i industrien.

Cadeler eier to slike fartøyer i dag, og har i tillegg fire under bygging med levering i 2024 og 2025.

Eneti eier fem vindturbininstallasjonsskip, og har ytterligere to under bygging med levering i 2024 og 2025. Tre av Enetis skip anses ikke som kjernevirksomhet, og kan bli avhendet før eller etter sammenslåingen.

Cadeler er i dag notert på Oslo Børs med en børsverdi på nesten 10 milliarder kroner, mens Eneti er New York-notert og prises til i underkant av 5 milliarder kroner.

Oppgjøret skjer i aksjer, hvor bytteforholdet er 3,41 Cadeler-aksjer for hver Eneti-aksje. Etter sammenslåingen vil de nåværende aksjonærene i Cadeler og Eneti eie henholdsvis 60 og 40 prosent av det kombinerte selskapet.

Det sammenslåtte selskapet vil hete Cadeler, og ha hovedkontor i København, og aksjene vil være notert både på New York Stock Exchange og på Oslo Børs.

– Dette er en strategisk transaksjon som kombinerer to ledende offshore vindselskaper. Det underbygger Cadelers visjon og evne til å legge til rette for energiovergangen, og jeg støtter transaksjonen, sier styreleder Andreas Sohmen-Pao i Cadeler i en melding fra selskapet.

– Kombinasjonen vil representere et betydelig steg opp i vår evne til å møte den økte globale etterspørselen etter prosjekter med større omfang og prosjektstørrelse i den nødvendige energiovergangen, sier Cadeler-sjef Mikkel Gleerup i samme melding.

Sammenslåingen er enstemmig godkjent av styrene i Cadeler og Eneti. Enetis største aksjonær og tilknyttede selskaper, som til sammen eier 29 prosent av Eneti-aksjene, støtter sammenslåingen. Det samme gjør styremedlemmer og konsernsjefen i Eneti, som til sammen eier rundt 7 prosent av aksjene.

I tillegg vil Cadelers to største aksjonærer, som til sammen eier rundt 45 prosent av Cadeler-aksjene, stemme for sammenslåingen.

Forutsatt alle godkjennelser, ventes sammenslåingen å bli gjennomført i fjerde kvartal i år.

Fredag stiger Cadeler-aksjen nær 5 prosent til 49,94 kroner.